logo-image

Hur viktig är en OVK besiktning?

Ska det verkligen vara nödvändigt att hålla på och besikta en ventilation år ut och år in? Varför är det av så stor betydelse? Kan man inte installera ett larm istället som reagerar vid fel?

Det finns nog många fastighetsägare som muttrat över allt som behöver göras för att alla myndigheter ska vara nöjda. Men handen på hjärtat ingen vill väl vara orsak till andras ohälsa? Det har gång på gång bevisats hur viktigt det är med en bra ventilation. I nya studier säger man att det till och med är bättre att vara ute bland avgaser än att bara andas luft inne utan ventilation. Det kan ju ge en tankeställare till dig som sitter inne vid datorn och har börjat få underliga symptom. Är det verkligen datorn eller det faktum att inomhusluften har dålig kvalité? Att röra sig vet vi är viktigt. Att andas är livsviktigt. Ju bättre kvalité på luften desto bättre hälsa hos människorna som vistas i din byggnad.

Är dålig ventilation en orsak till ohälsa?

Det är en hel del att ta hänsyn till som fastighetsägare. Det viktigaste är att starta med att se över vilken sorts ventilationssystem som passar bäst till den byggnad som ska förses med god ventilation. Var lokalen ligger och hur närområdet ser ut. Bra att ta reda på om det finns frisk luft utanför knuten eller om lokalerna ligger i ett industriområde eller nära vägar med hög trafik. Risken med en dålig ventilation kan innebära att själva byggnaden utsätts för mögel eller fukt. Båda dessa situationer orsakar oftast många olika sjukdomssymptom hos människan. Det är viktigt att ha bra ventilation men samtidigt ska ventilationen inte orsaka buller eller drag. Drag blir det lätt om du låter fönster vara öppna för att få in den friska luften. Buller kan orsakas av ljud utifrån men också vid dåligt installerad ventilation.

Vad är viktigast vid en besiktning?

Det viktigaste vid en besiktning är att göra ett tydligt protokoll på hur anläggningen fungerar. Direkt efter installationen se till att allt fungerar som det ska och därefter göra återkommande kontroller. Med hjälp av dessa besiktningar får hus- eller fastighetsägaren ett konkret bevis på vad som behöver åtgärdas och fastigheten håller måttet och får längre livslängd. Precis som människorna som kommer vistas där. En fastighet behöver tas om hand med samma omsorg som om du följer upp ett barns utveckling. Ibland behövs det någon som håller lite koll.

10 May 2020