logo-image

Vad är fönsterrenoveringens dag?

Fönsterrenoveringens dag har som slogan att vara ”En dag för hela Sverige och alla våra hus”. Med andra ord en dag som man som husägare kan lära sig mer om fönsterrenovering på ett eller annat sätt. Detta oavsett vilket hus man har. Ser man däremot på vilka som anordnar dagen och dess innehåll så är det framförallt intressant för de med träfönster.

Denna lite speciella dag genomfördes för första gången 2018 och då datumet 30/5. Totalt fanns det aktiviteter i hela 16 olika län och sammanlagt genomfördes 43 separata arrangemang. För de som tänkt renovera sina fönster fanns alltså en hel del workshops, föreläsningar och evenemang att välja på.

Initiativ och syfte

Det är tre parter som tillsammans drivit frågan om denna dag. Dessa är Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och de olika länsmuseer som finns i Sverige som är organiserade inom Sveriges Länsmuseer.

På hemsidan kan man läsa att syftet med dagen är att sprida kunskap och utbilda människor kring fördelarna med att antingen byta eller göra en fönsterrenovering. Det handlar då bland annat om ekonomi, miljö, estetik m.m.

Personer med gamla byggnader får ofta hjälp och råd om hur man kan renovera sina fönster utan att förstöra den fina estetik som dessa har.

På hemsidan framgår att Fönsterrenoveringens dag kommer att genomföras varje år. Närmare april eller maj kanske program kommer för kommande års evenemang.

Vad händer?

För att lätt se vad som händer på din ort bör hemsidan användas. Där listas olika län upp där man sedan kan klicka sig vidare för att se vad och var de olika aktiviteterna genomförs.

Ett exempel kan tas från Uppsala Län där följande aktiviteter genomfördes under 2018.

  • Kristine Kyrka

En av de äldre kyrkor i Uppsala som då fick fönsterrenovering var Kristine Kyrka. Under fönsterrenoveringens dag kunde man som besökare gå till kyrkan och se hur renoveringen gick till på de blyinfattade fönster som kyrkan hade. På plats fanns även information kring ämnet och de som valde att beställa glas kunde få en viss rabatt på detta. Även om man kunde beställa glas så var det primärt kunskap, kaffe och kaka som man bjöd på.

  • Upplandsmuseets hemsida

På hemsidan till Upplandsmuseet kunde man göra en frågesport kring fönster och även läsa intervjuer och lära sig mer om fönsterrenovering från olika tidsepoker. Eftersom allt var digitalt fanns det inte några tidsangivelser eller avgifter.

  • Disagården

Disgården är en välbevarad gård i Uppsala som tydligt presenterar historiska vingslag. På gården genomfördes guidade visningar och en byggnadsantikvarie gav information kring vad man kan tänka på när äldre fönster renoveras och hur detta kan göras på tidsenligt vis.

Läs mer om fönsterrenovering i Uppsala. 

22 Oct 2018