logo-image

En borrad brunn ger en god tillgång på vatten

Rent kranvatten är en förutsättning för ett bra boende och ska man anlägga en ny brunn måste det ske enligt vissa regler. Annars riskerar man att få otjänligt vatten eller en brunn som sinar.

De flesta tar för givet att de ska ha obegränsad tillgång till rent vatten i kranen. Men så ser det inte ut för alla, och det händer att brunnar sinar eller blir förorenade. Är man ansluten till det kommunala vattennätet är det kommunen som ansvarar för tillgången på vatten och att det håller god kvalitet. Men många husägare måste själva ansvara för sin vattenförsörjning och se till att det finns en brunn med rent vatten på tomten eller i nära anslutning.

Nu för tiden borrar man djupt ner då man anlägger en ny brunn. Detta för att säkerställa vattenförsörjningen för många år framöver och för att inte riskera att brunnen sinar. På senare år har nämligen grundvattnet sjunkit på många platser i landet.

Låt ett certifierat företag borra brunnen

En brunn måste borras efter konstens alla regler och placeras på rätt plats i förhållande till eventuella föroreningskällor som avloppstank med mera. Brunnens storlek är också viktig då den ska kunna förse hela huset med vatten. Ska man borra brunn för dricksvatten ska man vända sig till ett certifierat företag. Det är alltid bra att välja ett företag från trakten eller som tidigare har anlagt brunnar i området, då det är en stor fördel att känna till marken där man borrar.

24 Nov 2020