logo-image

Ta hjälp av en snickare

Den här sidan handlar mycket om att våga ta steget och kasta sig ut på ett djupare, mer okänt vatten. Att våga bygga på egen hand kan ge en stor resa - både mentalt och rent levnadsmässigt. Många kan betydligt mer än de tror sig klara av och har man bara tiden samt tålamod så är också det mesta möjligt. Men, det innebär inte att man aldrig ska ta hjälp.

Det vi menar handlar dels om att vissa projekt är för svåra och att vissa projekt därmed kräver erfarna hanvterkare. Dels så handlar det också om att man inte får göra allting. Handlar det om exempelvis att dra elektricitet så måste man - utan någon återvändo - alltid anlita en behörig elektriker. Lika hårda regler finns inte då det handlar om vatten, men även där bör man ställa konsekvenserna för ett misslyckande - en vattenskada - mot kostnaden för en rörmokare och tryggheten som en sådan de facto ger.

Det är skillnad på äpplen och päron, även då man talar om byggnationer och reparationer. I vissa fall så kommer man att tjäna på att göra saker och ting på egen hand, i andra fall så handlar det om att ta onödiga - ofta kostsamma - risker. En typ av mellanväg finns också: att exempelvis anlita en snickare för råd - men där man själv sköter byggandet. Det är något som vi verkligen rekommenderar.

En snickare kan fungera som en mentor

Vi kan säga att du ska bygga en altan till ditt hus i Stockholm och att du saknar den nödvändiga vanan och erfarenheten. Du har ansökt om- och beviljats ett bygglov och det är således bara att sätta igång. Frågan är bara var och hur du ska börja? Som vi sagt hela tiden.

Att bygga är att göra lite av en inre resa där man upptäcker nya saker hos sig själv. Men, det kan handla om en frustrerande sådan och väldigt kostsam också. Gör man fel så måste man riva och börja om. Det gör vikten av en snickare väldigt tydlig. Inom alla andra områden så behöver man en mentor, en ledsagare och ett bollplank. Låter du en snickare vara med på din resa så kommer du att få en behagligare färd mot slutdestinationen.

Dela upp projektet mellan dig och din snickare

Det kommer att kosta några kronor att anlita en snickare. Men, det handlar inte om några större summor. Dessutom så kan du komma överens om hur mycket du själv kommer att klara av att göra och vad som är viktigt att snickaren gör - med din hjälp.

Kort och gott: den snickare du anlitar för ditt altanbygge i Stockholm kommer att sätta upp en plan och göra ritningar som du kan följa. Ni kommer överens om då dina åtaganden ska vara färdiga och ni ser över då snickaren ska infinna sig.

Genom detta upplägg så får du dels göra saker och ting på egen hand, dels så får du nödvändiga instruktioner och dels så får du - framförallt - ett säkert och stabilt bygge som håller i många, många år framöver.

15 Nov 2018