logo-image

Rotavdraget genom åren

Rotavdraget gav, när det infördes, hantverkare, målare och andra firmor som utför arbeten på huset ett stort kundunderlag. Den 1a januari gjordes dock rotavdraget lite mindre förmånligt för konsumenten. Innan dess kunde man göra ett avdrag på 50 procent av arbetskostnaden. Idag är det istället endast 30 procent som kan dras av.

Rotavdraget används dock flitigt fortfarande. Särskilt utbrett är det i storstäderna, även om det används i hög grad även på många andra håll i landet. Dock har det minskat en hel del under 2016.

Antalet köpare och belopp har ökat avsevärt – fram tills 2016

Sedan 2009 har antalet köpare, och det belopp de köpt för, växt explosionsartat. Ett exempel är Värmdö kommun i Stockholms län. År 2009 var det 1 101 köpare – 2015 var det 6 251. Åren mellan 2009 och 2015 ökade det stabilt för varje år i Värmdö. 2016 syntes dock, i Värmdö liksom många andra kommuner, en mindre nedgång. Detta troligtvis till följd av att rotavdraget gjordes mindre förmånligt, som nämnt i inledningen.

Danderyd är ett exempel som liknar Värmdö. 2009 fanns var 1 804 personer som använde sig av avdraget. Redan året efter hade användningen exploderat och mer än tredubblats, då 5 635 boende i Danderyd använde sig av ROT. I likhet med Värmdö ökade antalet köpare och nådde sin kulmen 2015, med 7 435 köpare. 2016 sjönk dock antalet köpare till följd av regeländringarna och gick ner på 6 461. Över hela landet visar statistik från Skatteverket att avdragen, i belopp, minskade med hela 43 % jämfört med året innan.

Exempel på tjänster

Populära tjänster, så som att till exempel anlita en målare eller elektriker, omfattas av rotavdraget precis som tidigare. Nedan följer ett axplock om vad som är avdragsgillt idag:

Bygg

  • Slipning och byte av golv, tak och väggmaterial
  • Byte eller reparation av hängrännor och takpannor
  • Underhåll och reparation av entrétrappor, terrasser och tillhörande räcken (om de är i hopbyggda med huset).

 

Målning

  • Anlita en målare för målning av fasad
  • Låta en målare jobba med golv, tak, fönster eller element
  • Målning eller lackering av dörr och kökslucka

Exempel på vad ROT inte omfattar

Det kan ibland kännas svårt att förstå vad det exakt är som rotavdraget omfattar och inte omfattar. Om du till exempel anlitar en målare, ges rotavdrag om denne målar golv, tak, väggar, fönster eller element och annat innanför huset. Om du däremot anlitar en målare för att måla staket eller murar – gäller inte rotavdraget.

Tumregeln är att arbetet ska utföras i, eller i direkt anslutning till, ett hem som du äger.

17 Mar 2017