logo-image

Välja rätt tak till sitt hus

Hur går man tillväga om man ska lägga ett nytt tak på huset? Vilka takbeläggningar kan man välja bland och har det med själva taket att göra? Här kommer tips om hur man lägger nytt tak på huset.

Om man ska bygga nytt hus eller renovera taket så är det några saker man bör tänka igenom ordentligt. Först och främst ska man se över vilka takbeläggningar man kan välja med tanke på den taklutning man har. Det finns massor av olika varianter på takbeläggningar men de flesta kräver också rätt lutning. Vissa takbeläggningar behöver ha en ganska skarp lutning för att vattnet ska rinna av. Och andra behöver en mindre lutning för att kunna bli av med regnvattnet från taket. Vind och snömängd spelar också in på valet av takbeläggning. Men vad man ska välja kan man ofta läsa sig till på hemsidan för respektive tillverkare av tak. Eller så kan man få tips och råd om man väljer att anlita exempelvis en takläggare i Stockholm för arbetet. Det går även att få en hel del idéer om man tar en sväng runt i området där man bor.

En stil som passar

Man bör även tänka på vilken typ av hus som taket ska ligga på. Och var i landet som huset finns placerat. I vissa landsdelar är det mer populärt med en speciell takbeläggning. Det i söder så populära halmtaket, eller vasstaket, ser man mycket sällan på hus som finns norr om huvudstaden. Och oftast inte ens så långt upp. Längst i söder finns även en annan typ av takbeklädnad som kallas för skånskt papptak. En beklädnad som består av takpapp där man lodrätt satt lister som också får en beklädnad av takpapp. Gärna också en sort som glänser lite. Men vad man än väljer så är det viktigt att det stämmer överens med stilen på huset som taket ska vara på.

Laga eller lägga nytt

Ska man lappa och laga eller ska man lägga nytt tak? Det är en fråga som har många valmöjligheter. Om taket är så pass dåligt att det börjat läcka in på ett flertal ställen så kan det vara lika bra att byta hela taket. Detsamma gäller om undertaket är ansatt av mögel eller börjat murkna. Men om undertaket är torrt och det bara rör sig om en estetisk anledning så är det annorlunda. Då räcker det med att endast laga det skadade partiet. Läs mer om takläggare på denna hemsida: https://www.stockholmtakläggare.se

16 Sep 2020