logo-image

Byta fönster? Här är tre fönstertyper att överväga

Fönster. De kan göra mycket för hur ett hus upplevs – både på insidan och utsidan. Samtidigt finns det fler saker att ta hänsyn till än bara det estetiska. Vill man värna om miljön kanske man lutar mer åt träfönster, vill man dra ner på uppvärmningskostnaderna kanske det istället är PVC fönster som lockar.

Valet av fönster kan i hög grad avgöras av vad man prioriterar. Samtidigt kanske vissa prioriterar just estetiken högst – i sådana fall kanske luftdraget eller miljöpåverkan spela mindre roll. Oavsett vad du vill uppnå när du byter fönster, är det bra att känna till de olika fönstrens egenskaper. Här nedan följer information som kan vara till hjälp inför ett fönsterköp.

PVC fönster

PVC fönster är ett mycket kostnadseffektivt fönster. En stor fördel med materialet är att det i princip är underhållsfritt. När det väl sitter – så sitter det. Färgen sitter i själva materialet, så ett PVC fönster behöver inte målas om (eller målas av dig över huvud taget). Istället gäller det helt enkelt att hitta ett PVC fönster man är nöjd med från början.

Det har de senare åren debatterats friskt hur skadligt PVC fönster egentligen är mot miljön. I huvudsak gäller det PVC som ämne, och större objekt med PVC i (till exempel golv). Hur som helst kanske man ska göra lite extra forskning innan inköpet av PVC fönster om man är mån om miljön. Läs mer här.

Träfönster

Träfönster har funnits väldigt länge i vår del av världen. I Sverige har det funnits mycket skog och virke att ta av. Träfönster är alltså betydligt vanligare här än vad det är i många andra delar av världen. Likaså är PVC fönster ännu inte lika vanligt i Sverige som det är i de mer centrala delarna av Europa.

Till skillnad från PVC fönster så kräver träfönster en del underhåll för att de ska hålla sig vackra över tid. Med några års mellanrum kan det vara bra med en ommålning, och ibland kan till och med en renovering behövas. För den som inte vill lägga ner tid på underhåll, bör träfönster kanske inte vara det första alternativet. Träfönster anses av många däremot vara väldigt vackra. De kan alltså rekommenderas till dem som prioriterar estetik och anser att lite underhåll är värt besväret.

Aluminiumfönster

Aluminiumfönster är en ganska modern typ av fönster. Först på senare år har det blivit riktigt populärt, och de syns ofta på lite nyare och exklusivare villor. Aluminiumfönster kommer med många fördelar: det kräver lite underhåll, har en lång hållbarhet och många av dem kommer med mycket låga u-värden (god isoleringsförmåga).

Att ha en god isoleringsförmåga påverkar indirekt hela driftskostnaderna för huset. Om fönstren är täta och isolerar bra, behöver uppvärmningssystemet inte jobba lika hårt för att bibehålla en behaglig temperatur i hemmet. En investering som kan löna sig på sikt, alltså.

5 May 2017