logo-image

Moderna och exakta mättekniker i Västerås

Slagruta och ögonmått kan ha varit effektiva hjälpmedel när man byggde och anlade vägar förr i tiden, men nu finns det mer avancerade mättekniker i Västerås.

Det är mycket som behöver stämma när man ska anlägga en väg eller bygga ett hus. Den faktiska placeringen måste stämma med kartor och bygglov både när det gäller area- och höjdberäkningar. För att vara säker på att arbetet blir riktigt utfört brukar man därför anlita en mättekniker.

När man ska starta ett byggprojekt krävs det ofta att man gör det som kallas en utsättning. Utsättning innebär att man med hjälp av en mättekniker sätter markeringar i marken som referenspunkter för mätning. Företag som arbetar med utsättning finns oftast på plats innan, under och efter byggprocessen satts igång. En mättekniker har olika instrument till sitt förfogande och kan utföra utsättning, areamätning, 3D-scanning och lägeskontroller.

En mättekniker behövs vid både små och stora byggprojekt

Det är mycket viktigt att en byggnad hamnar på rätt plats och det brukar stå i bygglovsbeslutet om det krävs utsättning innan byggandet påbörjas. Skulle en byggnad hamna fel i plan- eller höjdläge kan du bli skadeståndsskyldig eller i värsta fall skyldig att återställa det som byggts. Det kan vara grannar som klagar eller att det uppstått någon annan olägenhet när byggnaden inte placerats enligt bygglovsritningen.

Om du ska bygga en större huvudbyggnad eller tillbyggnad, ett garage eller komplementbyggnad bör du anlita en mättekniker i Västerås med modern mätutrustning till din hjälp. Utsättning kan också behövas om du ska ansluta till en kommunal VA-anläggning. Läs mer om mättekniker på denna sida: mätteknikervästerås.se

3 May 2022