logo-image

Ystkar och arbetsbänk i stål för gårdsmejeriet

I ett gårdsmejeri behövs tålig utrustning i stål. Det gäller både ystkar, arbetsbänkar och annat. Miljön är frätande så rostfritt är det enda som fungerar.

Äntligen hände det saker. Allt grundarbete med kakel och klinker, vatten och avlopp, elektricitet och tryckluft var gjort. Nu började utrustningen komma på plats. Ystkaret intog så klart en central roll i det blivande gårdsmejeriet. I det skulle mjölken tas in och förvandlas till ostmassa. Sen skulle ostmassan tas upp för hand i ostformarna.

Av 500 liter mjölk kunde det bli ungefär 50 kg ost, eller räknat i antal ostar - cirka 150 stycken. Efter hand som man "formade" ostarna, alltså öste upp ostmassa i formarna, så fick man ställa ifrån sig de redan fyllda formarna på en arbetsbänk i stål. Tre ostar ovanpå varandra. Fem gånger under resten av ystningsdagen skulle sedan ostarna vändas i sina formar och byta plats så att alla blev lika mycket pressade av ostarna ovanpå.

Arbetsbänk i stål att förpacka på

Dagen efter en ystning var det dags för torrsaltning. Då togs ostarna ut ur formarna och gneds runtom med salt. Därefter skulle de lagras i minst 8 veckor innan de var mogna och färdiga att förpackas. Även för arbetet med att förpacka behövdes en arbetsbänk i stål.

Det rostfria stålet var det enda material som stod emot den frätande effekt som uppkom av saltet och mjölksyran. Därför var det viktigt med bra utrustning. Den gick det inte att spara in på - det skulle snart straffa sig om man gjorde det. Här gällde bara det allra bästa - men så skulle det också bli de godaste ostarna.

10 Aug 2022