logo-image

Frågor och svar om taksäkerhet

Taksäkerhet är oerhört viktigt. Runt om i världen sker regelbundet olyckor i arbete på höga höjder. I vissa länder är säkerhetskraven inte lika höga, men i Sverige finns väl utarbetade rekommendationer och regelverk för hur man ska bära sig åt för att ha en god taksäkerhet.

Särskilt viktigt är det kanske överlag i städer som Stockholm och Göteborg, där det finns fler högre hus. Att till exempel arbeta som snöskottare i Stockholm kan medföra betydligt större risker än att göra det i exempelvis Jönköping. Det finns helt enkelt fler hus som är högre. Däremot ska det inte vara någon skillnad i säkerheten om alla föreskrifter följs. Att följa föreskrifterna är viktigt – oavsett om man arbetar i Stockholm, Göteborg, Jönköping eller någon annan stad.

Vem bör gå en utbildning kring taksäkerhet?

Det finns många som kan behöva en utbildning i taksäkerhet. Till exempel är det vanligt för chefer eller arbetsledare landet runt att gå utbildningar kring taksäkerhet. Detta för att kunna se till att arbete på tak utförs på ett säkert sätt. Stora delar av kunskaperna förs sedan vidare till företagets anställda. Vissa utbildningar inom taksäkerhet i Stockholm kan också vara viktiga att gå för att kunna skriva en arbetsmiljöplan och att kunna göra en relevant riskbedömning av ett projekt. Det kan också handla om personer som arbetar med att besikta eller montera anordningar för att främja taksäkerheten.

Dock finns det andra typer av kurser i taksäkerhet. Vissa kurser syftar mer till att undervisa kring arbetsmiljölagstiftningen hur taksäkerhetsanordningar ska monteras. Sedan finns det kurser som syftar till att utbilda kring hur man bör agera som personal och arbetsledare arbetandes på ett tak.

Vem är ansvarig för taksäkerheten?

Vem som är ansvarig för taksäkerheten beror lite på. Först och främst är fastighetsägaren ansvarig för att taksäkerheten är god och att anordningar underhålls för att bibehålla en acceptabel nivå av säkerhet.

När ett bygge uppförs är det dock istället byggherren som ansvarar för att regler och föreskrifter följs. Vidare är det också upp till dem som monterar att säkerställa att anordningarna monteras rätt och riktigt. Vid arbeten på tak är det arbetsledaren, eller högst, arbetsgivaren, som är ansvarig för att personalen har personlig skyddsutrustning och att detta används.

Krävs anordningar för taksäkerhet för mindre byggen?

Det finns lite, om något, som talar för att taksäkerhetsanordningar skulle vara onödiga, även om det handlar om till exempel en mindre villa som ska byggas. Är det ett större höghus i till exempel Stockholm, är det uppenbart att anordningar krävs, men många anser att det är viktigt även vid mindre byggen.

Handlar det just om en villa är det känt att villataken har en kortare livslängd än huset självt. Det är därför av högsta vikt att taket har underhållits. Handlar det om exempelvis ett tegeltak kan pannor lätt spricka eller lossna, vilket gör arbetet farligt även om det bara är några meter högt. Det viktigaste är att göra en ordentlig riskanalys och att alltid ta säkerheten först.

25 May 2017