logo-image

Torrsugning – en modern och effektiv saneringsmetod

Torrsugning är en effektiv metod inom sanering i Sverige som används för att avlägsna material och föroreningar på ett säkert och kontrollerat sätt. Läs vidare.

Torrsugning är en metod som används för att ta bort olika material och föroreningar utan att använda vatten. Det kan handla om allt från byggdamm och asbest till jord och grus. Denna metod erbjuder en lösning där traditionella dammsugare eller vattenbaserade metoder inte räcker till.

Det är inte en slump att torrsugning blir allt mer populärt inom sanering. Tekniken möjliggör en nästintill dammfri arbetsmiljö, vilket är av yttersta vikt för både arbetare och omgivning. Denna metod kan till exempel användas vid renovering av äldre byggnader där risk finns att skadliga ämnen som asbest och PCB frigörs. Genom att suga upp materialet med kraftiga sugsystem förhindrar man att partiklarna sprids i luften.

Metoder och tekniker inom torrsugning

Torrsugningstekniken är precis lika anpassningsbar som den är effektiv. Genom att använda olika munstycken och inställningar kan man säkerställa att mängd och typ av material hanteras på bästa möjliga sätt. Ett typiskt scenario kan vara att suga upp byggmaterial efter en rivning där olika typer av skräp har spridits över en stor yta.

Arbetsmetoderna inom torrsugning har utvecklats mycket under de senaste åren. Bland annat har nya filtertekniker introducerats som ytterligare reducerar risken för att partiklar sprids i omgivningen. Dessutom har arbetet med att utbilda personal i säker hantering av dessa maskiner ökat.

30 Jun 2024