logo-image

Relining – i fyra steg

Allt fler väljer relining istället för ett totalt stambyte. Inte så konstigt med tanke på de lägre kostnaderna, snabbare installationerna och mindre påverkan på byggnaden. Men hur fungerar det? Det är många företag som jobbar med relining som presenterar processen på sin hemsida för att kunderna ska få en tydligare överblick på över hur det sker.

Även om det finns stora likheter så finns det även en del skillnader. För att skapa en enklare överblick har fyra företagshemsidor från företag i Stockholm ”sammanfogats” varpå följande guide skapats. I de fall det är specifika detaljer har dessa utelämnats eftersom de inte kan ses som allmänna inom relining utan mer knutet till just det företaget i Stockholm.

Undersökning

Samtliga företag anger att första steget är att genomföra en undersökning på befintliga rör. Det är nämligen inte alltid som det går att genomföra relining. Detta beroende bland annat på rörens material och hållbarhet. För att kunna göra undersökningen på bästa sätt sker även en rengöring av rören. På denna punkt skiljer sig de fyra jämförda företagen i Stockholm inte speciellt mycket.

Installation

Det finns flera olika metoder för relining. Framförallt används Dakki-metoden och Sacpipe-metoden. Vilken som är bäst beror på förutsättningarna. Vid installation installeras de nya modulerna inuti befintligt VVS-system. Det skapas alltså ett ”rör i röret” kan man säga. Det gör att rören blir något smalare än tidigare men utan att skillnaden är så stor att systemet inte kan hantera förväntad belastning.

På denna punkt skiljer sig företagen åt gällande hur detaljerad man är. Men kortfattat så handlar det alltså om att de kommer ut och genomför jobbet med att skapa en innerrör i befintliga systemet. Under denna tid är hela VVS-systemet avstängt vilket kan vara viktigt att komma ihåg som kund.

Efterinspektion

Oavsett vilken metod som används så sker alltid efterinspektion för att se att allt håller som det ska. Detta sker då med en speciell kamera som kan granska rören invändigt. Det är inte helt ovanligt att kompletterande arbeten behöver ske. Skulle något behöva justeras är detta alltså inte oväntat och inte ett resultat av dåligt utfört arbete.

Återställning

Sista steget är att återställning sker vilket betyder att exempelvis toalettstol, badkar och annat installeras. Nu är arbetet helt klart och det är ”nya” rör på plats.

Dokumentation

Som kund ska man alltid få en dokumentation över vad som skett. Detta är något som inte alla företag nämner på sin hemsida även om de till stor sannolikhet ger denna dokumentation. Den är bra både för att kunna påvisa renoveringen till kommande ägare men även utifrån ett försäkringsperspektiv.

Olika priser

Eftersom relining är ett stort arbete där priset avgörs av så många olika faktorer går det inte att säga att pris på rak arm. Det krävs helt enkelt en undersökning först. Inget av de undersökta företagen i Stockholm nämner därmed pris. De ber att kunden ska kontakta dem för vidare diskussion. Däremot är det mycket viktigt att kontakta flera för att därigenom få flera offerter. För även om arbetet är relativt lika – så kan priserna variera kraftigt. Här kan du läsa om en med bra priser.

21 Dec 2017