logo-image

Så kan en snickare förbättra sina kundrelationer

snickareJobbar du med finsnickeri i Sollentuna? Eller med grövre träarbete i Norrtälje? Oavsett inriktning på verksamheten finns det nästan alltid saker man kan göra för att förbättra sina kundrelationer – även om man redan är duktig på området.

Det står klart att en betydande del av samtliga konsumentklagomål riktas just mot hantverkare. Det en snickare bör arbeta extra med är att utföra ett noggrant arbete, samt att skriva tydliga avtal. Det här minimerar tvister och förbättrar kundrelationerna markant. För en snickare är det här ofta av högsta vikt – eftersom man inte sällan lever på sitt goda rykte.

I all enkelhet kan punkterna sammanfattas till tre stycken:

Arbeta med hög kvalitet. Det här skapar förtroende, vilket gör att kunderna blir nöjda och dessutom mer benägna att rekommendera dig till en vän som behöver snickare.

Var tydlig. Kunder som inte anlitat en snickare förut kanske inte känner till att resekostnader tillkommer, till exempel. Var tydlig med vad arbetet kommer att kosta och hur lång tid det kan komma att ta. 

Känn till dina skyldigheter och rättigheter. Som snickare bör man vara väl påläst med vad som gäller i konsumentfrågor. 

Punkterna utvecklas nedan:

Ange samtliga kostnader

Det är inte ovanligt att en privatkund enbart räknar med timpriset. Var tydlig med att resekostnader kan tillkomma och att ett eventuellt entreprenörskapsarvode kan behöva tas ut. Det ligger i allas intresse att det här inte blir överraskningar för kunden när denne tar emot fakturan.

Andra kostnader kan till exempel vara att du behöver hyra in en container eller en kran för att arbetet ska kunna slutföras. Någonting som du behöver hyra eller köpa in, utöver standardutrustning och standardmaterial, bör kunden notifieras om så tidigt som möjligt. 

Ge hederliga offerter

På senare år har en mängd olika offertjänster kommit ut på marknaden. En offertjänst är en slags förmedlingen som matchar en kunds uppdrag med flera olika aktörer i närheten. En kund i till exempel Sollentuna kan få offerter från fem snickare som är verksamma i just Sollentuna. Det här kan öppna för att hantverkare lämnar offerter som ser ut att vara billigare än de faktiskt är.

Det här är det dock ingen som tjänar på i slutändan. Förtroendet för hantverkare minimeras, samtidigt som riskerna för en tvist är högre. Offerterna bör alltid vara hederliga – det är bättre att säga lite för högt, än lite för lågt. 

Hantera tilläggstjänster på rätt sätt

Det är inte ovanligt att kunder ber om diverse tilläggstjänster. Du som är snickare i Sollentuna och får ett jobb på en brygga i Edsviken, kanske även ombeds att göra ett mindre träarbete på en båt, till exempel. Det kan också handla om att du ska skruva upp en hylla efter att ha tapetserat, till exempel. Eventuella tilläggsarbeten som ska göras bör skrivas ned och gås igenom ordentligt innan de påbörjas. Skriv ned tidsåtgång, pris och plan och skicka sedan över till kunden för underskrift. Detta så att kunden inte får några förväntningar om att det här ska ingå i det ordinarie priset.

 

13 Nov 2018