logo-image

Laga betonggolv på ett enkelt sätt

Även om betong är ett mycket stabilt material så kan det bildas sprickor som måste lagas. Ett effektivt och säkert sätt att laga betonggolv är att försegla sprickorna genom injektering.

Många byggnader vilar på en stabil betongkonstruktion under mark. Genom vattentryck underifrån kan det ändå uppstå sprickbildningar och sättningar i konstruktion som måste åtgärdas. Otäta fogar, skarvar och sprickor i betongen kan göra att vatten tränger in. Vattnet kan i sin tur leda till rost- eller fuktskador på byggnadens fundament som då inte längre tål den belastning som den var beräknad att hålla för.

Av säkerhetsskäl inspekteras alla byggnadskonstruktioner regelbundet för att man ska se om det uppstått skador. En skadad betonggrund som inte håller för belastningen kan orsaka att hela hus rasar samman.

Man kan enkelt laga betonggolv genom injektering

Injektering innebär att man sprutar in flytande polyuretan eller epoxi i betongens sprickor för att täta och försegla. Detta gör att vatten inte längre kan söka sig in och underminera betong och armering. Metoden med injektering används också för att täta sprickor i berg.

När man vill täta en spricka och laga betonggolv så att vattnet inte kommer in och orsakar frostsprängning eller rost använder man polyuretan. Medlet reagerar och sväller vid kontakt med fukt och täpper på det sättet igen sprickor.

Det finns också sprickor i betongkonstruktioner som kan limmas igen för att de ska återfå sin stabilitet. I de fall man behöver limma ihop betongen använder man epoxiplast som är ett godkänt material för injektering i exempelvis broar i Sverige.

23 Mar 2022