logo-image

Håltagning som yrke i Örebro

Ett av de mer ovanliga yrken som finns i Örebro är att arbeta med håltagning. Det är en viktig åtgärd som borgar för att andra yrkesgrupper kan jobba.

Hus byggs idag av en mängd olika slags material. Det kan exempelvis vara hus av stockar, träplankor, metall och plast. Eller stenhus i form av betong, lecablock eller tegel. Men vilket material huset än är i så finns det vissa delar som alltid är desamma.

Det handlar om att ha dörrar, fönster och rördragningar till el, ventilation, vatten och avlopp. Men om det rör sig om ett hus i ett stenmaterial så är det också lite mer avancerat när det gäller att ta hål för alla dessa funktioner. Det är där som håltagningen kommer in i ekvationen. Det är yrkespersoner som skapar alla de hål som behövs för att funktionerna ska kunna installeras.

Med håltagning som uppdrag

Den som har håltagning som yrke i Örebro har en hel del att tänka på. Det är ett yrke som kräver mycket stor precision och kunskapen att kunna läsa ritningar. Men samtidigt behöver företag inom området personal som är stark och ganska tuff. För det är ett tungt och farligt område att jobba inom.

Ändå är det ett yrke som lockar på många sätt. Det är en varierande arbetsvecka där uppdragen skiftar kraftigt. Och även ett yrke där du får träffa på många olika människor och se olika platser och lokaler. Samtidigt som du får röra på dig och använda både hjärna och kropp. Klicka här om du vill läsa mer om håltagning: håltagningörebro.se

25 May 2023