logo-image

Så skapar man en bra taksäkerhet i Göteborg

Taksäkerheten är minst lika viktig som att taket håller tätt. Det finns företag som är experter på taksäkerhet i Göteborg och som kan skräddarsy bra lösningar.

Takläggaren, snöskottaren och sotaren har precis som alla andra rätt till en bra och säker arbetsmiljö. Som ägare till en fastighet är man ansvarig för att alla som behöver vistas på taket för att utföra olika arbetsuppgifter, kan göra detta på ett säkert sätt. Det innebär att man måste se till att det finns bra säkerhetsanordningar på taket.

Exakt vad det innebär beror på takets utformning då säkerhetsanordningarna alltid ska anpassas efter taket och det behov som finns. Några exempel på bra lösningar som stärker säkerheten är ankarpunkter, nockräcken, glidskydd, takstege, säkerhetssteg, gångbrygga och snörasskydd. Det sistnämnda ska skydda personer nere på marken från snö- och isras.

Komplett taksäkerhet med snöskottning och isröjning av taket

Vill man se över och bättra på säkerheten upp på taket ska man ta hjälp av ett företag som är experter på taksäkerhet i Göteborg. Ta in kostnadsförslag från några olika företag och jämför priser. Men tänk på att en aktör med ett eget plåtslageri också kan specialtillverka säkerhetsdetaljer så att de passar precis.

Viktigt är förstås att man anlitar ett företag som är kvalitetsgodkänt och är certifierat. Vissa av de företag som är experter på taksäkerhet erbjuder även andra tjänster som is- och snöskottning från tak. Som fastighetsägare måste man nämligen även se till att personer på marken inte träffas av snöras från fastighetens tak.

19 Feb 2023