logo-image

Plåttak är ett säkert kort

Någon gång kommer man som husägare till insikt om att taket inte längre fungerar på ett tillfredsställande sätt. I värsta fall så ser man detta genom att man drabbas av någon typ av fukt- eller mögelskada; i ”bästa” fall så märkts det på räkningen man får för uppvärmning. Detta på grund av en relativt enkel ekvation. Håller taket inte tätt så kommer varm luft från insidan att komma ut och kall luft utifrån från fri lejd in; man eldar alltså på för att få varmt – men i själva verket så eldar man också, så att säga, upp sina pengar.

Det tredje sättet att upptäcka att ett takbyte är i nära antågande gäller det rent estetiska. Taket påverkar hela husets utseende och börjar det bli slitet – ja, då kommer också det samlade intrycket vara att hela huset ser lite mindre tilltalande ut. Den största boven gällande takets utseende och estetik är solen som bleker bort färgen; men även övriga naturliga attacker – vind, snö, regn och hagel – påverkar också. Till detta ska naturligtvis även smuts och avgaser adderas.

Hur ska man då tänka då man står inför att byta tak? Vi kan säga att du äger ett hus i Stockholm där ditt tak håller på att tjäna ut sin rätt och där du i och med detta överväger ett byta – hur ska du tänka och hur ska du göra? Vi tänkte komma med några förslag och enklast är om vi radar upp dessa i punkter:

 

  • Ta professionell hjälp: Att reparera ett tak kan vara nog så svårt; att helt byta ett tak kräver erfarenhet och vana. Något som lekmän tyvärr har. Målet måste vara att få ett tak som står emot tidens tand och ett sådant läggs – oavsett material – bäst av en professionell takläggare. Här har du en fördel av att bo i Stockholm sett till kostnaden. Genom att kontakta så många som möjligt och ta in fler offerter så kan du få till stånd ett bättre pris. Var dock vaksam på att din takläggare har goda vitsord, referenser att ringa samt – naturligtvis – certifikat och behörighet.

 

  • Välj rätt tak: Vi skulle här vilja säga att de flesta binder upp sig lite för snabbt. Man tar – av vana och okunskap – samma tak som man en gång haft. Har du haft tegeltak på ditt hus i Stockholm så kommer du också troligen att välja ett nytt sådant vid ditt byte; utan att närmare ha undersökt vilka alternativ som finns. Plåttak exempelvis. Plåttak är i sammanhanget, och enligt oss, väldigt underskattat. Dels så är ett plåttak mer lättskött än tegel, dels så är det mer hållbart och dels så är ett plåttak betydligt lättare sett till vikten. Det senare gör att husets konstruktion inte utsätts för samma hårda tryck och att huset i fråga därmed också drabbas av ett mindre slitage. Vidare så kan vi säga att om du väljer ett plåttak till ditt hus i Stockholm så slipper du besväret med snöskottning; detta då snön glider av per automatik på den glatta ytan. Några nackdelar finns dock också: ett plåttak är svårare att reparera och de vassa bitarna är lätta att skära sig på. Taket i fråga är inte bara halt för snön – även för dig så kommer den glatta ytan att innebära en risk (se till att använda skyddsrep om du ska upp). Dessutom så sliter solen på takets färg, men där kan man korrigera genom att måla det. På det stora hela dock: vi anser att fördelarna är väsentligt fler än nackdelarna. Överväg ett tak av plåt vid ditt nästa byte.
11 Feb 2017