logo-image

Sanera marken innan du bygger

Ska du bygga ett nytt hus? Har du redan sett ut tomten som du vill köpa? Då kan du göra en inspektion av marken innan du bestämmer dig för den. Om området ligger nära en nuvarande eller före detta industriområde kan priset på tomten ligga lägre än på andra ställen. Det kan verka lockande att få ett bra pris på en tomt som man vill bygga på, men det finns vissa risker som man kan eliminera genom att undersöka tomten  som du funderar på att skaffa dig och bygga på. Då finns det några alternativ som du kan välja mellan.

1. Fråga kommunen om de har gjort en inspektion av marken

Du kan alltid rådfråga kommunen om de har gjort inspektioner av marken innan du bestämmer dig. Har de gjort det, kan du ju alltid lita på deras ord. En tomt som har frågetecken om lämpligheten att bygga på bör inspekteras ordentligt.

2. Gör en egen inspektion

Om inte kommunen har gjort någon ordentlig inspektion bör man göra det själv. Då kan man anlita ett företag som kan göra det och som har erfarenhet av markinspektioner. Då bör de göra an avvägning om marken behöver saneras eller ej.

3. Låt sanera marken eller köp en annan tomt

Hittar man hälsovådliga kemikalier i marken bör man sanera den. Gör man det, kan man sedan vara trygg med att marken inte längre är hälsovådlig. Det är framför allt följande ämnen som klassas som hälsovådliga; olika bekämpningsmedel. Det kan tyckas vara märkligt att man har använt sig och fortfarande använder sig av gifter när man odlar grönsaker eller sädesslag, som folk sedan ska äta. Men så är det. Även om varje planta inte utsätts för så stora mängder bekämpningsmedel, kontamineras marken som tar emot alla bekämpningsmedel under lång tid. Andra farliga ämnen är cyanider och cyanväte, som är båda cancerframkallande, liksom dioxiner, fenoler och vissa metaller. Det kan finnas PCB, som släppt ut ur plastfabriker och klorerade lösningsmedel i marken, liksom svavel och svavelväte. Hittar företaget dessa kemikalier bör man sanera marken och avlägsna det som är kontaminerat.

Anlita rätt bolag som för marksaneringen

Välj ett bolag som har stor erfarenhet av marksaneringar och som kan göra rätta bedömningar för hus och om marken bör saneras. Det är för det mesta en bedömningsfråga om marken behöver saneras eller ej. Allt beror på vilka ämnen som hittas och i vilka mängder. Anlitar du ett erfaret bolag, har de rätta maskinerna och metoderna för att göra så liten påverkan på miljön som det bara går, samtidigt som de ser till att få bort alla hälsovådliga ämnen. Läs mer här om marksaneringar på: https://www.marksanering.nu.

2 May 2018