logo-image

Bygg en personlig villa

Avgörande är självklart vart huset ska stå. Antingen river man ett befintligt hus och bygger där det stod eller så måste man köpa en trevlig tomt. Då är det viktigt att tänka på väderstreck, markförhållanden, vindförhållanden och närheten till grannar och vägar med mera.

Det kan vara smart att redan här ta kontakt med en erfaren arkitekt så inget missas. Har du tillgång till en detaljplan från kommunen så står det var och hur du får bygga. Finns det ingen detaljplan måste en sådan beställas enligt bygglagen. Det kan ta tid så missa inte detta i ett tidigt skede.

Hos en arkitekt kan du diskutera fram hur ditt drömhus ska se ut och hur det ska byggas. När detta är bestämt får du en professionell ritning att utgå ifrån.

El, vatten och avlopp 

Om det inte står ett hus på tomten där du vill bygga måste man kontakta kommunen. Finns det färdigdraget vatten i området måste man betala för anslutningar och ledningar till tomten. Det kostar cirka 90 000 kronor. Bygglovet kostar upp till 50 000 kronor och elanslutningen kostar runt 20 000 kronor.

Husgrund och försäkring

Om det inte finns en husgrund på tomten måste man ordna det först. Det finns ett flertal alternativ att välja på beroende på vilken konstruktion som är tänkt. Här är det viktigt med markens geologiska och geotekniska egenskaper för att undvika problem med tiden.

Det är viktigt att ha en bra försäkring innan bygget startar. Det regleras av lagen och man får inte ens börja bygga om man inte är försäkrad. Kontakta ditt försäkringsbolag och undersök vad som gäller. Senast 2 år efter att du flyttat in i det nya huset måste man ha en energideklaration. 

Vilka behov har det nya huset?

När du fått allt godkänt för att bygga en villa på tomten måste det bestämmas hur stort huset ska vara. Vilket sorts hus ska det vara? Ett bra tips är att tänka sig 10 år framåt och utgå från det. Har hushållet bil eller är tanken att köpa en framöver kanske man ska bygga ett garage. Hur stor är familjen idag? Finns det barn eller planeras det för det i framtiden?

Hur ska huset se ut rent estetiskt? Få inspiration av grannar, internet eller i magasin. Var påläst, ta reda på fakta om olika husalternativ. Samma gäller uppvärmning och isolering. En bra isolering sparar energikostnader och ger skydd mot fuktskador i framtiden. Välj ett bra material på huset från början annars tenderar det bli dyrt framöver.

Innan man svävar iväg är det såklart avgörande hur familjens budget ser ut. Man måste sätta ett maxtak tidigt så man har råd. 

1 Mar 2019