Bygga själv

Blogg

Sida 2

När du önskar dig ett uppkopplat hus

28 dec 2018

Har du också önskat dig ett hus som pratar med dig? Som berättar hur mycekt el som har gått åt under den senaste månaden, vilka apparater som har dragit mest el, vilka åtgärder som skulle bheöva sför att kunna dra ner på elförbrukningen ch så vidare. Skaffar du dig ett KNX; EN ISO-standard för hem och fastighetsautomation och som även kallas för smarta hus, kan huset tala om för dig vad det är som händer med belysningen i huset, om säkerhetssystemet, värmen, ventilationen, om du har någon luftkonditionering, övervakning, larm, vatten och energi eller liknande. 

Fördelarna med ett KNX hus

Skulle du skaffa dig ett KNX-hus, skulle det innebära att du inte behöver vara hemma om du till exempel behöver släppa in hantverkare i ditt hus när du är borta. Med hjälp av en kamera kan du enkelt släppa in hantverkare som legitimerar sig. Du kan stänga av vattenkokare, plattor på spisen eller stänga av eller sätta på tvättmaskiner, diskmaskiner och annat som är elektriskt i ditt hem. Du kan enkelt spara energi när du känner behov av det, då du kan styra elförbrukningen varhelst som du befinner dig. Du kan även koppla ihop de olika systemen i ditt hus med varandra; koppla ihop el-, vatten- och värmesystemen med varandra och styra dem på distans.

Skaffa solpaneler så du får oebgränsad el

Varför inte skaffa dig solceller som kan omvandla solens energi till el? Då behöver du inte vara beroende av någon elproducent och du blir din egen producent av el. Den blir dessutom kostnadsfri i framtiden. Du bestämmer själv om du vill använda den el som solpanelerna genererar åt dig eller om du vill sälja den till det allmänna nätet. Beroende på hur mycket el du använder kan du sälja den vidare. När du sedan kanske behöver köpa el, kan du göra det från det elnät som du har sålt elen till tidigare. På så sätt styr du över din egen elproduktion och hur mycket du vill utnyttja elen i framtiden.

Anlita elektriker i Helsingborg

Behvöer du en elektriker i Helsinborg, kan du alltid googla "elektriker Helsingborg" för att få tag i en som arbetar där. Annars skriver du in den ort där du bor, efter "elektriker". Begär offert och referenser så att du vet vad det är för elektriker som du anlitar. Väl till exempel någon som är medlemmar i EIO, Elektriska installatörsorganisationen, R-företagen och som kan styrsystem som till exempel Crestron, Fibaro eller Zensehome.

När du behöver bemanning inom bygg i Stockholm

7 dec 2018

Det händer mycket inom bygg i Stockholm. Det kommer en fullastad (så gott som) buss med nytt folk VARJE dag till Storstockhnolmsområdet. Alla de nya som kommer ska bo någonstans. Det är människor som flyttar in till Stockholm som är allt från vanliga, unga människor som söker nytt jobb, en bostad och tillvaro som storstaden kan ge. Det är sådana som ska studera på universistet och högskolor, på gymnasier och det är älder pensionärer som vill bo nära barn och barnbarn, och så är det en och annan flykting. Det ger ett enormt arbetsunderlag för alla byggföretag. Det finns ett skriande behov av bostäder i Stockholm.

Få in hantverkare via bemanningsföretag

Då är det lätt hänt, att om någon blir avburpt sjuk, skadad eller på annat sätt inte kan arbeta, att du som byggledare står där med ont med folk. Då hoppas vi att du får trösten i det faktum att det är fullt möjligt att hitta folk via ett bemanningsföretag. Även inom byggbranschen. Här handlar det inte bara om sekreterare via Manpower, utan snickare, målare, golvläggare eller kakelsättare eller murare som kan hoppa in för dem som saknas. Om det är så att ni har ett stort byggprojekt, ska ni inte behöva tappa takten på bygget genom att det fattas folk som sitter på de särskilda sysslor som krävs för att bygget ska gå vidare.

Svårt att hitta kunnigt folk?

Som i många andra branscher kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt att hitta kompetent och kunnigt folk. Särskilt inom byggbranschen kan man inte ta in vem som helst, som till exempel inom städbranschen, barnskötarbranschen eller som administratör eller växletelefonist. Ska man ha en VVS-montör måste det vara någon som är utbildad och certifierad rörmokare. Det finns rekryteringsfirmor som hjälper till att hitta de rätta hantverkarna precis när du behöver det. Eller som kan bidra med en hantverkare och som du itne behöver anställa, bara anlita nör du behöver det. Precis som andra personaluthyrningsfirmor kan de antingen genom bemanningsföretaget sända dig en kompetent hantverkare eller rekrytera en hantverkare åt ditt företag.

Finns bemanningsföretag inom bygg i Stockholm

Initium är ett bemanningsföretag inom bygg i Stockholm. Det innebär att de håller kontakt med kompetenta hantverkare inom byggbranschen och kan rekrytera sådan till ditt företag om du så behöver. Deras affärsidé är att hjälpa byggföretag med bemanning av hantverkare samtidigt som de fungerar som en länk ut för eventuella arbetslösa som vill ut på arbetsmarknaden. Läs mer på: http://initium.nu.

Ta hjälp av en snickare

15 nov 2018

Den här sidan handlar mycket om att våga ta steget och kasta sig ut på ett djupare, mer okänt vatten. Att våga bygga på egen hand kan ge en stor resa - både mentalt och rent levnadsmässigt. Många kan betydligt mer än de tror sig klara av och har man bara tiden samt tålamod så är också det mesta möjligt. Men, det innebär inte att man aldrig ska ta hjälp.

Det vi menar handlar dels om att vissa projekt är för svåra och att vissa projekt därmed kräver erfarna hanvterkare. Dels så handlar det också om att man inte får göra allting. Handlar det om exempelvis att dra elektricitet så måste man - utan någon återvändo - alltid anlita en behörig elektriker. Lika hårda regler finns inte då det handlar om vatten, men även där bör man ställa konsekvenserna för ett misslyckande - en vattenskada - mot kostnaden för en rörmokare och tryggheten som en sådan de facto ger.

Det är skillnad på äpplen och päron, även då man talar om byggnationer och reparationer. I vissa fall så kommer man att tjäna på att göra saker och ting på egen hand, i andra fall så handlar det om att ta onödiga - ofta kostsamma - risker. En typ av mellanväg finns också: att exempelvis anlita en snickare för råd - men där man själv sköter byggandet. Det är något som vi verkligen rekommenderar.

En snickare kan fungera som en mentor

Vi kan säga att du ska bygga en altan till ditt hus i Stockholm och att du saknar den nödvändiga vanan och erfarenheten. Du har ansökt om- och beviljats ett bygglov och det är således bara att sätta igång. Frågan är bara var och hur du ska börja? Som vi sagt hela tiden.

Att bygga är att göra lite av en inre resa där man upptäcker nya saker hos sig själv. Men, det kan handla om en frustrerande sådan och väldigt kostsam också. Gör man fel så måste man riva och börja om. Det gör vikten av en snickare väldigt tydlig. Inom alla andra områden så behöver man en mentor, en ledsagare och ett bollplank. Låter du en snickare vara med på din resa så kommer du att få en behagligare färd mot slutdestinationen.

Dela upp projektet mellan dig och din snickare

Det kommer att kosta några kronor att anlita en snickare. Men, det handlar inte om några större summor. Dessutom så kan du komma överens om hur mycket du själv kommer att klara av att göra och vad som är viktigt att snickaren gör - med din hjälp.

Kort och gott: den snickare du anlitar för ditt altanbygge i Stockholm kommer att sätta upp en plan och göra ritningar som du kan följa. Ni kommer överens om då dina åtaganden ska vara färdiga och ni ser över då snickaren ska infinna sig.

Genom detta upplägg så får du dels göra saker och ting på egen hand, dels så får du nödvändiga instruktioner och dels så får du - framförallt - ett säkert och stabilt bygge som håller i många, många år framöver.

Så kan en snickare förbättra sina kundrelationer

13 nov 2018

snickareJobbar du med finsnickeri i Sollentuna? Eller med grövre träarbete i Norrtälje? Oavsett inriktning på verksamheten finns det nästan alltid saker man kan göra för att förbättra sina kundrelationer – även om man redan är duktig på området.

Det står klart att en betydande del av samtliga konsumentklagomål riktas just mot hantverkare. Det en snickare bör arbeta extra med är att utföra ett noggrant arbete, samt att skriva tydliga avtal. Det här minimerar tvister och förbättrar kundrelationerna markant. För en snickare är det här ofta av högsta vikt – eftersom man inte sällan lever på sitt goda rykte.

I all enkelhet kan punkterna sammanfattas till tre stycken:

Arbeta med hög kvalitet. Det här skapar förtroende, vilket gör att kunderna blir nöjda och dessutom mer benägna att rekommendera dig till en vän som behöver snickare.

Var tydlig. Kunder som inte anlitat en snickare förut kanske inte känner till att resekostnader tillkommer, till exempel. Var tydlig med vad arbetet kommer att kosta och hur lång tid det kan komma att ta. 

Känn till dina skyldigheter och rättigheter. Som snickare bör man vara väl påläst med vad som gäller i konsumentfrågor. 

Punkterna utvecklas nedan:

Ange samtliga kostnader

Det är inte ovanligt att en privatkund enbart räknar med timpriset. Var tydlig med att resekostnader kan tillkomma och att ett eventuellt entreprenörskapsarvode kan behöva tas ut. Det ligger i allas intresse att det här inte blir överraskningar för kunden när denne tar emot fakturan.

Andra kostnader kan till exempel vara att du behöver hyra in en container eller en kran för att arbetet ska kunna slutföras. Någonting som du behöver hyra eller köpa in, utöver standardutrustning och standardmaterial, bör kunden notifieras om så tidigt som möjligt. 

Ge hederliga offerter

På senare år har en mängd olika offertjänster kommit ut på marknaden. En offertjänst är en slags förmedlingen som matchar en kunds uppdrag med flera olika aktörer i närheten. En kund i till exempel Sollentuna kan få offerter från fem snickare som är verksamma i just Sollentuna. Det här kan öppna för att hantverkare lämnar offerter som ser ut att vara billigare än de faktiskt är.

Det här är det dock ingen som tjänar på i slutändan. Förtroendet för hantverkare minimeras, samtidigt som riskerna för en tvist är högre. Offerterna bör alltid vara hederliga – det är bättre att säga lite för högt, än lite för lågt. 

Hantera tilläggstjänster på rätt sätt

Det är inte ovanligt att kunder ber om diverse tilläggstjänster. Du som är snickare i Sollentuna och får ett jobb på en brygga i Edsviken, kanske även ombeds att göra ett mindre träarbete på en båt, till exempel. Det kan också handla om att du ska skruva upp en hylla efter att ha tapetserat, till exempel. Eventuella tilläggsarbeten som ska göras bör skrivas ned och gås igenom ordentligt innan de påbörjas. Skriv ned tidsåtgång, pris och plan och skicka sedan över till kunden för underskrift. Detta så att kunden inte får några förväntningar om att det här ska ingå i det ordinarie priset.

 

När du behöver en betonggjutning

8 nov 2018

Om du inte vet hur du ska gjuta, och har gjort det mågna gånger förut, bör du alltid anlita hjälp av proffsen för det momentet. Med tanke på att en grund, eller ännu mer – en konstruktion, är så passa viktiga för ett hus – eller en hel byggnad, är det mycket viktigt att grunden och konstruktionen är rätt byggd och har gjutits på rätt sätt. Blir det fel här, blir resten helt fel. Så när det kommer till att gjuta en betonggrund eller en konstruktion, bör du göra det på det på ett professionellt sätt.

Vad som händer när man gjuter med betong

Betong är flytande lera, som formas exakt så som man bestämmer medan leran är flytande. När den sedan stelnar, är det omöjligt att ändra på den. Det är därför som man använder sig av betong när det kommer till att bygga på ett så säkert och bastant sätt som det bara är möjligt. Betongen formar sig efter den form som den ligger i, så länge den ännu är varm. När den kyls ner, stelnar den alltmer tills den är helt kall och stel. Betongen måste hållas i rörelse, fram tills det är dags att den ska stelna och det ska helst ske i den form som betongen senare ska ha. Ofta bygger man med hela betongplattor, som ett korthus, där varje kort är en betongplatta. Sedan fogas de olika betongplattorna till en hel byggnad.

Man lägger armeringsjärn i betongen för större hållbarhet

För att göra betongen ännu starkare, lägger man järnstänger tätt, tätt inuti betongen, som man kallar för armering. Skulle man utesluta armeringen, faller betongplattan ihop om den utsätts för alltför högt tryck, vilket den ju gör när man bygger på nästa plan med betongplattor. För att det nedersta planet ska hålla för det tunga tryck som det utsätts för när man bygger höga byggnader lägger man ett plattbärlag, inuti betongplattan. Plattbärlaget bildar då en platta spm ksa hålla väggen form. Inuti plattbärlaget bygger man in eldragningar, vattenrör och nätverkskablar i husstommen och försöker på så sätt spara yta, så att de boende kan utnyttja resten av ytorna så effetivt som möjligt.

Anlita de mest erfarna betonggjutarna

Varför inte anlita ett företag som är mycket erfaret när det kommer till betonggjutning. Det krävs nämligen att byggjobbarna vet hur de ska hantera betongen och hur den uppför sig i olika miljöer, som kan se om den stelnar för snabbt, om den är för het och hur man får bort bubblor som kan bildas i betongen. Läs mer om dem här.

Kan jag installera bergvärme på egen hand?

28 okt 2018

Det finns projekt som man kan hugga in på som privatperson och genom detta spara pengar - och få en relativt utvecklande, personlig resa. Att byta tak, att lägga golv, bygga en veranda och så vidare - samtliga exempel på där man kan göra saker på egen hand och utan professionell inblandning. Det finns dock även motsatta exempel och ett sådant handlar om energi och uppvärmning.

Frågan kan komma emellanåt och lyder: kan jag installera bergvärme till mitt hus i Stockholm? Vårt svar är alltid detsamma: nej, det kan du inte göra. Att installera bergvärme är ett stort projekt och handlar mer om att “bara” sätta igång värmepumpen. Du måste dels borra - ibland så djupt som 200 meter - och dels så måste detta borrhåll vara exakt dimensionerat mot förutsättningarna ditt hus har. Därefter så måste din bergvärmepump vara rätt placerat och rätt dimensionerad.

För detta krävs det certifierade fackmän - både inom borrning och för själva installationen. Om inte så kommer du att få en extremt hög kostnad - utan någon återbäring överhuvudtaget.

Rätt installation av bergvärme sparar pengar

Att borra efter - och installera - bergvärme är ett större projekt som bör utföras av fackmän. Det vi ska tipsa om är att man med gott samvete kan söka sig till ett och samma företag som, enligt principen om totalentreprenad, åtar sig allt från borrning till installation och återställning av marken.

Det tjänar man på i längden. Mångas frestas av att välja flera mindre företag i exempelvis stockholm - ett för borrning, ett annat för installation och ett tredje för återställningen. Vår erfarenhet är dock att det valet brukar bli dyrare och, framförallt, ge ett sämre effekt där man sällan når den fulla potentialen av bergvärme.

En bergvärmepump - rätt dimensionerad och korrekt installerad - kan sänka de årliga kostnaderna för uppvärmning och energi med upp till 80%. Det är den procenten man måste sikta på - om inte, ja, då riskerar man också att få en investering som inte lönar sig i längden.

Välj rätt företag i Stockholm

Vi nämnde ovan att många väljer flera mindre företag för alla delar av projektet med att borra- och installera bergvärme. Där bör ma välja ett och samma företag; men faktum är att det heller inte är riskfritt. Av naturliga skäl: Stockholm är en stor stad och det finns en tydlig konkurrens. Det gör att kvaliteten och priserna varierar ganska kraftigt mellan de företag som erbjuder totalentreprenad för bergvärme i Stockholm. Några råd längs vägen:

  1. Ta in flera offerter. Det är givet då du genom detta får en bra bild av vilket pris som är att anse som rimligt. Ett råd är att plocka bort toppen och botten. De billigaste företagen håller ofta sämre kvalitet, de absolut dyraste kan mycket väl försöka lura till sig pengar. Välj företag i mittenskiktet rent prismässigt.
  2. Gå vidare. För att säkra kvalitet finns det egentligen inga genvägar. Där måste du göra jobbet; något som sker genom att du ser över vilka referenser som finns, hur stor vana företaget i fråga har och hur nöjda tidigare kunder är. Ring, ring och åter ring - ju fler referenser ett företag har, desto bättre är det. Du kan även kolla med Skatteverket och med Kronofogden om det finns något att anmärka på där.
  3. Garanti och betalning: Se till att det finns skriftlig garanti på arbetet. Det kan göra skillnad om någonting visar sig bli fel. Se även till att betala i efterhand och inte i förskott. Det senare är tyvärr inte ovanligt då det kommer till olika hantverkstjänster. En privatperson betalar i förskott och i och med detta så “försvinner” företaget från jobbet man åtagit sig.

Här hittar du mer information om bergvärme: http://www.bergvarmestockholm.com.

Akuttandvård - dyrare, men nödvändig

23 okt 2018

Man kan förebygga, men man kan inte förhindra allt. Då det kommer till olyckor så måste man också se dessa som ett utfall av slumpen. Det är en sak om du jobbar på ditt hus i Sundbyberg och ramlar ner från taket och bryter benet. Det är förvisso en olycka, men det är trots det en olycka som skulle kunna förhindras genom att du använt dig av en ställning, haft en lina på dig eller säkrat taket genom exempelvis halkskydd. Där kan man inte fullt ut skylla på slumpen.

Det kan man göra i en större utsträckning om det handlar om att du spikar på fasaden, använder sig av en spikpistol som plötsligt havererar och där en spik plötsligt studsar mot väggen för att träffa dig i munnen varpå en tand slås av på mitten. Där har vi en olycka i sin renaste form.

Och: den stora frågan är vad du ska göra då denna olycka inträffar? På samma sätt som andra olyckor så finns det även inom tandvård en chans till snabb hjälp. I Stockholm och andra större städer finns det också bättre möjligheter att få hjälp så snabbt som möjligt. Dels så finns det fler tandläkare och dels så erbjuder också många av dessa akuttandvård.

Akuttandvård ger möjlighet att rädda en avslagen tand

Skulle du slå av din tand på detta sätt så kan du direkt ringa till en tandläkare i Sundbyberg och ta del av dennes akuttandvård; något som rent konkret innebär att du kan gå före i kön och passera de patienter som har - i sammanhanget - mindre behov. Det kostar mer pengar att ta del av akuttandvård, men å andra sidan så kan man genom sådan också dels bli av med smärta - som kan vara extremt stor - och dels också rätta tänderna.

Slår du av en tand på detta sätt och ringer din tandläkare i Sundbyberg så kan han/hon dels boka in dig på en tid och dels också guida dig längs vägen. Exempelvis: lägg tanden i ett glas vatten, lägg tanden under tungan, sätt försiktigt tillbaka tanden - utan att röra skadan - eller placera tanden i lite mjölk. Alla dessa åtgärder kan också göra att tanden kan räddas och att du slipper kostsamma återbesök i framtiden.

Täcker din hemförsäkring skadan?

Kostnaden för akuttandvård är alltså dyrare. Men, det kan även vara så att din hemförsäkring täcker kostnaden - exklusive självrisken. Det kan vara värt att kolla upp sådant innan du börjar bygga (och i och med detta utsätter dig för större risker att råka ut för en olycka).

Kort och gott; se efter vad ditt försäkringsbolag täcker och inte och se om det finns några eventuella tillägg som går att göra. En kostnadsfråga naturligtvis, men den kan definitivt vara en investering. Tänder och tandvård - speciellt akuttandvård - kan bära höga kostnader.

Här finns en klinik som erbjuder akuttandvård http://www.tandläkaresundbyberg.com.

Vad är fönsterrenoveringens dag?

22 okt 2018

Fönsterrenoveringens dag har som slogan att vara ”En dag för hela Sverige och alla våra hus”. Med andra ord en dag som man som husägare kan lära sig mer om fönsterrenovering på ett eller annat sätt. Detta oavsett vilket hus man har. Ser man däremot på vilka som anordnar dagen och dess innehåll så är det framförallt intressant för de med träfönster.

Denna lite speciella dag genomfördes för första gången 2018 och då datumet 30/5. Totalt fanns det aktiviteter i hela 16 olika län och sammanlagt genomfördes 43 separata arrangemang. För de som tänkt renovera sina fönster fanns alltså en hel del workshops, föreläsningar och evenemang att välja på.

Initiativ och syfte

Det är tre parter som tillsammans drivit frågan om denna dag. Dessa är Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och de olika länsmuseer som finns i Sverige som är organiserade inom Sveriges Länsmuseer.

På hemsidan kan man läsa att syftet med dagen är att sprida kunskap och utbilda människor kring fördelarna med att antingen byta eller göra en fönsterrenovering. Det handlar då bland annat om ekonomi, miljö, estetik m.m.

Personer med gamla byggnader får ofta hjälp och råd om hur man kan renovera sina fönster utan att förstöra den fina estetik som dessa har.

På hemsidan framgår att Fönsterrenoveringens dag kommer att genomföras varje år. Närmare april eller maj kanske program kommer för kommande års evenemang.

Vad händer?

För att lätt se vad som händer på din ort bör hemsidan användas. Där listas olika län upp där man sedan kan klicka sig vidare för att se vad och var de olika aktiviteterna genomförs.

Ett exempel kan tas från Uppsala Län där följande aktiviteter genomfördes under 2018.

  • Kristine Kyrka

En av de äldre kyrkor i Uppsala som då fick fönsterrenovering var Kristine Kyrka. Under fönsterrenoveringens dag kunde man som besökare gå till kyrkan och se hur renoveringen gick till på de blyinfattade fönster som kyrkan hade. På plats fanns även information kring ämnet och de som valde att beställa glas kunde få en viss rabatt på detta. Även om man kunde beställa glas så var det primärt kunskap, kaffe och kaka som man bjöd på.

  • Upplandsmuseets hemsida

På hemsidan till Upplandsmuseet kunde man göra en frågesport kring fönster och även läsa intervjuer och lära sig mer om fönsterrenovering från olika tidsepoker. Eftersom allt var digitalt fanns det inte några tidsangivelser eller avgifter.

  • Disagården

Disgården är en välbevarad gård i Uppsala som tydligt presenterar historiska vingslag. På gården genomfördes guidade visningar och en byggnadsantikvarie gav information kring vad man kan tänka på när äldre fönster renoveras och hur detta kan göras på tidsenligt vis.

Läs mer om fönsterrenovering i Uppsala. 

Hitta en bra takläggare i Uppsala

17 okt 2018

I Uppsala finns många bra takläggare, både små och stora firmor. Uppsala är en relativt stor stad med tät bebyggelse, och det finns gott om såväl flerbostads- som enfamiljshus. Detta borgar såklart för en stor marknad vad gäller takläggning och takrenovering, något som avspeglas i de många firmor som finns och verkar här.

De flesta takläggare i Uppsala arbetar både i Uppsala och i Stockholm med omnejd, så de har ofta fullt upp. Men med lite framförhållning brukar det gå relativt lätt att hitta en bra takläggare i Uppsala, oavsett storlek på projektet. En takläggarfirma som inte är flexibel och seriös blir inte långvarig i Uppsala på grund av konkurrensen, så risken att bli lurad av lycksökare får betraktas som ganska liten. Du bör dock så klart alltid kolla upp kundomdömen och liknande innan du skriver kontrakt med en takläggare i Uppsala.

Fördelar med att anlita en takläggare

Det finns många fördelar med att anlita en takläggare framför att göra jobbet själv. För det första är takrenovering ett ganska riskabelt arbete. Är man inte van att jobba på tak är det mycket som kan gå snett, och det är betydligt mer ansträngande eftersom man hela tiden jobbar mot gravitationen, måste tänka på var man sätter fötterna och så vidare. Ett tegeltak kan vara halt och sluttar oftast ganska brant.

För det andra ser en takläggare det som en lekman kanske inte ser, till exempel om det verkligen är nödvändigt att byta ut hela taket, eller om det finns delar som går att spara. Tegelpannor till exempel har generellt en betydligt längre livslängd än de underliggande materialen, takläkt och takpapp. Dessa material slits ut på cirka trettio år medan tegelpannor i princip kan hålla hur länge som helst. En bra takläggare kan byta ut de enstaka pannor som blivit alltför slitna eller gått sönder, men behålla det mesta av taket. Detta betyder mycket för huset, som får behålla sitt fina patinerade utseende. Uppsala är fullt av gamla fina tegeltak som det verkligen finns ett värde i att försöka bevara,för stadsbildens skull.

Brett utbud av tjänster

De flesta takläggarfirmor i Uppsala erbjuder inte bara takläggning och takrenovering utan även många andra tjänster, som fasadrenovering och byte av fönster och dörrar. Ska du till exempel renovera vinden och vill ta upp ett takfönster är det i regel bättre att vända sig till en takläggare än till en fönsterfirma. Att sätta in ett takfönster kräver vana av att arbeta på tak, och framför allt kunskap om hur man får fönstret lika tätt och isolerande som taket i sig. Detta vet en takläggare lika väl som en hantverkare som jobbar med fönster.

Vill du renovera fasaden kan detta med fördel göras samtidigt som taket renoveras, eftersom man ändå behöver sätta upp ställningar runt huset. De flesta takläggare i Uppsala erbjuder fasadrenovering i samband med takrenovering och kan jobba på totalentreprenad, något som tar ner dina kostnader jämfört med om du skulle anlita två separata firmor.

Att tänka på när du ska anlita takläggare

Vill du hitta en bra takläggare i Uppsala ska du börja med att kolla upp omdömen från tidigare kunder, och även kolla bland vänner och bekanta i Uppsala om de kan rekommendera någon bra firma. Tänk på att kontakta många firmor och be om offerter. Välj den firma som kan erbjuda ett fast, rimligt pris och som dessutom verkar lätta att ha att göra med, är trevliga, svara i telefon när man ringer och så vidare. Tänk på att alltid försöka komma överens om ett fast pris innan renoveringen och att aldrig betala i förskott!

När du behöver en målarfirma

5 okt 2018

Är det dags att måla om villan? Vissa saker kanske man inte ska göra själv. Som att rensa skorstenar, lägga nytt tak själv eller måla om hela villan själv. Det är saker som man riskerar halva hälsan och hela livet för. Det är inte värt risken. När det kommer till liv och hälsa, finns det inget som kan ersätta det. Då är det värt pengarna som man satsar på en riktigt målad fasad, en fint och tätt tak och en rensad skorsten. Med Rot-avdraget är det heller inte oöverkomligt. Du vet väl att man har rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden och som allra mest 50.000 kronor per år och per person. Står ni flera som ägare av villan, kan alla dra av samma tjänst, eller om nu hyr, kan ni alla stå som hyresgäst och dra av på Rot-avdraget.

Hitta pålitliga hantverkare i Stockholm

Som de flesta vet, finns det duktiga hantverkare, och så finns det de som inte är det. Man vill ju inte råka ut för att anlita någon som inte tar arbetet seriöst. Därför ska man, innan man bestämmer sig kontrollera hantverkarföretaget som man funderar på att anlita. Hur gör man det då?

1. Googla

Känner du inte till någon på rak arm, kan du googla "fasadmålning Stockholm" för att få namn på några hantverkarfirmor. När du väl har fått det, kan du ta kontakt med dem och be om offert och referenser. Kontrollera sedan upp referenserna om du vill.

2. Läs reco.se, eller någon annan beödmningssajt

Vill man inte kontrollera referenserna, eller kanske man vill både kontrollera referenser och läsa andras bedömningar om företaget kan man det på olika slags bedömningssajter. Då får man ett första intryck av företaget och hur de arbetar.

3. Kontrollera med ARN

Är man den noggranna typen, kan man alltid kontrollera med Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Har det kommit in många klagomål på företaget? Ett och annat kan ju hända, det är inte alltid som alla kunder blir nöjda, vad man än gör. Men flera klagomål är ett tydligt varningstecken på att inte anlita dem.

4. Kontrollera med Skatteverket

Har företaget inte betalat skatt? Har de ekonomiska bekymmer? Man vill ju inte anlita ett företag, även om de är vänliga och trevliga och duktiga på sin sak, men som går i konkurs ena eller andra dagen, eller hur?

När man väl har hittat ett företag med duktig personal och som har en stabil ekonomi, trevliga hantverkare som gör jobbet bra, kan man vilja anlita dem fler gånger. Läs här om ett sådant hantverkarföretag som utför fasadmålningar i Stockholm.

Golvslipningsföretag och deras tilläggstjänster

13 sep 2018

När du anlitar en golvslipning ärgolvslipning det möjligt att du behöver andra tjänster också, förmodligen relaterade till golvvård. Smidigt är givetvis om man kan beställa dessa tjänster av en och samma firma. Men vilka tjänster är det egentligen man kan anlita? Vi har slumpmässigt valt ut ett antal firmor i Stockholm och tittat på deras tilläggstjänster.

Dammfri golvslipning

Visserligen är det här inte alltid en tilläggstjänst, men vissa firmor erbjuder möjligheten att göra en dammfri golvslipning. Fördelarna med en dammfri golvslipning är många; främst underlättar det kanske städningen efteråt. Oavsett hur väl man städar efter en dammig golvslipning, så kommer onekligen damm att ha trängt in i vrår, hörn och i andra utrymmen. Vid en dammfri golvslipning kopplar man in en dammsugare till slipmaskinen, förenklat sagt. Det här gör att systemet blir helt tätt – och kunden slipper storstäda efter att arbetet är avslutat.

Mattvätt

När man har utfört en golvslipning (dammfri eller inte) kan det vara lägligt att även få mattorna tvättade. Många firmor (flera av de vi tittar på i Stockholm) erbjuder den här tjänsten. dammfrigolvslipningstockholm.se är en av Stockholms mest välrenommerade firmor på detta område. Vanligt är att man använder en så kallad ångtvättbil för att få mattorna riktigt rena. De flesta är flexibla med när det här kan utföras. För kunderna passar det ofta bäst att få mattorna tvättade på kvällar och helger.

Möbeltvätt

Precis som när man tvättar mattor, använder man också ånga vid möbeltvätt normalt sett. Även det här är en tjänst som flera av de firmor i Stockholm vi tittar på erbjuder. Efter en golvslipning kan det lämpa sig mycket bra att även få möblerna rengjorda. Lyftet som t.ex. vardagsrummet får av slipningen kanske inte blir fulländat om inte möbler och mattor är rena.

Slipning av betong och sten

Det här är kanske inte den vanligaste tjänsten att beställa av privatpersoner, men det kan absolut finnas ett behov av det. Har man till exempel en gjuten betongplatta som uteplats, kanske man väljer att inte lägga på ett trädäck – utan satsar på att göra betongen snygg istället. Det här är kanske svårare att få till på egen hand, jämfört med trägolv, och därför kan det vara särskilt aktuellt att anlita en firma för dylika jobb. Tjänsten kan också komma väl till hands i trapphus, där natursten ofta är ett dominerande material.

Hur hittar man firmorna?

De flesta firmor har en god närvaro på nätet och i sociala medier. Att hitta dem är enkelt, och kan göras med en enkel sökning. Testa att skriva in till exempel ”dammfri golvslipning Stockholm” i valfri sökmotor, så bör du få fram flera relevanta träffar.

Bränder i radhus kan stoppas med rätt isolering

13 sep 2018

Brandskyddsföreningen för statistik över antalet bränder med dödsfall som följd. Ser man till de senaste 20 åren ser vi en peak 2003, med 142 bränder och 162 döda på grund av bränder. Förra året har antalet bränder gått ner till 109 bränder och antalet döda till 113. Även om antalet dödsfall har gått ner, är det 113 dödsfall för många. I vårt moderna samhälle ska det inte behövas. Vi ska inte behöva riskera livet för att det inte finns brandskydd nog som kan förhindra bränder. Ännu mer kan göras på detta område. Här går vi igenom vad var och en kan göra för att förhindra bränderna.

Brandtätning

Man kan måla med brandsäkra målarfärger och då finns det medel i målarfärgen som gör att bränderna inte fäster på materialet. Branden får svårt att hitta något som matar elden. En eld är levande och behöver vissa villkor för att leva vidare och matas med material som gör att branden kan växa och sprida sig. Syre är nödvändigt för elden, samt material som den kan förbruka. Ger man den inte material som den kan förbruka, dör den. 

Brandisolering

En eld behöver syre för att växa och fortsätta "leva". Ser man till att strypa syretillförseln, kan inte elden fortsätta växa. Har man bara rätt kunskap om vad som ger elden mer syre, kan man förebygga en elds spridande. Kan man bara isolera elden, ser man till att den inte växer. Med särskilda brandsäkra material kan man se till att isolera elden. Dörrar, luckor och särskilda isoleringsmaterial kan isolera en eld och hindra den från att växa.

Brandskydd

Ett hus eller lägenhet kan byggas med brandskyddande material. Det är då material som har en kemisk formula som gör att en eld inte kan fästa i materialet. Ser man till att till exempel täta ventiler, täta fönster, golv och resten av huset med de särskilda materialen kan man se till att en eld inte kan växa inuti det huset. 

Anlita experter inom brandtätning, brandskydd och brandisolering

När man väl bygger nytt eller renoverar kan man anlita experter som har kunskapen om brandskydd, hur man isolerar elden från att sprida sig och hur man kan täta ett hus på sätt som dödar elden från att fortsätta växa. De finns i Stockholm och åtar sig alla slags uppdrag när det kommer till att bygga nytt och renovera brandsäkert. Läs mer om detta företag som arbetar med brandtätning i Stockholm.

Så gör du om du får stopp i avlopp

28 aug 2018

När man är husägare är det många saker som man är ansvarig för att göra själv. Allt faller tillbaka på dig som husägare. Ibland kanske man skulle kunna känna att det var lättare om man var hyresgäst, då var det bara att ringa hyresvärden, så kom han eller hon och rättade till problemet. Som husägare får du själv dra på dig blåstället och vara beredd att ingripa, gå upp på taket, byta alla säkringar, måla om huset och ordna upp avlopp som har korkat igen.

Den som har ordnat med avlopp några gånger, vet att det inte är alltid som det ordnar upp sig, trots att man rensar avlopp då och då. I stället borde man gå in med en kamera för att kunna se med egna ögon vad det är som åstadkommer stoppet i avloppet. Bor man i Stockholm finns det flera möjligheter att anlita ett VVS-företag som kan utföra rörinspektioner i Stockholm.

Så går en rörinspektion till

Har du upprepade stopp i dina avlopp är det viktigt att se efter så att det inte är något rör som har ett permanent fel. Är det något som permanent stoppar flödet i dina rör är det viktigt att ta reda på vilket fel det är med rören så att man kan åtgärda det på rätt sätt. Anlitar man ett VVS-företag kan de komma med en liten kamera som kan ta bilder och sänder dem till en dator. Då kan du själv se hur rören ser ut inuti och fatta beslut om vad du vill göra med dem.

Åtgärder som du kan göra med dåliga rör

Vad du bör göra med dina rör, är lite olika alternativ. Här tar vi upp tre olika scenarier som du kan välja:

1. Byta ut rör

Man kan byta ut rör som helt enkelt är uttjänta. Har du gamla rör, och du ser att det inte är någon idé att fortsätta använda de rör som du har, bör du byta ut dem. Detta alternativ kan vara ganska kostsamt, eftersom det innebär att du måste dra ut allt och lägga nya rör.

2. Göra en relining

Ett alternativ till om du ser att du har gamla rör, men att de inte har hål, kan vara att göra en relining, vilket innebär att du sprutar in plast och härdas och lägger sig som en hinna över rören inuti och skyddar rören. Ett annan metod som relining är att lägga plaströr inuti de gamla rören. Då gör det ingenting om rören även skulle vara defekta då du lägger nya rör men som går igenom de rör som redan finns.

3. Göra en stamspolning

Om du ser att du har jättefina rör som egentligen ska fungera, kan du spola dem med hett vatten. Det innebär att du sköljer igenom rören och ser till att de rensas på skräp och annat som kan fastna i rören.

Hur färg gör skillnad i ditt hem

9 aug 2018

Felet många gör är att man tar för givet att det endast är de stora förändringarna som gör skillnad. Stora förändringar som i sin tur kostar mycket pengar. Detta tänk gör att man fastnar och glömmer bort att även mindre ingrepp kan komma att skapa en stor förändring - utan att budgeten blir alltför stor.

Ett av de tydligaste exemplen på detta handlar om färg och att om att måla om. Det är dels väldigt prisvärt, det går dels att göra själv (något som vi dock ska återkomma till senare) och dels så kan man genom att byta färg i ett rum också komma att förändra hela rummets karaktär.

Välj en färg snarare än den vita lösningen

Vitt då? Glädjande nog så håller den vita trenden på att ebbas ut. Missförstå oss rätt här; vitt är en färg som ger ett rent och fräscht intryck. Men, det är också en färg som är att anse som lite feg och återhållsam. Dessutom så blir en vit färg lättare smutsig. Om du har en lägenhet i Stockholm vars kök du väljer att måla vitt så kommer stekos och annat spill att sätta sig ganska omgående och förvandla den vita färgen till en mer gulaktig sådan; detta inom loppet av något år.

I Stockholm - och andra större städer - finns dessutom ett annat dilemma med vit färg: avgaser. Lämnar du fönstret öppet för att vädra ur så kommer det per automatik in avgaser och smutspartiklar som i sin tur - på samma sätt som mat- och stekos - kommer att sätta sig på väggarna. Vitt är en fräsch färg - men hur länge? Vi välkomnar och rekommenderar dig den nya trenden som kommit i form av mer färgglada lösningar.

Ta professionell hjälp av en målare

Vi sa ovan att det inte är omöjligt att måla på egen hand. En sanning med viss modifikation. Det går att måla om på egen hand - man då måste man vara beredd på att lägga ner lite tid också. Att måla handlar om mer än att bara doppa en roller i en färgpyts och applicera den nya nyansen på väggarna. Det är - tyvärr - något som många gör.

Om man ser ett måleri ur ett mer professionell perspektiv och frågar en målare i Stockholm hur denne arbetar så är det faktiskt så att just den delen utgör det minsta av hela projektet. Störst del lägger en målare på att förbereda väggen och göra den mottaglig för att ta upp färgen. Det handlar om att spackla, slipa, tvätta och gnugga och det handlar om ett ganska hårt jobb.

Allt detta grundarbete är nödvändigt för att det färdiga resultatet ska bli jämnt, utan några vanprydande sprickor och håligheter samt för att flammor ska undvikas. Kort sagt: är du inte beredd att göra ett gediget förarbete så är det bättre att ta professionell hjälp direkt och låta en målare sköta om jobbet. Något som idag inte är så himla kostsamt.

Använd ditt Rot-avdrag för en målare

Det som talar för att du ska anlita en målare är dels att jobbet blir korrekt utfört och snyggare än om du själv skulle genomföra det; dels också att en målare faller in under det generösa Rot-avdraget.

Konkret så innebär det (efter att du först kollat upp hos Skatteverket att du verkligen är berättigad) att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden som målaren lägger ner. Detta med ett tak på 50.000 kronor. Det gör stor skillnad och innebär att ett mer professionellt målerijobb inte alls behöver kosta så mycket pengar.

Även om du väljer att anlita en målare så kommer du att få till stånd en riktig budgetrenovering som verkligen kan skapa en stor förändring i ditt hem.

Dränera huset med jämna mellanrum!

28 jun 2018

Har man ett hus får man vara beredd på att det alltid är dags för att renovera och se om sitt hus. Har man inte tittat efter husgrunden under de senaste 5 åren är det dags att ta sig en titt. Ibland kan man känna att det luktar unket i källaren, om man har en sådan vill säga. Man kan även kontrollera fasaden och husgrunden utifrån. Även om man har ett relativt nytt hus, bör man alltid titta igenom sin fasad eftersom även nya hus som har putsfasad har drabbats av fukt, skriver villaägarna.se. Det är Sveriges tekniska forskningsinstitut som har upptäckt att även hus som endast är mellan 2 och 5 år gamla, har drabbats, mot förmodan. Det är framför allt i putsade och odränerade träregelväggar som man har hittat fuktskador, där de inte borde inträffa. 

Förebygg fuktskador genom att dränera

Därför är det mycket viktigt att alltid kontrollera husgrund och fasader att de inte har drabbats av fuktskador, och ännu hellre; förebygga fuktskador genom att dränera och lägga nya dräneringsrör. Oberoende hur gamla, eller nya hus man har, bör man med jämna mellanrum dränera och kontrollera status på husgrund. Är det så att man kan hantera en grävmaskin, kan man göra det själv. Det gäller att välja storlek utifrån tomtens storlek. Det är en stor risk att välja en alldeles för stor grävmaskin som skadar huset i värsta fall.

Rådfråga om dränering innan du börjar

Sedan är det ju inte bara att gräva. Man måste veta hur man lägger dräneringsrör och i vilken vinkel och hur de ska läggas. Det kan även vara en god idé att göra en isolering av källaren som skyddar den mot fukt (om man har en sådan). Dessutom bör du ta reda på vilken slags jord du har runt huset. Är du osäker på tillvägagångssättet är det alltid bäst att ta kontakt med en entreprenadfirma som är van vid dessa åtgärder och som har gjort det hundratals gånger. Dem kan man alltid rådgöra med. De kan ge dig goda råd, som kan rädda ditt hus från fuktskador.

Så hittar marn rätt dräneringsfirma

Vill du kan du alltid börja med att googla markentreprenad Stockholm för att få några bra förslag på sådana som antingen kan komma och utföra det på din tomt, eller som hyr ut sådana maskiner som krävs. Är det så att du vill att de kommer , till exempel kan man hyra en grävmaskin som har med en förare, kan man be om en sådan. Det är bara att ta kontakt, be om offert och referenser. Läs mer om ett företag som utför markentreprenad i Stockholm på http://www.markentreprenadstockholm.se.

← Äldre inlägg