logo-image

Målare i Nyköping med ett brett utbud av olika måleritjänster

Behöver ni hjälp med fasadmålning och fönsterrenovering? Det finns målare i Nyköping som kan fixa hela fasadrenoveringen. Det är både smidigare och billigare.

Fasaden är lite som husets ytterrock och för att den inte ska börja släppa in fukt måste man måla om den när det behövs. Annars kan fasadens trä drabbas av röta och huset av fuktskador. Det samma gäller träfönster. Men även putsad fasad måste målas om när färgen börjar släppa och sprickor uppstått för att man inte ska få problem med fukt.

Hur länge en fasad håller och när det är dags att måla om den beror på vilken typ av färg den är målad med och om tidigare renoveringar har utförts korrekt. Men även väder och vind sliter på en fasad, och ett hus som ligger mindre skyddat måste målas om oftare. Det är framförallt den sida av huset som utsätts för mest sol som slits.

Välj en målare som erbjuder garanti på fasadmålningen

En komplett fasadrenovering där man målar om fasaden och renoverar fönstren tar tid. Det är också nödvändigt med noggrann planering lång tid i förväg eftersom renoveringen helst ska ske på sommaren. Smidigast är att ta hjälp av en målare i Nyköping som erbjuder totalentreprenad och som kan sköta hela renoveringen.

Då slipper man anlita flera olika hantverkare och skriver bara avtal med ett företag. Förutom att fasadrenoveringen går snabbare brukar det också bli billigare när endast en aktör är inblandad. Givetvis ska man ta in offerter från mer än en målerifirma. Men man får då inte glömma att fråga vilka villkor som gäller och om det ingår någon typ av garanti.

22 Jul 2022