Bygga själv

Blogg

Sida 2

Bygg utegym när du bygger nytt

4 feb 2019

När du ska bygga dig ett eget hus, är det en bra idé att se till att det som finns i huset och utanför huset, är till allra största nytta för dig och alla dem som ska bo i huset. Här kan man vara kreativ och se till så att även uteplatsen, och trädgården, inte bara är fin på sommaren utan även kan göra så att du mår bra även under vinterhalvåret. Vad kan man göra för att kunna utnyttja trädgården på bättre sätt än bara lägga en ljusslingor utomhus? Här listar vi några av de olika skaer som du kan hitta på för att vistas utomhus fler gånger och på ett mer effektivt sätt än annars.

Bygga en uteplats med matbord

Vi siter ju inomhus alldeles för mycket i vårt moderna samhälle, Det blir alltmer sällan som vi faktiskt kommer oss ut och vistas ute längre stunder. Ibland kan vi nästan behöva tvinga oss själva att komma ut, och vistas längre tider uomhus än bara på till eller från jobbet. Så vad kan man göra för att tvingas till att vistas ute mer? Har man ett kontorsjobb, blir det lite svårt att tvinga sig själv att sitta utomhus mer än under 15-minuterspauser, eller under lunchrasterna. Däremot om du "tvingar" dig själv att sitta utomhus när du äter, kan du se till att vistas mer utomhus. Varför inte byga en mathörna i trädgården? Om du bygger en riktig mathörna med matbord och rymliga stolar i din trädgård, kan du ta med maten och sitta utomhus även under vintern. Klä på dig, ta med fårskinn och filtar och plädar så att kan du äta utomhus vid varje måltid. På så sätt kommer du ut och får mer frisk luft. Du blir inte bara rosig om kinderna när du sitter alltmer utomhus, du kommer också att bli mer hälsosam, då du får mer motståndskraft av att sitta utomhus när du äter.

Bygga lekpark för barnen 

Se till att barnen kommer mer utomhus genom att bygga en fin lekpark åt dem i trädgården. Får de vanan av att vistas utomhus när de leker, är det en bra början och ger dem bra vanor att vistas utomhus så snart det är dags för dem att leka. varför itne bygga fina gungor ute, sandlåda till de minsta och enkla klätterställningar för de större barnen. När de vistas utomhus blir det starka barn som får bra motståndskraft och de smittar heller inte varandra på samma sätt som när barnen är inomhus och leker med varandra.

Bygga ett utegym

Se till att själv var utomhus mycket mer. Varför inte bygga ett utegym åt dig? Om du ser till att du har gymredskapen när a till hadns är det lättare att koma igång med goda vanor. Det är bara att sätta igång med att cykla, lyfta hantlar, och träna magmusklerna om du har ett gym precis utanför dörren. Bor du i en BRF, är ett utegym bland det allra mest attraktiva som man kan bygga för att få fler spekulanter när det kommer till att sälka någon bostadsrätt.

utegym

Städa själv eller anlita byggstädningsbolag?

31 jan 2019

Det finns många byggarbetare som är lättade över att det finns byggstädare som kommer och hjälper dem att ta vara på allt skräp som det uppstår under byggets gång. Det är mågna kemikalier som bör tas till vara och som iste ska spridas i naturen eller fästa sig i marken när det är färdigbyggt. Då är det mycket praktiskt att det tas om hand av kompetenta personer, som könner till vart allt avfall och skräp ska kastas på rätt sätt och på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt. Arbetar man som byggare, är det ofta så att man mentalt är inne på nästa bygge. Ändå återstår det mycket arbete innan man är riktigt färdig med det bygge som man håller på med. Att då kunna anlita byggstädare underlättar en hel del.

Finns i Stockholm

Framför allt finns dessa att tillgå i Stockholm och i landets större städer. Det är där som behovet av byggstädning är som störst och som har den största marknaden för byggstädning. Det är bra för dessa företag att ha en stabil marknad som gör att de kan arbeta med dessa områden, då det verkligen behövs den kompetensen för att även byggsektorn ska kunna arbeta på miljövänliga sätt. 

Välkommet med mera miljötänk

Det är välkommet att se att det faktiskt går att vända en trend och att det blir allt mer fokus på det miljövänliga området. Inom byggsektorn har man haft en ganska naiv inställning till byggmaterial, vi tänker här på alla de radonämnen, asbest, PVC, för att inte nämna alla de kemikalier man tidigare har haft i vanlig målarfärg.

Mycket återstår ännu, och vi ser gärna att man kommer till att använda allt mer av de material som vi, lekmän, skulle kalla för "naturliga" material. När det kommer just till så kallade "naturmaterial", som att isolera med ull, i ställer för silikon, isolera med träflis i stället för plaster, ser vi att det är allt fler som anammar den byggsättet och att människor mår bättre i sådan hus.De korrekta kemisten eller geologen, skulle antagligen motsäga detta och komma med några tillrättalägganden men vi låter det stå osagt för närvarande.

Bra om även slutfasen av bygget är miljövänlig

Klart är att det i hela byggprocessen, från start till bygbstädning behövs mer av miljötänkandet och klimatsmarta processer som bygger hus, som både är bra för människor och som inte gör dem sjuka, utan som är hälsosamma för människor och natur. Att anlita byggstädare som tar rätt hand om allt överblivet material, är i alla fall ett steg på vägen.

Istället för dyra stambyten

7 jan 2019

Har du gamla rör? Du vet väl om att gamla stammar bör bytas ut efter 50 år ungefär. Om du vet att du bor i ett äldre hus med äldre rör, bör du se vilket år som de renoverades senast. Är det så att det är 30-40 år sedan någon rörmokare senast såg över dem, bör du vara förberedd på att du snart kommer att behöva se över rören och förekomma problemen innan de blir akuta. Så här kan du göra.

1. Googla relining Stockholm

Börja med att googla "relining Stockholm". Det gör du för att få några exempel av Google på rörmokare som har angett att de arbetar med relining i Stockholm. När du fått några sådana kontaktuppgifter till företag, så kan du ta kontakt med någon av dem. Be om offert och referenser innan du bestämmer dig för ett företag. Kontrollera referenserna innan du bestämmer dig. Här måste vi verkligen understryka vikten av att ta referenser, då det finns de som är duktiga men på samma sätt finns det sådana som bara vill fuska. Alla hantverkare är inte bra.

2. Ta kontakt och be dem komma

Sedan tar du kontakt med den som har bäst referenser och offert. Om det är ett seriöst företag, så kommer de så snart de kan. De bör ha med sig en kamera som kan sända bilder och filmer till en dator, så att de (och du) kan se hur det ser ut inuti rören. Då kan man se hur det ser i rören, vilket är helt omöjligt utan en kamera.

3. Göra en relining

Visar det sig att du har rör som inte har några hål, ja då kan du göra en relining som förnyar rören inuti. Det innebär att du gör en ny, felfri yta och utan skarvar som kan åstadkomma fler hål i rören. Du förnyar dina gaml rör och behöver inte byta ut dem.

4. Byta stammar

Har du hål på dina stammar, bör du däremot genast byta ut dem. Det är bättre att ta den högre kostnaden innan en större olycka händer. Skulle du få en vattenläcka på rören, kan du få långtgående skador på huset. Får du in vatten som går genom väggar och tak, till exempel, då kommer det att ta lång tid innan du kan komma till rätta med den skadan. Du måste riva upp allt som är skadat, torka ur det och renovera med helt nytt material.

När du önskar dig ett uppkopplat hus

28 dec 2018

Har du också önskat dig ett hus som pratar med dig? Som berättar hur mycekt el som har gått åt under den senaste månaden, vilka apparater som har dragit mest el, vilka åtgärder som skulle bheöva sför att kunna dra ner på elförbrukningen ch så vidare. Skaffar du dig ett KNX; EN ISO-standard för hem och fastighetsautomation och som även kallas för smarta hus, kan huset tala om för dig vad det är som händer med belysningen i huset, om säkerhetssystemet, värmen, ventilationen, om du har någon luftkonditionering, övervakning, larm, vatten och energi eller liknande. 

Fördelarna med ett KNX hus

Skulle du skaffa dig ett KNX-hus, skulle det innebära att du inte behöver vara hemma om du till exempel behöver släppa in hantverkare i ditt hus när du är borta. Med hjälp av en kamera kan du enkelt släppa in hantverkare som legitimerar sig. Du kan stänga av vattenkokare, plattor på spisen eller stänga av eller sätta på tvättmaskiner, diskmaskiner och annat som är elektriskt i ditt hem. Du kan enkelt spara energi när du känner behov av det, då du kan styra elförbrukningen varhelst som du befinner dig. Du kan även koppla ihop de olika systemen i ditt hus med varandra; koppla ihop el-, vatten- och värmesystemen med varandra och styra dem på distans.

Skaffa solpaneler så du får oebgränsad el

Varför inte skaffa dig solceller som kan omvandla solens energi till el? Då behöver du inte vara beroende av någon elproducent och du blir din egen producent av el. Den blir dessutom kostnadsfri i framtiden. Du bestämmer själv om du vill använda den el som solpanelerna genererar åt dig eller om du vill sälja den till det allmänna nätet. Beroende på hur mycket el du använder kan du sälja den vidare. När du sedan kanske behöver köpa el, kan du göra det från det elnät som du har sålt elen till tidigare. På så sätt styr du över din egen elproduktion och hur mycket du vill utnyttja elen i framtiden.

Anlita elektriker i Helsingborg

Behvöer du en elektriker i Helsinborg, kan du alltid googla "elektriker Helsingborg" för att få tag i en som arbetar där. Annars skriver du in den ort där du bor, efter "elektriker". Begär offert och referenser så att du vet vad det är för elektriker som du anlitar. Väl till exempel någon som är medlemmar i EIO, Elektriska installatörsorganisationen, R-företagen och som kan styrsystem som till exempel Crestron, Fibaro eller Zensehome.

När du behöver bemanning inom bygg i Stockholm

7 dec 2018

Det händer mycket inom bygg i Stockholm. Det kommer en fullastad (så gott som) buss med nytt folk VARJE dag till Storstockhnolmsområdet. Alla de nya som kommer ska bo någonstans. Det är människor som flyttar in till Stockholm som är allt från vanliga, unga människor som söker nytt jobb, en bostad och tillvaro som storstaden kan ge. Det är sådana som ska studera på universistet och högskolor, på gymnasier och det är älder pensionärer som vill bo nära barn och barnbarn, och så är det en och annan flykting. Det ger ett enormt arbetsunderlag för alla byggföretag. Det finns ett skriande behov av bostäder i Stockholm.

Få in hantverkare via bemanningsföretag

Då är det lätt hänt, att om någon blir avburpt sjuk, skadad eller på annat sätt inte kan arbeta, att du som byggledare står där med ont med folk. Då hoppas vi att du får trösten i det faktum att det är fullt möjligt att hitta folk via ett bemanningsföretag. Även inom byggbranschen. Här handlar det inte bara om sekreterare via Manpower, utan snickare, målare, golvläggare eller kakelsättare eller murare som kan hoppa in för dem som saknas. Om det är så att ni har ett stort byggprojekt, ska ni inte behöva tappa takten på bygget genom att det fattas folk som sitter på de särskilda sysslor som krävs för att bygget ska gå vidare.

Svårt att hitta kunnigt folk?

Som i många andra branscher kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt att hitta kompetent och kunnigt folk. Särskilt inom byggbranschen kan man inte ta in vem som helst, som till exempel inom städbranschen, barnskötarbranschen eller som administratör eller växletelefonist. Ska man ha en VVS-montör måste det vara någon som är utbildad och certifierad rörmokare. Det finns rekryteringsfirmor som hjälper till att hitta de rätta hantverkarna precis när du behöver det. Eller som kan bidra med en hantverkare och som du itne behöver anställa, bara anlita nör du behöver det. Precis som andra personaluthyrningsfirmor kan de antingen genom bemanningsföretaget sända dig en kompetent hantverkare eller rekrytera en hantverkare åt ditt företag.

Finns bemanningsföretag inom bygg i Stockholm

Initium är ett bemanningsföretag inom bygg i Stockholm. Det innebär att de håller kontakt med kompetenta hantverkare inom byggbranschen och kan rekrytera sådan till ditt företag om du så behöver. Deras affärsidé är att hjälpa byggföretag med bemanning av hantverkare samtidigt som de fungerar som en länk ut för eventuella arbetslösa som vill ut på arbetsmarknaden. Läs mer på: http://initium.nu.

Ta hjälp av en snickare

15 nov 2018

Den här sidan handlar mycket om att våga ta steget och kasta sig ut på ett djupare, mer okänt vatten. Att våga bygga på egen hand kan ge en stor resa - både mentalt och rent levnadsmässigt. Många kan betydligt mer än de tror sig klara av och har man bara tiden samt tålamod så är också det mesta möjligt. Men, det innebär inte att man aldrig ska ta hjälp.

Det vi menar handlar dels om att vissa projekt är för svåra och att vissa projekt därmed kräver erfarna hanvterkare. Dels så handlar det också om att man inte får göra allting. Handlar det om exempelvis att dra elektricitet så måste man - utan någon återvändo - alltid anlita en behörig elektriker. Lika hårda regler finns inte då det handlar om vatten, men även där bör man ställa konsekvenserna för ett misslyckande - en vattenskada - mot kostnaden för en rörmokare och tryggheten som en sådan de facto ger.

Det är skillnad på äpplen och päron, även då man talar om byggnationer och reparationer. I vissa fall så kommer man att tjäna på att göra saker och ting på egen hand, i andra fall så handlar det om att ta onödiga - ofta kostsamma - risker. En typ av mellanväg finns också: att exempelvis anlita en snickare för råd - men där man själv sköter byggandet. Det är något som vi verkligen rekommenderar.

En snickare kan fungera som en mentor

Vi kan säga att du ska bygga en altan till ditt hus i Stockholm och att du saknar den nödvändiga vanan och erfarenheten. Du har ansökt om- och beviljats ett bygglov och det är således bara att sätta igång. Frågan är bara var och hur du ska börja? Som vi sagt hela tiden.

Att bygga är att göra lite av en inre resa där man upptäcker nya saker hos sig själv. Men, det kan handla om en frustrerande sådan och väldigt kostsam också. Gör man fel så måste man riva och börja om. Det gör vikten av en snickare väldigt tydlig. Inom alla andra områden så behöver man en mentor, en ledsagare och ett bollplank. Låter du en snickare vara med på din resa så kommer du att få en behagligare färd mot slutdestinationen.

Dela upp projektet mellan dig och din snickare

Det kommer att kosta några kronor att anlita en snickare. Men, det handlar inte om några större summor. Dessutom så kan du komma överens om hur mycket du själv kommer att klara av att göra och vad som är viktigt att snickaren gör - med din hjälp.

Kort och gott: den snickare du anlitar för ditt altanbygge i Stockholm kommer att sätta upp en plan och göra ritningar som du kan följa. Ni kommer överens om då dina åtaganden ska vara färdiga och ni ser över då snickaren ska infinna sig.

Genom detta upplägg så får du dels göra saker och ting på egen hand, dels så får du nödvändiga instruktioner och dels så får du - framförallt - ett säkert och stabilt bygge som håller i många, många år framöver.

Så kan en snickare förbättra sina kundrelationer

13 nov 2018

snickareJobbar du med finsnickeri i Sollentuna? Eller med grövre träarbete i Norrtälje? Oavsett inriktning på verksamheten finns det nästan alltid saker man kan göra för att förbättra sina kundrelationer – även om man redan är duktig på området.

Det står klart att en betydande del av samtliga konsumentklagomål riktas just mot hantverkare. Det en snickare bör arbeta extra med är att utföra ett noggrant arbete, samt att skriva tydliga avtal. Det här minimerar tvister och förbättrar kundrelationerna markant. För en snickare är det här ofta av högsta vikt – eftersom man inte sällan lever på sitt goda rykte.

I all enkelhet kan punkterna sammanfattas till tre stycken:

Arbeta med hög kvalitet. Det här skapar förtroende, vilket gör att kunderna blir nöjda och dessutom mer benägna att rekommendera dig till en vän som behöver snickare.

Var tydlig. Kunder som inte anlitat en snickare förut kanske inte känner till att resekostnader tillkommer, till exempel. Var tydlig med vad arbetet kommer att kosta och hur lång tid det kan komma att ta. 

Känn till dina skyldigheter och rättigheter. Som snickare bör man vara väl påläst med vad som gäller i konsumentfrågor. 

Punkterna utvecklas nedan:

Ange samtliga kostnader

Det är inte ovanligt att en privatkund enbart räknar med timpriset. Var tydlig med att resekostnader kan tillkomma och att ett eventuellt entreprenörskapsarvode kan behöva tas ut. Det ligger i allas intresse att det här inte blir överraskningar för kunden när denne tar emot fakturan.

Andra kostnader kan till exempel vara att du behöver hyra in en container eller en kran för att arbetet ska kunna slutföras. Någonting som du behöver hyra eller köpa in, utöver standardutrustning och standardmaterial, bör kunden notifieras om så tidigt som möjligt. 

Ge hederliga offerter

På senare år har en mängd olika offertjänster kommit ut på marknaden. En offertjänst är en slags förmedlingen som matchar en kunds uppdrag med flera olika aktörer i närheten. En kund i till exempel Sollentuna kan få offerter från fem snickare som är verksamma i just Sollentuna. Det här kan öppna för att hantverkare lämnar offerter som ser ut att vara billigare än de faktiskt är.

Det här är det dock ingen som tjänar på i slutändan. Förtroendet för hantverkare minimeras, samtidigt som riskerna för en tvist är högre. Offerterna bör alltid vara hederliga – det är bättre att säga lite för högt, än lite för lågt. 

Hantera tilläggstjänster på rätt sätt

Det är inte ovanligt att kunder ber om diverse tilläggstjänster. Du som är snickare i Sollentuna och får ett jobb på en brygga i Edsviken, kanske även ombeds att göra ett mindre träarbete på en båt, till exempel. Det kan också handla om att du ska skruva upp en hylla efter att ha tapetserat, till exempel. Eventuella tilläggsarbeten som ska göras bör skrivas ned och gås igenom ordentligt innan de påbörjas. Skriv ned tidsåtgång, pris och plan och skicka sedan över till kunden för underskrift. Detta så att kunden inte får några förväntningar om att det här ska ingå i det ordinarie priset.

 

När du behöver en betonggjutning

8 nov 2018

Om du inte vet hur du ska gjuta, och har gjort det mågna gånger förut, bör du alltid anlita hjälp av proffsen för det momentet. Med tanke på att en grund, eller ännu mer – en konstruktion, är så passa viktiga för ett hus – eller en hel byggnad, är det mycket viktigt att grunden och konstruktionen är rätt byggd och har gjutits på rätt sätt. Blir det fel här, blir resten helt fel. Så när det kommer till att gjuta en betonggrund eller en konstruktion, bör du göra det på det på ett professionellt sätt.

Vad som händer när man gjuter med betong

Betong är flytande lera, som formas exakt så som man bestämmer medan leran är flytande. När den sedan stelnar, är det omöjligt att ändra på den. Det är därför som man använder sig av betong när det kommer till att bygga på ett så säkert och bastant sätt som det bara är möjligt. Betongen formar sig efter den form som den ligger i, så länge den ännu är varm. När den kyls ner, stelnar den alltmer tills den är helt kall och stel. Betongen måste hållas i rörelse, fram tills det är dags att den ska stelna och det ska helst ske i den form som betongen senare ska ha. Ofta bygger man med hela betongplattor, som ett korthus, där varje kort är en betongplatta. Sedan fogas de olika betongplattorna till en hel byggnad.

Man lägger armeringsjärn i betongen för större hållbarhet

För att göra betongen ännu starkare, lägger man järnstänger tätt, tätt inuti betongen, som man kallar för armering. Skulle man utesluta armeringen, faller betongplattan ihop om den utsätts för alltför högt tryck, vilket den ju gör när man bygger på nästa plan med betongplattor. För att det nedersta planet ska hålla för det tunga tryck som det utsätts för när man bygger höga byggnader lägger man ett plattbärlag, inuti betongplattan. Plattbärlaget bildar då en platta spm ksa hålla väggen form. Inuti plattbärlaget bygger man in eldragningar, vattenrör och nätverkskablar i husstommen och försöker på så sätt spara yta, så att de boende kan utnyttja resten av ytorna så effetivt som möjligt.

Anlita de mest erfarna betonggjutarna

Varför inte anlita ett företag som är mycket erfaret när det kommer till betonggjutning. Det krävs nämligen att byggjobbarna vet hur de ska hantera betongen och hur den uppför sig i olika miljöer, som kan se om den stelnar för snabbt, om den är för het och hur man får bort bubblor som kan bildas i betongen. Läs mer om dem här.

Kan jag installera bergvärme på egen hand?

28 okt 2018

Det finns projekt som man kan hugga in på som privatperson och genom detta spara pengar - och få en relativt utvecklande, personlig resa. Att byta tak, att lägga golv, bygga en veranda och så vidare - samtliga exempel på där man kan göra saker på egen hand och utan professionell inblandning. Det finns dock även motsatta exempel och ett sådant handlar om energi och uppvärmning.

Frågan kan komma emellanåt och lyder: kan jag installera bergvärme till mitt hus i Stockholm? Vårt svar är alltid detsamma: nej, det kan du inte göra. Att installera bergvärme är ett stort projekt och handlar mer om att “bara” sätta igång värmepumpen. Du måste dels borra - ibland så djupt som 200 meter - och dels så måste detta borrhåll vara exakt dimensionerat mot förutsättningarna ditt hus har. Därefter så måste din bergvärmepump vara rätt placerat och rätt dimensionerad.

För detta krävs det certifierade fackmän - både inom borrning och för själva installationen. Om inte så kommer du att få en extremt hög kostnad - utan någon återbäring överhuvudtaget.

Rätt installation av bergvärme sparar pengar

Att borra efter - och installera - bergvärme är ett större projekt som bör utföras av fackmän. Det vi ska tipsa om är att man med gott samvete kan söka sig till ett och samma företag som, enligt principen om totalentreprenad, åtar sig allt från borrning till installation och återställning av marken.

Det tjänar man på i längden. Mångas frestas av att välja flera mindre företag i exempelvis stockholm - ett för borrning, ett annat för installation och ett tredje för återställningen. Vår erfarenhet är dock att det valet brukar bli dyrare och, framförallt, ge ett sämre effekt där man sällan når den fulla potentialen av bergvärme.

En bergvärmepump - rätt dimensionerad och korrekt installerad - kan sänka de årliga kostnaderna för uppvärmning och energi med upp till 80%. Det är den procenten man måste sikta på - om inte, ja, då riskerar man också att få en investering som inte lönar sig i längden.

Välj rätt företag i Stockholm

Vi nämnde ovan att många väljer flera mindre företag för alla delar av projektet med att borra- och installera bergvärme. Där bör ma välja ett och samma företag; men faktum är att det heller inte är riskfritt. Av naturliga skäl: Stockholm är en stor stad och det finns en tydlig konkurrens. Det gör att kvaliteten och priserna varierar ganska kraftigt mellan de företag som erbjuder totalentreprenad för bergvärme i Stockholm. Några råd längs vägen:

  1. Ta in flera offerter. Det är givet då du genom detta får en bra bild av vilket pris som är att anse som rimligt. Ett råd är att plocka bort toppen och botten. De billigaste företagen håller ofta sämre kvalitet, de absolut dyraste kan mycket väl försöka lura till sig pengar. Välj företag i mittenskiktet rent prismässigt.
  2. Gå vidare. För att säkra kvalitet finns det egentligen inga genvägar. Där måste du göra jobbet; något som sker genom att du ser över vilka referenser som finns, hur stor vana företaget i fråga har och hur nöjda tidigare kunder är. Ring, ring och åter ring - ju fler referenser ett företag har, desto bättre är det. Du kan även kolla med Skatteverket och med Kronofogden om det finns något att anmärka på där.
  3. Garanti och betalning: Se till att det finns skriftlig garanti på arbetet. Det kan göra skillnad om någonting visar sig bli fel. Se även till att betala i efterhand och inte i förskott. Det senare är tyvärr inte ovanligt då det kommer till olika hantverkstjänster. En privatperson betalar i förskott och i och med detta så “försvinner” företaget från jobbet man åtagit sig.

Här hittar du mer information om bergvärme: http://www.bergvarmestockholm.com.

Akuttandvård - dyrare, men nödvändig

23 okt 2018

Man kan förebygga, men man kan inte förhindra allt. Då det kommer till olyckor så måste man också se dessa som ett utfall av slumpen. Det är en sak om du jobbar på ditt hus i Sundbyberg och ramlar ner från taket och bryter benet. Det är förvisso en olycka, men det är trots det en olycka som skulle kunna förhindras genom att du använt dig av en ställning, haft en lina på dig eller säkrat taket genom exempelvis halkskydd. Där kan man inte fullt ut skylla på slumpen.

Det kan man göra i en större utsträckning om det handlar om att du spikar på fasaden, använder sig av en spikpistol som plötsligt havererar och där en spik plötsligt studsar mot väggen för att träffa dig i munnen varpå en tand slås av på mitten. Där har vi en olycka i sin renaste form.

Och: den stora frågan är vad du ska göra då denna olycka inträffar? På samma sätt som andra olyckor så finns det även inom tandvård en chans till snabb hjälp. I Stockholm och andra större städer finns det också bättre möjligheter att få hjälp så snabbt som möjligt. Dels så finns det fler tandläkare och dels så erbjuder också många av dessa akuttandvård.

Akuttandvård ger möjlighet att rädda en avslagen tand

Skulle du slå av din tand på detta sätt så kan du direkt ringa till en tandläkare i Sundbyberg och ta del av dennes akuttandvård; något som rent konkret innebär att du kan gå före i kön och passera de patienter som har - i sammanhanget - mindre behov. Det kostar mer pengar att ta del av akuttandvård, men å andra sidan så kan man genom sådan också dels bli av med smärta - som kan vara extremt stor - och dels också rätta tänderna.

Slår du av en tand på detta sätt och ringer din tandläkare i Sundbyberg så kan han/hon dels boka in dig på en tid och dels också guida dig längs vägen. Exempelvis: lägg tanden i ett glas vatten, lägg tanden under tungan, sätt försiktigt tillbaka tanden - utan att röra skadan - eller placera tanden i lite mjölk. Alla dessa åtgärder kan också göra att tanden kan räddas och att du slipper kostsamma återbesök i framtiden.

Täcker din hemförsäkring skadan?

Kostnaden för akuttandvård är alltså dyrare. Men, det kan även vara så att din hemförsäkring täcker kostnaden - exklusive självrisken. Det kan vara värt att kolla upp sådant innan du börjar bygga (och i och med detta utsätter dig för större risker att råka ut för en olycka).

Kort och gott; se efter vad ditt försäkringsbolag täcker och inte och se om det finns några eventuella tillägg som går att göra. En kostnadsfråga naturligtvis, men den kan definitivt vara en investering. Tänder och tandvård - speciellt akuttandvård - kan bära höga kostnader.

Här finns en klinik som erbjuder akuttandvård http://www.tandläkaresundbyberg.com.

Vad är fönsterrenoveringens dag?

22 okt 2018

Fönsterrenoveringens dag har som slogan att vara ”En dag för hela Sverige och alla våra hus”. Med andra ord en dag som man som husägare kan lära sig mer om fönsterrenovering på ett eller annat sätt. Detta oavsett vilket hus man har. Ser man däremot på vilka som anordnar dagen och dess innehåll så är det framförallt intressant för de med träfönster.

Denna lite speciella dag genomfördes för första gången 2018 och då datumet 30/5. Totalt fanns det aktiviteter i hela 16 olika län och sammanlagt genomfördes 43 separata arrangemang. För de som tänkt renovera sina fönster fanns alltså en hel del workshops, föreläsningar och evenemang att välja på.

Initiativ och syfte

Det är tre parter som tillsammans drivit frågan om denna dag. Dessa är Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och de olika länsmuseer som finns i Sverige som är organiserade inom Sveriges Länsmuseer.

På hemsidan kan man läsa att syftet med dagen är att sprida kunskap och utbilda människor kring fördelarna med att antingen byta eller göra en fönsterrenovering. Det handlar då bland annat om ekonomi, miljö, estetik m.m.

Personer med gamla byggnader får ofta hjälp och råd om hur man kan renovera sina fönster utan att förstöra den fina estetik som dessa har.

På hemsidan framgår att Fönsterrenoveringens dag kommer att genomföras varje år. Närmare april eller maj kanske program kommer för kommande års evenemang.

Vad händer?

För att lätt se vad som händer på din ort bör hemsidan användas. Där listas olika län upp där man sedan kan klicka sig vidare för att se vad och var de olika aktiviteterna genomförs.

Ett exempel kan tas från Uppsala Län där följande aktiviteter genomfördes under 2018.

  • Kristine Kyrka

En av de äldre kyrkor i Uppsala som då fick fönsterrenovering var Kristine Kyrka. Under fönsterrenoveringens dag kunde man som besökare gå till kyrkan och se hur renoveringen gick till på de blyinfattade fönster som kyrkan hade. På plats fanns även information kring ämnet och de som valde att beställa glas kunde få en viss rabatt på detta. Även om man kunde beställa glas så var det primärt kunskap, kaffe och kaka som man bjöd på.

  • Upplandsmuseets hemsida

På hemsidan till Upplandsmuseet kunde man göra en frågesport kring fönster och även läsa intervjuer och lära sig mer om fönsterrenovering från olika tidsepoker. Eftersom allt var digitalt fanns det inte några tidsangivelser eller avgifter.

  • Disagården

Disgården är en välbevarad gård i Uppsala som tydligt presenterar historiska vingslag. På gården genomfördes guidade visningar och en byggnadsantikvarie gav information kring vad man kan tänka på när äldre fönster renoveras och hur detta kan göras på tidsenligt vis.

Läs mer om fönsterrenovering i Uppsala. 

Hitta en bra takläggare i Uppsala

17 okt 2018

I Uppsala finns många bra takläggare, både små och stora firmor. Uppsala är en relativt stor stad med tät bebyggelse, och det finns gott om såväl flerbostads- som enfamiljshus. Detta borgar såklart för en stor marknad vad gäller takläggning och takrenovering, något som avspeglas i de många firmor som finns och verkar här.

De flesta takläggare i Uppsala arbetar både i Uppsala och i Stockholm med omnejd, så de har ofta fullt upp. Men med lite framförhållning brukar det gå relativt lätt att hitta en bra takläggare i Uppsala, oavsett storlek på projektet. En takläggarfirma som inte är flexibel och seriös blir inte långvarig i Uppsala på grund av konkurrensen, så risken att bli lurad av lycksökare får betraktas som ganska liten. Du bör dock så klart alltid kolla upp kundomdömen och liknande innan du skriver kontrakt med en takläggare i Uppsala.

Fördelar med att anlita en takläggare

Det finns många fördelar med att anlita en takläggare framför att göra jobbet själv. För det första är takrenovering ett ganska riskabelt arbete. Är man inte van att jobba på tak är det mycket som kan gå snett, och det är betydligt mer ansträngande eftersom man hela tiden jobbar mot gravitationen, måste tänka på var man sätter fötterna och så vidare. Ett tegeltak kan vara halt och sluttar oftast ganska brant.

För det andra ser en takläggare det som en lekman kanske inte ser, till exempel om det verkligen är nödvändigt att byta ut hela taket, eller om det finns delar som går att spara. Tegelpannor till exempel har generellt en betydligt längre livslängd än de underliggande materialen, takläkt och takpapp. Dessa material slits ut på cirka trettio år medan tegelpannor i princip kan hålla hur länge som helst. En bra takläggare kan byta ut de enstaka pannor som blivit alltför slitna eller gått sönder, men behålla det mesta av taket. Detta betyder mycket för huset, som får behålla sitt fina patinerade utseende. Uppsala är fullt av gamla fina tegeltak som det verkligen finns ett värde i att försöka bevara,för stadsbildens skull.

Brett utbud av tjänster

De flesta takläggarfirmor i Uppsala erbjuder inte bara takläggning och takrenovering utan även många andra tjänster, som fasadrenovering och byte av fönster och dörrar. Ska du till exempel renovera vinden och vill ta upp ett takfönster är det i regel bättre att vända sig till en takläggare än till en fönsterfirma. Att sätta in ett takfönster kräver vana av att arbeta på tak, och framför allt kunskap om hur man får fönstret lika tätt och isolerande som taket i sig. Detta vet en takläggare lika väl som en hantverkare som jobbar med fönster.

Vill du renovera fasaden kan detta med fördel göras samtidigt som taket renoveras, eftersom man ändå behöver sätta upp ställningar runt huset. De flesta takläggare i Uppsala erbjuder fasadrenovering i samband med takrenovering och kan jobba på totalentreprenad, något som tar ner dina kostnader jämfört med om du skulle anlita två separata firmor.

Att tänka på när du ska anlita takläggare

Vill du hitta en bra takläggare i Uppsala ska du börja med att kolla upp omdömen från tidigare kunder, och även kolla bland vänner och bekanta i Uppsala om de kan rekommendera någon bra firma. Tänk på att kontakta många firmor och be om offerter. Välj den firma som kan erbjuda ett fast, rimligt pris och som dessutom verkar lätta att ha att göra med, är trevliga, svara i telefon när man ringer och så vidare. Tänk på att alltid försöka komma överens om ett fast pris innan renoveringen och att aldrig betala i förskott!

När du behöver en målarfirma

5 okt 2018

Är det dags att måla om villan? Vissa saker kanske man inte ska göra själv. Som att rensa skorstenar, lägga nytt tak själv eller måla om hela villan själv. Det är saker som man riskerar halva hälsan och hela livet för. Det är inte värt risken. När det kommer till liv och hälsa, finns det inget som kan ersätta det. Då är det värt pengarna som man satsar på en riktigt målad fasad, en fint och tätt tak och en rensad skorsten. Med Rot-avdraget är det heller inte oöverkomligt. Du vet väl att man har rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden och som allra mest 50.000 kronor per år och per person. Står ni flera som ägare av villan, kan alla dra av samma tjänst, eller om nu hyr, kan ni alla stå som hyresgäst och dra av på Rot-avdraget.

Hitta pålitliga hantverkare i Stockholm

Som de flesta vet, finns det duktiga hantverkare, och så finns det de som inte är det. Man vill ju inte råka ut för att anlita någon som inte tar arbetet seriöst. Därför ska man, innan man bestämmer sig kontrollera hantverkarföretaget som man funderar på att anlita. Hur gör man det då?

1. Googla

Känner du inte till någon på rak arm, kan du googla "fasadmålning Stockholm" för att få namn på några hantverkarfirmor. När du väl har fått det, kan du ta kontakt med dem och be om offert och referenser. Kontrollera sedan upp referenserna om du vill.

2. Läs reco.se, eller någon annan beödmningssajt

Vill man inte kontrollera referenserna, eller kanske man vill både kontrollera referenser och läsa andras bedömningar om företaget kan man det på olika slags bedömningssajter. Då får man ett första intryck av företaget och hur de arbetar.

3. Kontrollera med ARN

Är man den noggranna typen, kan man alltid kontrollera med Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Har det kommit in många klagomål på företaget? Ett och annat kan ju hända, det är inte alltid som alla kunder blir nöjda, vad man än gör. Men flera klagomål är ett tydligt varningstecken på att inte anlita dem.

4. Kontrollera med Skatteverket

Har företaget inte betalat skatt? Har de ekonomiska bekymmer? Man vill ju inte anlita ett företag, även om de är vänliga och trevliga och duktiga på sin sak, men som går i konkurs ena eller andra dagen, eller hur?

När man väl har hittat ett företag med duktig personal och som har en stabil ekonomi, trevliga hantverkare som gör jobbet bra, kan man vilja anlita dem fler gånger. Läs här om ett sådant hantverkarföretag som utför fasadmålningar i Stockholm.

Golvslipningsföretag och deras tilläggstjänster

13 sep 2018

När du anlitar en golvslipning ärgolvslipning det möjligt att du behöver andra tjänster också, förmodligen relaterade till golvvård. Smidigt är givetvis om man kan beställa dessa tjänster av en och samma firma. Men vilka tjänster är det egentligen man kan anlita? Vi har slumpmässigt valt ut ett antal firmor i Stockholm och tittat på deras tilläggstjänster.

Dammfri golvslipning

Visserligen är det här inte alltid en tilläggstjänst, men vissa firmor erbjuder möjligheten att göra en dammfri golvslipning. Fördelarna med en dammfri golvslipning är många; främst underlättar det kanske städningen efteråt. Oavsett hur väl man städar efter en dammig golvslipning, så kommer onekligen damm att ha trängt in i vrår, hörn och i andra utrymmen. Vid en dammfri golvslipning kopplar man in en dammsugare till slipmaskinen, förenklat sagt. Det här gör att systemet blir helt tätt – och kunden slipper storstäda efter att arbetet är avslutat.

Mattvätt

När man har utfört en golvslipning (dammfri eller inte) kan det vara lägligt att även få mattorna tvättade. Många firmor (flera av de vi tittar på i Stockholm) erbjuder den här tjänsten. dammfrigolvslipningstockholm.se är en av Stockholms mest välrenommerade firmor på detta område. Vanligt är att man använder en så kallad ångtvättbil för att få mattorna riktigt rena. De flesta är flexibla med när det här kan utföras. För kunderna passar det ofta bäst att få mattorna tvättade på kvällar och helger.

Möbeltvätt

Precis som när man tvättar mattor, använder man också ånga vid möbeltvätt normalt sett. Även det här är en tjänst som flera av de firmor i Stockholm vi tittar på erbjuder. Efter en golvslipning kan det lämpa sig mycket bra att även få möblerna rengjorda. Lyftet som t.ex. vardagsrummet får av slipningen kanske inte blir fulländat om inte möbler och mattor är rena.

Slipning av betong och sten

Det här är kanske inte den vanligaste tjänsten att beställa av privatpersoner, men det kan absolut finnas ett behov av det. Har man till exempel en gjuten betongplatta som uteplats, kanske man väljer att inte lägga på ett trädäck – utan satsar på att göra betongen snygg istället. Det här är kanske svårare att få till på egen hand, jämfört med trägolv, och därför kan det vara särskilt aktuellt att anlita en firma för dylika jobb. Tjänsten kan också komma väl till hands i trapphus, där natursten ofta är ett dominerande material.

Hur hittar man firmorna?

De flesta firmor har en god närvaro på nätet och i sociala medier. Att hitta dem är enkelt, och kan göras med en enkel sökning. Testa att skriva in till exempel ”dammfri golvslipning Stockholm” i valfri sökmotor, så bör du få fram flera relevanta träffar.

Bränder i radhus kan stoppas med rätt isolering

13 sep 2018

Brandskyddsföreningen för statistik över antalet bränder med dödsfall som följd. Ser man till de senaste 20 åren ser vi en peak 2003, med 142 bränder och 162 döda på grund av bränder. Förra året har antalet bränder gått ner till 109 bränder och antalet döda till 113. Även om antalet dödsfall har gått ner, är det 113 dödsfall för många. I vårt moderna samhälle ska det inte behövas. Vi ska inte behöva riskera livet för att det inte finns brandskydd nog som kan förhindra bränder. Ännu mer kan göras på detta område. Här går vi igenom vad var och en kan göra för att förhindra bränderna.

Brandtätning

Man kan måla med brandsäkra målarfärger och då finns det medel i målarfärgen som gör att bränderna inte fäster på materialet. Branden får svårt att hitta något som matar elden. En eld är levande och behöver vissa villkor för att leva vidare och matas med material som gör att branden kan växa och sprida sig. Syre är nödvändigt för elden, samt material som den kan förbruka. Ger man den inte material som den kan förbruka, dör den. 

Brandisolering

En eld behöver syre för att växa och fortsätta "leva". Ser man till att strypa syretillförseln, kan inte elden fortsätta växa. Har man bara rätt kunskap om vad som ger elden mer syre, kan man förebygga en elds spridande. Kan man bara isolera elden, ser man till att den inte växer. Med särskilda brandsäkra material kan man se till att isolera elden. Dörrar, luckor och särskilda isoleringsmaterial kan isolera en eld och hindra den från att växa.

Brandskydd

Ett hus eller lägenhet kan byggas med brandskyddande material. Det är då material som har en kemisk formula som gör att en eld inte kan fästa i materialet. Ser man till att till exempel täta ventiler, täta fönster, golv och resten av huset med de särskilda materialen kan man se till att en eld inte kan växa inuti det huset. 

Anlita experter inom brandtätning, brandskydd och brandisolering

När man väl bygger nytt eller renoverar kan man anlita experter som har kunskapen om brandskydd, hur man isolerar elden från att sprida sig och hur man kan täta ett hus på sätt som dödar elden från att fortsätta växa. De finns i Stockholm och åtar sig alla slags uppdrag när det kommer till att bygga nytt och renovera brandsäkert. Läs mer om detta företag som arbetar med brandtätning i Stockholm.

← Äldre inlägg