logo-image

Taksäkerhet ska prioriteras för alla arbeten på höga tak

Taksäkerhet är högsta prioritet för till exempel seriösa företag som utför takmålning. Inte så konstigt, med tanke på hur högt upp i luften ditt tak är.

Ditt tak är en plats som ligger på en mycket hög höjd. Det kan låta som en självklarhet, men om du inte själv varit uppe på taket har du nog ändå inte full koll på hur högt upp i luften ditt tak faktiskt befinner sig. Höjd handlar ju om så mycket mer än bara ett längdmått i meter. Höjd är närmast en känsla.

Och den känslan kan du inte föreställa dig, om du inte varit uppe på höjden det gäller. Detta är en insikt du ska ta med dig genom livet, särskilt när du ska hyra in någon för att utföra arbeten på ditt tak. Många väljer gärna billig arbetskraft från något annonsblad. Men gör inte det. Tänk på säkerheten, för guds skull.

God taksäkerhet ett tecken på seriositet

Ett professionellt företag som utför till exempel takmålning sätter taksäkerhet för sina arbetare i det främsta rummet. Till och med före dina intressen som kund. Glöm inte det, när du förhandlar om arvoden och förutsättningar för arbetet på ditt tak.

Menar firman du förhandlar med att de behöver vara ett visst antal personer uppe på taket, sätta upp en viss typ av ställning och ha vissa säkerhetsåtgärder på plats så finns det en bra anledning. Säkerheten går före allt. Och om företaget inte verkar ta hänsyn till detta, byt leverantör.

29 Jul 2022