logo-image

Så arbetar en elektriker i Bromma

En elektriker arbetar med mer än bara eldragningar, elsladdar och ström. Ofta får elektriker komma med bra förslag eftersom alltmer av det vi använder i våra hus går på elektricitet. Vår användning och energiåtgång växer och har gjort så under de senaste 30 åren. Vi har inte minskat vår energiförbrukning, tvärtom. Många elinstallatörer är med redan under projektering, eftersom man måste planera med eldragningar tidigt i ett skede under det att man bygger. Det innebär att elektrikerna är med i flera olika moment i ett bygge. Dels är de med i planering av olika installationer, dels brukar de avsluta bygget då det ofta är det sista man gör innan ett bygge är klart. Det oberoende om det är ett stort kontorskomplex, eller ett bygge av ett litet hus.

Vissa elektriker arbetar med hela byggen

Vissa elektriker firmor bygger mer och kan hjälpa till med hela inredningar. Många elektriker kan till exempel både installera ett golvvärmesystem och lägga själva golvet. Andra kan installera elsystemet i kök och installera köksutrustningen, såsom installera spis, ugn och köksfläkt.

Det är ett variationsrikt arbete

Att arbeta som elektriker innebär ofta ett mycket variationsrikt arbete. Man kan vara delaktig i byggen som rör allt från stora sjukhus i innerstaden till husbyggen ute i skärgården. Det kan innebära allt från reparationer av elektrisk utrustning till installeringar av stora elektriska system och automationer hemma hos privatpersoner. 

Rätt behörighet och utbildning viktigast

För en elektrikerfirma är det viktigast att få tag i kompetent och rätt utbildad personal. Alla måste vara behöriga elektriker. Utan utbildning kan man inte arbeta som elektriker. De flesta går utbildning på gymnasiet. Då kan man välja inriktning, eftersom många kan arbeta med vitt skilda områden. Här nämner vi några av dem:

  • Arbetar du som industrielektriker arbetar du med industrier, med styr- och reglerteknik.
  • Installationselektriker drar ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier.
  • Automationstekniker arbetar även de med installationer, driftsättning och utför även service och under håll på avancerad utrustning inom industrin.
  • Många elektriker arbetar med säkerhet och har de rätt erfarenhet av säkerhet kan de arbeta med säkerhetsfrågor på både företag och hemma hos privatpersoner.

Arbetar man i Stockholm, som installatörselektriker kan man få alla sorters olika jobb. En del arbetar med eget företag och debiterar kunder och bokför, redovisar och betalar in sina egna arbetsgivaravgifter. Andra arbetar på något privat företag, medan andra arbetar kanske på stora industrier. Att arbeta som elektriker på industrier, handlar inte så mycket om att installera system, som installationselektriker gör. Däremot över vakar och löser en industrielektriker stora elsystem och ser till att allt fungerar som det ska. Läs mer här om ett företag som arbetar med elektriker i Bromma på: http://www.elektrikerbromma.nu.

22 Jun 2018