logo-image

Samverkansbalk - enkla lösningar på avancerade byggen

Ta hjälp av en erfaren firma för att bygga stommen till din byggnad med ett system av samverkansbalk. Snabba leveranser gör att byggplaneringen kan hållas.

Bygger man något större måste man sätta in en robust stomme. Stommen är husets grundkonstruktion och måste vara rätt från början. Ett tak kanske man kan klä om efteråt, men man kan inte så enkelt gå in och justera om man råkat bygga fel på bärande strukturer. Då kanske man blir tvungen att riva hela sektioner och bygga om.

Det vill man ju inte. Alltså ska man göra rätt från början. Utmaningen är just att det inte alltid är så enkelt att veta exakt vad man behöver. Det finns många olika system av stommar på marknaden, och det gäller att anpassa stommen rätt efter det den ska bära upp. Därtill kommer krav från branschen och regler om till exempel brandskydd.

Samverkansbalk är en del av lösningen

I många byggen är det smidigt att bygga sin stomme med samverkansbalkar. Det är hållbara strukturer som enkelt monteras ihop där de ska sitta. En samverkansbalk löser många knutar. Men det handlar också om om att anlita ett företag som har erfarenhet och kunskap.

Med rätt företag i ryggen så får man hjälp redan vid arkitektritningen. Hur ska stommen se ut, hur ska brandskyddet se ut, vilka material passar in? Med en bra leverantör kan man om man vill lämna över hela frågan om stommen till experterna och istället koncentrera sig på andra saker. Läs mer om fördelarna med samverkansbalk här: www.samverkansbalk.se 

2 Jun 2022