logo-image

Ett viktigt moment inom trafiksäkerheten

Visst är det kul med lite mer udda arbetsuppgifter? Det finns många servitörer och bilmekaniker, men det är inte många som kan lämna fram ett visitkort där det står att de är linjemålare.

Idag är det mycket som du kanske tar för givet. Som att det ska finnas värme i ditt hem, att posten kommer i brevlådan och att det finns noga markerade linjer som visar hur du ska agera i trafiken. Men tänk om man en dag skulle sluta med linjemarkering, hur skulle det då gå? Vad är det egentligen som man använder linjerna till? Du vet säkert att linjer på vägarna visar var du ska hålla ditt fordon, var du kan cykla och var du kan gå. Men troligen är det mycket som du bara tar för givet. Som att en heldragen linje tvärs över vägen betyder stopplikt och att pilar i en korsning visar var du får svänga och var du får köra rakt fram.

Information för föraren

Som förare kan du läsa ut mycket information endast genom att tyda all linjemålning som finns på vägarna. Du kan i vissa fall se hastighetsbegränsningen på vägen och med strecken kan du få fram samma information i vissa spann. Med streck, pilar, trekanter, bokstäver och siffror kan du faktiskt komma mycket långt, även om du hoppar över att titta på alla de vägskyltar som finns. Det är viktig information för att du och dina medtrafikanter ska få en så säker färd som är möjligt för er. Läs mer om linjemålning på denna sida: linjemålning.com

17 Jun 2021