logo-image

Inredning - en viktig fråga även i stallet

Stallinredning kan anpassas utifrån praktiska behov och önskemål om utseende, men måste leva upp till djurskyddslagens bestämmelser, som är utformade för att främja hästens hälsa.

Inredningen i ett häststall består i huvudsak av spiltor och boxar, vilka är de utrymmen där hästar uppehåller sig under vila inomhus. En spilta har formen av ett bås, alltså ett fyrkantigt utrymme med tre väggar, där hästen står med huvudet inåt, bunden via ett grimskaft. Spiltor är vanligast förekommande i ridskolestall, där de ofta används till ryktning, hovvård osv. Faktumet att spiltan är öppen mot stallgången gör det lättare för ryttare och hästskötare att kliva in och ut. En häst får enligt djurskyddslagen endast vistas i spilta totalt 16 timmar per dygn, eftersom djuret inte har samma möjlighet att röra på sig där som i en box. Boxar, å andra sidan, är fyrkantiga utrymmen helt omslutna av väggar, vilket låter hästen vara obunden.

Hästens välmående i första rummet

Jordbruksverket är den myndighet som utformar bestämmelserna för hur ett stall ska byggas. Reglerna är etablerade för att främja hästens hälsa, och numera byggs stall ofta efter ett koncept som kallas aktivstall, där hästarna på olika sätt uppmuntras till rörelse. I nya stall ska till exempel hästarnas utrymmen endast bestå av boxar, inga spiltor får byggas. Tills vidare får spiltor dock utnyttjas i redan existerande stall. Genom konceptet aktivstall tas även större hänsyn till hästars flockdjursbeteende, bland annat på så vis att boxarnas väggar överst består av ett galler, så att hästarna kan se varandra och få kontakt. Utöver spiltor och boxar brukar ett stall även inredas med utrymmen för ridutrustning (sadelkammare) och förvaring av foder.

Färdig design eller specialanpassade varianter

Även om djurskyddslagen sätter ett visst ramverk för hur stall ska utformas, finns många alternativ tillgängliga när man ska inreda byggnaden. De praktiska behoven skiljer sig ofta mellan olika stall, och därför går det antingen att beställa färdiga inredningsset, eller att specialanpassa olika komponenter ner på detaljnivå. Bland annat går det att anpassa boxarnas dörrar och välja mellan enkel slagdörr eller skjutdörr, och olika typer av tvådelade fronter som även möjliggör mockning med maskin. Stallets utseende kan också varieras med hjälp av material och färgval. Enklare varianter på boxfronter brukar bestå av träskivor inramade av galler i silverfärgad metall. För den som vill skapa en mer dekorativ och rustik känsla kan väggarna mellan boxarna exempelvis byggas i tegel, och gallren lackeras i någon vacker färg.

1 Jul 2020