logo-image

Ska du bygga nytt?

Ibland kan man behöva extra hjälp med allt det administrativa som kan krävas innan man kan börja bygga. Det innebär att det måste finnas klara bygglov, bygganmälningar, och färdiga arkitekt- eller konstruktionsreitningar, så att både du som ska bygga och byggjobbarna vet hur huset, lokalen eller fastigheten ska bli. Förutom arkitektritningen bör man veta hur materialen ska byggas. Dessa papper behövs även när man gör mindre tillbyggnader. Ska man bygga ett garage, vill byggjobbarna veta hur tillbyggnaden ska se ut.

Skillnaden mellan arkitekt- och konstruktionsritning

Som lekman kan man bli  konfunderad över skillnaden mellan en arkitekt- och konstruktionsritning. Det är olika saker. När en arkitekt ritar ett hus, då ritar hon, eller han, enligt den vision som den arkitekten har över själva huset. Arkitekten ritar då som hen tänker sig att byggnaden ska fungera och användas. En konstruktör tittar med på själva husets konstruktion, hållfasthet och det praktiska med huset. Ibland kan det hända att arkitekten måste anpassa ritningen efter konstruktörens synpunkter, då konstruktören kan ha synpunkter på själva konstruktionen och kanske påpeka att vissa saker inte fungerar i verkligheten. Ibland kan man behöva bygga med extra balkar och stödväggar.

Finns företag som tar hand om det

Det finns företag som tar hand om all administration som kan behövas för själva bygget av huset. Det kan vara sådant som bygglov, ritningar av själva tomten, konstruktionsritningar, som sagt arkitektritningar och så vidare. Som blivande husägare kanske man har annat att göra än att sända in olika ansökningar hit och dit. Vill man dessutom göra miljövänliga konstruktioner som att leta till exempelt efter bergvärme, installera solpaneler och liknande måste man sända in olika ansökningar om olika åtgärder som man kanske vill ha när man är en blivande husägare. All sådan administration kan ett företag ta hand om så att husägarna inte behöver bekymra sig om sådant.

huskonstruktion

Som lekman känner man inte till allt

Om det till exempel är första gången som man ska bli husägare, kan det finnas en hel del som man inte känner till att man ska känna till. I sådana fall blir det fullkomligt omöjligt att kunna veta sådant som man inte ens vet om att man ska veta om. Då kan man få hjälp av ettt företag som hjälper en med den informationen som man omöjigt kan känna till. Då kan de ta hand om allt det praktiska som man bör känna till. Här kan du läsa mer om ett sådant företag: https://www.konstruktionsritningar.nu.

7 May 2019