Bygga själv

Blogg

Sida 2

Vad tillverkas dräneringsrör av?

24 sep 2019

Vad tillverkas dräneringsrör av, hur ska de läggas och varför behöver man ens ha sådana runt huset? Vi ska gå igenom lite kring dränering och vikten av rätt sådan. Idag verkar många ta för givet att vatten och fukt trängs undan per automatik. Så är definitivt inte fallet. En väl utförd och genomtänkt dränering är nyckeln till ett friskt hus.

Dräneringsrör tillverkas idag nästan uteslutande av plast. Detta då plast är hållbart, smidigt att arbeta med och är enkla att exempelvis få rätt dimensionering på. Det senare gör att även vatten som kommer mot huset leds undan. Viktigt vid plaströr är att de är dubbelväggiga om de läggs lite djupare. Storleken – oavsett material – ska vara minst 75 millimeter och ha rensbrunnar anslutna.

Det spelar ingen roll vilket material som dina dräneringsrör är tillverkade av; förr eller senare så kommer de att sättas igen och där är rensbrunnar bra sett till att du enklare kan bli av med det som fastnat. Dräneringsrör kan även tillverkas av betong eller tegel, men, som sagt: plast är den smidigaste lösningen.

Varför är rätt dränering viktig?

När du behöver dränering i Stockholm

Rörens material är egentligen en mindre relevant fråga än vad frågan hur dräneringen läggs är. Det är nämligen helt avgörande för hur ditt hus mår – och kommer att må i framtiden. Vilket material som använts och hur dräneringen är utförd fyller lika stora funktioner i husets välmående. Om du misslyckats med din dränering – eller köpt ett äldre hus med sämre sådan –så kommer detta att synas.

Syftet med att dränera är att leda bort fukt och vatten från huskroppen. Om detta inte sker så kan fukten tränga in genom väggar och grund; något som dels leder till skador på huset och som dels också kan skada de som bor i huset i fråga. Att fukt kan ge olika allergier och astma är allmänt känt; likaså att fuktskador snabbt kan förvandlas till omfattande mögelangrepp. Kort sagt: ju bättre dränering - desto friskare inomhusklimat och desto bättre levnadsstandard får ni.

Hur vet jag att en dränering måste ske?

Genom att hålla koll i källaren kan man upptäcka tydliga signaler på att någonting måste göras. Om det exempelvis luktar konstigt, om färg eller fog börjar släppa från väggar och tak eller om det syns stora fläckar på golv och väggar så är detta samtliga symtom på att något är fel. Man ska dock inte dra förhastade slutsatser heller.

I många fall så kan det handla om naturliga orsaker som att en källare ofta har sämre luftkonditionering och att fukten kommer som en följd av detta snarare än av att dräneringen är felaktig. Här kan man prova med en luftavfuktare eller genom att värma upp källaren. Fungerar inte detta så kan man gå vidare – då är det nämligen mycket som tyder på att en dränering kommer att krävas.

Ta professionell hjälp med din dränering

Att dränera om ett hus är ett komplext jobb där många mindre detaljer måste skötas och bilda en fulländad helhet. Troligt är att du som lekman saknar de grundläggande egenskaperna och de verktyg och maskiner som krävs. Gällande det senare så handlar en omdränering om grävarbete och här kan vi visa på skräckexempel på när privatpersoner utfört detta arbete på egen hand. Huset är beroende av marken som ligger runtomkring.

Gräver man för mycket, för snabbt och på samma ställe så kan det innebära att huskroppen mister den stadga som håller den på plats. Det kan innebära att huset börjar luta, att det sätter sig annorlunda eller att det till och med kollapsar. Och: grävarbetet är bara en del av dräneringen. Till detta ska man lägga nya rör, man ska använda fuktspärrar, man ska leda bort vatten och fukt på ett korrekt sätt och man ska fylla på med exempelvis dräneringsgrus.

Det bästa man kan göra är att ta hjälp från start till mål och anlita en professionell firma. Det är långt ifrån gratis, men tjänsten går att använda rot-avdraget för. Det gör att du kan – med ett tak på 50.000 kronor – kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Sett till vad du får för pengarna – ett friskt hus, bättre inomhusmiljö, minimerad risk för sjukdomar – så är det definitivt en kostnad som är värd att ta.

När du behöver en container

10 sep 2019

Ska du renovera själv hemma? Och när du renoverar, ser det då ut som på bilden? Allt är huller och buller, lätt kaos-aktigt och det saknas både ordning och reda? Då kan det vara bra att renovera med ordning, så att du bättre håller reda på både verktyg, arbetsmaterial, och hittar dina saker. Här ger vi tips på hur man kan göra medan man renoverar hemma.

När du behöver ordning på bygget

Det är alltid bra att hålla reda på sin arbetsplats. Man brukar säga att det dunkla tänkta blir det dunkla sagda, men det gäller även praktiskt arbete. Det som är rörigt på arbetsplatsen leder även till ett rörigt resultat. Och de absolut allra flesta vill ha ett mycket bra resultat. Då kan det krävas att man också går till väga på ett särskilt sätt som kan garantera ett bra resultat.

 • Städa din renoveringsplats – en del kan tycka att det känns onödigt att städa sin arbetsplats, när den ändå ska bli lika rörig igen nästa dag. Men det är faktiskt en mycket bra sak att städa sin arbetsplats varje dag trots att man rör till det igen dagen därpå. För varje gång som man städar, ordnar man upp sakerna och skulle du förlägga en sak på en plats och du sedan inte hittar just den saken, hittar du den alltid när du städar. På så sätt slipper du tappa bort saker.
 • Förvara redskapen på en särskild plats – medan man arbetar kan man alltid lägga dem tillbaka på sin särskilda plats. På så sätt slipper du leta efter redskapen. Har du en särskild plats där du förvarar redskapen, vet du alltid var de finns någonstans.
 • Hyr en container – man kan alltid hyra en container och ställa den på platsen där man arbetar. Genom att ha en container till hands, har du alltid ett ställe som du kan slänga sakerna i. Vill du, kan du alltid anlita ett företag, som hyr ut containrar och som sedan kommer och hämtar den och som slänger sakerna i rätta återvinningen. På så sätt slipper du tänka på hur du ska slänga dem rätt och vad du ska göra med containern sedan när du är klar med renoveringsarbetet.

Genom att hålla ordning både på renoveringsarbetet och arbetsredskapen, skräpet och material som du använder när du bygger och renoverar, underlättar du arbetet och får det att gå framåt snabbare. Det är på detta sätt som professionella hantverkare och byggare arbetar. Så varför inte göra som de? Här kan du läsa mer om hur du kan hyra container på: https://containerpoolen.se.

 

Viktigt med märkning

22 jun 2019

Det är mycket viktigt med märkning av kablar och rör när man bygger nytt eller ska göra arbeten i befintliga byggnader. Både för att veta vad det är för rör eller kablar för hantverkaren som utför arbetet men även för andra hantverkare framöver. Det är inte ovanligt att det sker olyckor eller att arbeten blir fel på grund av dålig märkning vid tidigare arbeten.

elektriker och sladdar

Reglerad märkning

Det är lagstadgat med märkningar av befintligt rör och kabelsystem i alla byggnader. Det är såklart för att förhindra fel och olyckor. I dagens hus och fastigheter är det betydligt mer kablar och rör än det var förr i och med all ny teknik och andra moderna lösningar. Och därför måste allt vara noga markerat för kommande arbeten.

Det finns många rörledningar som kan vara direkt livsfarliga att handskas med när man inte vet vad det är. Det kan vara brandfarliga gaser eller frätande och hälsofarliga kemikalier. I fastigheter och byggnader finns invecklade rörsystem måste man snabbt kunna hitta rätt ledning för till exempel vatten eller ventilation. 

Märkning av rör

När det gäller märkningar av rör finns det noggrant framtagna riktlinjer som man måste följa i form av färger, text och pilar. Det gäller också att märkningen görs på korrekt sätt så att den håller länge och inte lossnar. Det finns också bestämmelser för hur stor märkningen ska vara och krav på hållbart material. 

Man brukar använda är laminerad polypropylen (PP). Det tål temperaturer upp till 120 grader och är dessutom UV-resistent. Den fästs runt röret med speciell tejp. Märkningen ska tydligt informera om rörets innehåll.

Färgen talar om innehållet

Märkningen ska olika färger beroende på vad röret innehåller. Här är färgerna som ska användas:

Grön - vatten, Blå - färskvatten, orange - brandfarliga gaser, violett - frätande och giftiga gaser/vätskor, ljusbrun - övriga gaser, svart - övriga vätskor, grå - vattenånga, brun - brandfarliga vätskor, ljusröd - massor och suspensioner, ljusblå - luft/vakuum, gul - oxiderade gaser/vätskor, röd - brandskydd och vit färg får använas för valfri text.

Rätt fästning

Det är ett måste att man fäster tejpen på ett korrekt sätt. Detta såklart för att den inte ska lossna, men texten måste vara helt synlig. Viktigt också att rengöra röret innan för maximal fästning.

Man fäster sedan tejpen runt själva röret och gärna överlappa sig själv med några centimeter. När röret är utomhus bör man använda UV-skyddat material med skyddstejp över. 

Behöver du hjälp med märkning av rör eller kablar? Besök denna sida för mer information: knutwall.eu.

När det är dags för nytt tak

5 jun 2019

Är det dags att renovera det tak som du har just nu, eller är det så att ni bygger ett helt nytt hus och behöver en takläggare i Stockholm? Bara i Stockholm finns det ett 40-tal som enbart arbetar med tak, men det finns även andra hantverkare som kan arbeta som takläggare bland alla de 4.500 hantverkare som arbetar i Stockholm. Så det kan vara svårt att veta vem som är bra och vem som man kanske helst inte ska anlita just som takläggare. Hur ska man veta om en takläggare är noggrann, pålitlig och seriös när det kommer till att lägga tak? Vi tar här upp några av de viktigaste kriterierna. 

1. Kostnadsfria hembesök innan offert

Det är bra att om företaget erbjuder sig att komma hem och göra ett kostnadsfritt hembesök innan de ger en offert. På så sätt kan de ge en så realistisk offert som möjligt. Det är viktigt för takläggaren att ta reda på vilken vinkel taket kan tänkas ha för att kunna beräkna arbetsmängden det kommer att krävas innan taket är klart.

2. Ger garanti på 5-6 år för nytt tak

De takläggare som är seriösa brukar kunna ge garanti på sina tak på mellan 5-6 år (minst). Då är det lättare att våga anlita en sådan takläggare om man som kund får garantier på takets hållbarhet. Ett nytt tak ska ju hålla i minst 20 år, och är det ett tegeltak, bör det hålla i 50 år. Så en garanti på taket på 5-6 år är det allra minsta som man kan begära. När en takläggare ger garanti på sitt tak, innebär det att de kommer ut och rättar till om något inte är bra med taket osm de nyss har lagt.

takbygge

3. Har egen ansvarsförsäkring

En  seriös takläggare bör alltid ha egen ansvarsförsäkring. Det innebär att om något skulle hända, som till exempel att något skulle gå sönder ute hos kunden, så tar en takläggare ansvar för det om de har egen ansvarsförsäkring. En kund ska ju inte behöva offra sin hemförsäkringspremie om takläggaren skadar något, även om det förstås är oavsiktligt.

4. F-skattsedel och goda referenser

En duktig takläggare bör ha goda referenser då referenserna talar om takläggaren är duktig ohc pålitlig. Om takläggaren har lagt bra tak och har lyssnat på sin kund, brukar kunderna bli nöjda och nöjda kunder brukar alltid ge bra referenser. Då blir det lättare att våga anlita en sådan takläggare. Att takläggaren har F-skattsedel är avgörande för att deras kunder ska kunna göra Rot-avdraget på takläggningen. Om inte blir Rot-avdraget ogiltigt.

Bäst överlåta takbygge till proffsen

14 maj 2019

Många saker kan man kanske göra själv hemma, som att måla eller tapetsera. Det finns dock vissa saker som vi absolut bestämt avråder villaägare från att göra på egen hand. Vissa saker ska man inte göra, som kan skada dig själv, eller någon som bor i huset eller som kan åsamka skada på själva bostaden. 

Elektricitet 

Inget som har med elektricitet ska man göra på egen hand. Allt sådant bör man överlåta till utbildade elektriker. Elektricitet är en väldig kraft som man inte ska arbeta med om man inte är en utbildad elektriker. Man bör alltid ha respekt för elektricitet och för elledningar och kraftverk och allt som har med den energin att göra. En bra regel för vad man som lekman kan göra och inte göra är att tänka på att det som ska dras innanför väggarna, och det som sitter på väggarna bör man inte befatta sig med. Handlar det om ledningar som är fri från väggarna kan man arbeta med själv. Här tänker vi till exempel på sladdar som går från väggen till andra elektriska apparater eller andra saker som kräver elektricitet.

VVS-arbeten

Allt som har med VVS (vatten, ventiler och sanitet) att göra, ska man inte göra på egen hand. Alla sådana rör och ventiler bör alltid tas om hand av en utbildad VVS-montör som har behörighet att arbeta med alla slags rör. Det finns sajter, där man instruerar hur man kan dra rör själv och montera handfat, badkar och annan badrumsinredning, men det avråder vi från att göra, då det är lätt hänt att man gör misstag. Skulle man få en skada på det badrummet, och man ansöker om ersättning från sitt försäkringsbolag, och det framkommer att man har gjort det arbetet själv, kan de neka dig ersättning.

Takomläggning

Allt som har med tak, takstolar, tätskikt och yttertaket att göra, bör man alltid överlåta till hantverkare som kan lägga om tak eller som kan renovera tak. Det är nämligen inte helt riskfritt att arbeta på ett tak, och som lekman känner man inte till alla risker som kan förknippas med det arbetet. Som hantverkare arbetar man med säkerhet och är utbildad så att man på rätt sätt kan arbeta och vistas på taket. Alla som rör sig på tak bör bära hjälm och säkerhetssele med en säkerhetslina som är fäst på en stadig punkt på taket för att man ska kunna röra sig fritt på taket. Läs mer om takläggare i Norrköping här.

husbygge

Ska du bygga nytt?

7 maj 2019

Ibland kan man behöva extra hjälp med allt det administrativa som kan krävas innan man kan börja bygga. Det innebär att det måste finnas klara bygglov, bygganmälningar, och färdiga arkitekt- eller konstruktionsreitningar, så att både du som ska bygga och byggjobbarna vet hur huset, lokalen eller fastigheten ska bli. Förutom arkitektritningen bör man veta hur materialen ska byggas. Dessa papper behövs även när man gör mindre tillbyggnader. Ska man bygga ett garage, vill byggjobbarna veta hur tillbyggnaden ska se ut.

Skillnaden mellan arkitekt- och konstruktionsritning

Som lekman kan man bli  konfunderad över skillnaden mellan en arkitekt- och konstruktionsritning. Det är olika saker. När en arkitekt ritar ett hus, då ritar hon, eller han, enligt den vision som den arkitekten har över själva huset. Arkitekten ritar då som hen tänker sig att byggnaden ska fungera och användas. En konstruktör tittar med på själva husets konstruktion, hållfasthet och det praktiska med huset. Ibland kan det hända att arkitekten måste anpassa ritningen efter konstruktörens synpunkter, då konstruktören kan ha synpunkter på själva konstruktionen och kanske påpeka att vissa saker inte fungerar i verkligheten. Ibland kan man behöva bygga med extra balkar och stödväggar.

Finns företag som tar hand om det

Det finns företag som tar hand om all administration som kan behövas för själva bygget av huset. Det kan vara sådant som bygglov, ritningar av själva tomten, konstruktionsritningar, som sagt arkitektritningar och så vidare. Som blivande husägare kanske man har annat att göra än att sända in olika ansökningar hit och dit. Vill man dessutom göra miljövänliga konstruktioner som att leta till exempelt efter bergvärme, installera solpaneler och liknande måste man sända in olika ansökningar om olika åtgärder som man kanske vill ha när man är en blivande husägare. All sådan administration kan ett företag ta hand om så att husägarna inte behöver bekymra sig om sådant.

huskonstruktion

Som lekman känner man inte till allt

Om det till exempel är första gången som man ska bli husägare, kan det finnas en hel del som man inte känner till att man ska känna till. I sådana fall blir det fullkomligt omöjligt att kunna veta sådant som man inte ens vet om att man ska veta om. Då kan man få hjälp av ettt företag som hjälper en med den informationen som man omöjigt kan känna till. Då kan de ta hand om allt det praktiska som man bör känna till. Här kan du läsa mer om ett sådant företag: https://www.konstruktionsritningar.nu.

Måla dina nysnickrade möbler

25 apr 2019

Det kan vara vackert att låta en snickrad hylla eller bänk ha kvar sin rena yta, men de flesta brukar ändå vilja måla eller på annat sätt ytbehandla sina nya möbler. Att måla är ju faktiskt också ett sätt att skydda sina möbler och göra dem mer motståndskraftiga mot smuts och fukt. Dessutom ger man möblerna ett proffsigt utseende och får dem att lättare smälta in med rummet och den övriga inredningen.

Att måla möbler är lite annorlunda än att måla en vägg. När man målar en tidigare obehandlad möbel behöver man slipa och grundmåla innan man målar med täckfärg. Dessutom kan det vara krångligt att komma åt att måla överallt, något som underlättas av att ha många olika penslar att välja bland. Många tycker dessutom att en skumgummiroller är ett bra redskap för möbelmålning och gör det lättare att få en jämn yta på möbeln.

Anlita målare om du vill ha ett proffsigt resultat

Vill du att din möbel ska se riktigt proffsig ut ska du också anlita ett proffs. En målare kan anpassa grundarbetet och färgen till din möbel och verkligen få den att skina i precis rätt nyans, något som inte alltid är så lätt när man försöker jämföra färger på dataskärmen eller på små färgprover. Förutom de tekniska aspekterna ägnar sig målare under utbildningen åt att studera färglära, som är en viktig komponent i en målares verktygslåda.

Bra målare i Stockholm

I Stockholm finns många målare som tar sig an både större målarjobb, som fasadmålning, och mindre, som att måla möbler Även om det inte är ett stort och prestigefullt arbete får du av en seriös målare alltid bästa service och ett väl utfört arbete. En professionell målare slarvar inte med någonting utan ytbehandlar din möbel utifrån hur du vill att slutresultatet ska bli, med kvalitet hela vägen från slipning till färdig målning.

Gör din möbel redo för målning

Om du ändå vill måla din obehandlade möbel själv är det som sagt viktigt med förarbetet. Slipa hela möbeln med ett fint slippapper för att rugga upp ytan något. Damma av och rengör sedan möbeln med en lätt fuktad fiberduk. Låt möbeln torka.

Finns det kvistar i möbeln ska du först pensla dessa med kvistlack. Kvistlack kallas även shellack, och det stryks på för att förhindra att kvistarna lyser igenom efter en tid. När lacket torkat slipar du och torkar av igen. Grundmåla sedan med vanlig vit grundfärg och låt torka enligt anvisningarna på burken.

egensnickrad möbel

Måla din möbel

För möbelmålning passar det bäst med en klar lackfärg i den nyans du vill ha. Det finns även speciell snickerifärg som har ungefär samma egenskaper. Lackfärg ger en blank och tålig yta som passar till möbler och ger den rätta glansen. Ju fler strykningar du gör, desto tåligare blir möbeln, men det kan räcka gott med en strykning om du gjort ett ordentligt förarbete och grundmålat.

Alternativ till målarfärg

Ett alternativ till att måla möbeln med vanlig målarfärg kan vara att betsa eller lasera den och sedan lacka den i ett par omgångar. Bets gör träet mörkare och lasering gör det ljusare. I båda fallen lyser träets ådringar igenom, något som kan bli väldigt vackert. För fler idéer på hur du kan ytbehandla dina möbler, kontakta en professionell målare i Stockholm.

För tips och inspiration, besök https://www.målarestockholm.biz.

Få hjälp med fuktskador

11 apr 2019

Fuktskador i våra boenden är vanligt och är mycket tråkigt och medför stora konstnader. Antingen handlar det om trasiga vattenrör av något slag eller för dålig ventilation i våtutrymmen som till exempel badrum eller källare. 

Dagens moderna hus är helt enkelt för bra isolerade och uppvärmda vilket gör att fukten blir kvar inomhus. Det ställer höga krav på ventilationen. Ett tips är att se över husets ventilation för att slippa problem med fukt. Det är en investering för framtiden.

Förebygg vattenskador

Där det finns vatten som till exempel kök, badrum och tvättugor är det stor risk för läckage eller andra problem med fukt. Vattenledningar som har några år på nacken utsätts för mycket slitage och det ökar risken för läkage. Håll utskick för missfärgningar på vägar och tak. Det kan tyda på fuktskador. En annan indikation är nya lukter som man inte känner igen.

Svamsporerna börjar gro så fort fuktigheten ökar, om än bara några procent. Stora växter kan också öka fuktigheten och orsaka problem.

Hur hittar man farlig fukt?

I badrum, duschrum och tvättstugor ska man kontrollera mattornas tätningar runt golvrören. I skarvarna mellan våttapeter och mellan golv och vägg är det även vanligt att fukten fått fäste. 

Undersök kring fönsterkarmarna och andra snickerier. Bubblor i plastmattan är ett annat tecken man bör ta på allvar. Man känner också igen fukt på lukten och såklart fläckar på golv, väggar och tak. Är det imma på fönster under vintertid behöver man vädra mer.

Om man märker minskat vattentryck i kranarna är det stor risk för läckage på något vattenrör. 

fuktskada

Hur åtgärdar man fukt- och vattenskador?

Om man befarar vatten- och fuktskador ska man omgående kontakta en fackman för utredning. Beroende på skadornas omfattning planeras åtgärder noggrant. Det kan vara nödvändigt att riva väggar, golv och tak samt göra en ordentlig avfuktning för att få bukt med problemen. 

Det är viktigt att behandla fuktskadade områden genom torkning och avfuktning omgående. En effektiv och ekonomisk metod är att använda någon form avfuktare för att få bukt med problemen. En modern avfuktare klarar av att torka både små och stora områden.

Ett smart sätt är att hyra en avfuktare hos en firma. Då sparar man mycket kostnader jämfört med att köpa en ny dyr utrustning för en kort tid. Det finns en mängd produkter med olika kapaciteter för olika användningsområden. Vanligtvis räcker det med avfuktare som täcker mellan 200 m3 och 1000 m3. De vanligaste produkterna är sorptions- och kondensavfuktare.

Se till att få in syrerik luft!

23 mar 2019

Så här borde alla tak se ut i Stockholm. Alla hus borde ha riktiga och starka ventiler som ser till att husen i Stockhom får in syrerik luft. Samtidigt är det så mycket som 30 procent av det som vi värmer husen som försvinner rakt ut i ventilerna, och ingen vill ju bra elda för kråkorna, eller hur? När man bygger bör man därför se till att huset får FTX-ventiler som värmer upp inomhusluften med den syrerika luften som kommer in utifrån. 

Så bör du göra för att få syrerik luft inomhus

Det första du bör göra är att till exempel googla "ventilationsfirma Stockholm" för att säkerställa att det kommer in frisk luft i huset. Både huset i sig och människorna som bor i huset behöver bra och effektiva ventiler som drar in syrerik luft in i huset. Om du rådfrågar en ventialtionsfirma i Stockholm får du råd om hur du bör bygga för att få de slags ventiler som du behöver. Om du inte känner till någon bra ventilationsfirma med bra ventiler får du exempel på sådana ventilationsfirmor i Stockholm när du googlar "ventilationsfirma Stockholm". Så får du kontaktuppgifter och kan ringa någon av dem, och be om offert och referenser.

Syrerrik luft inomhus säkerställer hälsan

Det är vi människor som behöver den syrerika luften för att må bra. Huset i sig behöver en jämn värme i huset för att till exempel luften inte blir för fuktig, och att rören inte fryser till när det är kallt ute. Är det för kallt uomhus, vilket det ofta blir under vintrarna kan rören frysa till och slutar fungera som de ska. Alla som har en sommarstuga eller fritidshus, där de inte är så ofta på vintrarna märker att kylan alltför lätt gör så att rören i huset inte fungerar. Då är det bäst för huset att det inte blir kallare inomhus än 15-17 grader. Har man då en bra ventilering ser man till att värmen inne fördelas så bra som möjligt i hela huset.

Se över ventilerna i huset

Om det är länge sedan du såg över ventilerna bör du ta dit en ventilationsfirma som kommer och mäter luftfuktighet och hur mycket syre du får in i huset. En ventilationsfirma kan ge dig råd om hur du bör bygga för att säkerställa att luften inne har den rätta kvaliteten. Tänk också på att göra en OVK-besiktning om du redan har ett hus. Det gör en ventilationsfirma åt dig. Det är deras uppgift att kontrollera luften inomhus. Här kan du läsa mer om en sådan ventilationsforma i Stockholm som kan hjälpa dig: https://www.ventilationsfirmastockholm.se.

Så förlänger du hållbarheten på taket

7 mar 2019

Det viktigaste på en villa är att fasaden och taket håller mot väder och vind, att fönster är tillräckligt täta. Den största utgiftskostnaden för villaägare brukar vara uppvärmningskostnaderna. Att kunna sänka dem brukar vara det viktigaste som en villaägare kan göra för att leva på ett hållbart sätt. Att se över att fönster är täta och att inomhusvärmen inte sipprar ut är viktigt för den som inte vill slösa alla sina pengar på värme som bara sipprar ut iställer för att hålla villan varm inomhus. Taket kan släppa in fukt eller nederbörd om det inte är tillräckligt tätt. Därför är det viktigt att hålla ett vakande öga över det hur taket är. Här tipsar vi om, hur du kan upptäcka brister på villataket på snabbaste sättet.

1. Fläckar på insidan av yttertaket

Det är bra om du går upp på taket regelbundet, minst en gång per säsong, men om du inte kommer dig upp på taket, är det lika viktigt att du går upp på vinden regelbundet, kanske en gång i månaden under höst- och vintermånaderna. Titta på taket, och se efter om du ser förändringar på taket. Ser du små prickar, som inte försvinner om du rengör taket på vinden, kan du misstänka att du har fått fukt på taket och bör renovera det. har du fått fukt i taket, måste du riva ut det som har skadats av fukten och lägga på nytt material.

2. Lukt som påminner om fuktig jord

Om du kommer upp på vinden och känner en lukt som påminner om fuktig jord, då kan du med rätta misstänka att du har fått en vatten- eller fuktskada på taket. Då är det viktigt att du ser till att riva ut det skadade området och er sätter det med nytt och friskt material. Sedan bör du lägga om, eller se till att renovera om taket.

3. Skarvar på taket är illa gjorda

Du kan även gå upp på taket – glöm inte säkerhetslinan – och syna taket från ovansidan. Då bör du framför allt titta på skarvarna. Ser du någon skarv där som behöver åtgärdas är det mycket viktigt att du först lägger en presenning över skarven, river ut det som har skadats och sedan låter det torka innan du lägger på nytt och fräscht material. En annan sak som du regelbundet bör göra är att måla om det. Tar du kontatk med en byggare som kan tak och ommålningar, får du en ny yta på taket som håller mot väder och vind och som ser till att taket håller tätt i många fler er. Läs mer om takmålning i Stockholm på: http://www.takmålningstockholm.se.

Att anlita svartarbetare till din badrumsrenovering kan stå dig dyrt

2 mar 2019

En badrumsrenovering kan bli väldigt dyr i Stockholm och då väljer många att ta sig genvägar till målet.
Det kan betyda att man hyr in svartarbetare som inte är certifierade av någon av de två branschorganisationerna i Sverige. Det kan även innebära att man sparar in på materialkostnaderna och därav får ett sämre resultat. Det kan betyda att man sköter hela renoveringen själv utan att ha läst på tillräckligt mycket, vilket kan leda till att några av de viktigaste stegen inte utförs.

Svartbyggen

Att använda sig av svartarbetare kan låta mycket lockande till en början. De lockar med låga priser och flexibla arbetstider.
Du kanske känner en hantverkare som erbjuder dig en badrumsrenovering till ett fantastiskt pris på villkor att det sker utanför ordinarie arbetstid och helt privat, dvs. svartarbete.
I detta fall så kan det mycket väl låta som ett bra val, du känner ju hantverkaren och vet att han kan sitt yrke.
Något att beakta är dock att om du använder dig av svartarbete är att du inte får någon typ av intyg på att en certifierad hantverkare har gjort renoveringen.
Det kan orsaka stora problem om du skall sälja bostaden en dag. De flesta är skeptiska till att ta risken att köpa en bostad med ett badrum som kan vara eller kan bli fuktskadat då man inte kan garantera att renoveringen av badrummet har utförts korrekt.

Kolla upp vad som krävs av ditt försäkringsbolag

En del försäkringsbolag kräver att badrumsrenoveringen har gjorts av en certifierad hantverkare för att försäkringen skall täcka eventuella fuktskador.
Men de flesta försäkringsbolagen har bara som krav att du har följt de riktlinjer och använt dig av de material som är godkända av de svenska branschorganisationerna som ansvarar för badrumsbyggen.
De kräver dock att arbetet har dokumenterats med bilder på alla de olika stegen och att du har sparat alla kvitton till materialen du har använt till bygget.
Om du skulle råka ut för fuktskador i badrummet en dag som kommit till följd av en felkonstruktion så är det kört om du har använt dig av svartarbetare.
En firma som är certifierad för badrumsrenovering i Stockholm kommer alltid att ha en försäkring som täcker alla skador om det mot alla odds blev något fel med badrummet som ledde till fuktskador.
Om du har renoverat badrummet själv och har följt alla de riktlinjer som gäller och du har dokumenterat hela processen och har sparat alla kvitton så skall det vara lugnt, ditt försäkringsbolag kommer då att ersätta dig för skadorna.
Men det är en process du måste gå igenom där ditt försäkringsbolag först kommer att skicka ut en representant från bolaget som kontrollerar ditt badrum och kollar att allt faktiskt har gjorts korrekt.
De kommer att vilja se alla bilder på processen och så vill de kolla igenom dina gamla kvitton.
Frågan du måste ställa dig själv är om det är värt den kortsiktiga vinningen du gör mot den potentiella risken du tar.

Bygg en personlig villa

1 mar 2019

Avgörande är självklart vart huset ska stå. Antingen river man ett befintligt hus och bygger där det stod eller så måste man köpa en trevlig tomt. Då är det viktigt att tänka på väderstreck, markförhållanden, vindförhållanden och närheten till grannar och vägar med mera.

Det kan vara smart att redan här ta kontakt med en erfaren arkitekt så inget missas. Har du tillgång till en detaljplan från kommunen så står det var och hur du får bygga. Finns det ingen detaljplan måste en sådan beställas enligt bygglagen. Det kan ta tid så missa inte detta i ett tidigt skede.

Hos en arkitekt kan du diskutera fram hur ditt drömhus ska se ut och hur det ska byggas. När detta är bestämt får du en professionell ritning att utgå ifrån.

El, vatten och avlopp 

Om det inte står ett hus på tomten där du vill bygga måste man kontakta kommunen. Finns det färdigdraget vatten i området måste man betala för anslutningar och ledningar till tomten. Det kostar cirka 90 000 kronor. Bygglovet kostar upp till 50 000 kronor och elanslutningen kostar runt 20 000 kronor.

Husgrund och försäkring

Om det inte finns en husgrund på tomten måste man ordna det först. Det finns ett flertal alternativ att välja på beroende på vilken konstruktion som är tänkt. Här är det viktigt med markens geologiska och geotekniska egenskaper för att undvika problem med tiden.

Det är viktigt att ha en bra försäkring innan bygget startar. Det regleras av lagen och man får inte ens börja bygga om man inte är försäkrad. Kontakta ditt försäkringsbolag och undersök vad som gäller. Senast 2 år efter att du flyttat in i det nya huset måste man ha en energideklaration. 

Vilka behov har det nya huset?

När du fått allt godkänt för att bygga en villa på tomten måste det bestämmas hur stort huset ska vara. Vilket sorts hus ska det vara? Ett bra tips är att tänka sig 10 år framåt och utgå från det. Har hushållet bil eller är tanken att köpa en framöver kanske man ska bygga ett garage. Hur stor är familjen idag? Finns det barn eller planeras det för det i framtiden?

Hur ska huset se ut rent estetiskt? Få inspiration av grannar, internet eller i magasin. Var påläst, ta reda på fakta om olika husalternativ. Samma gäller uppvärmning och isolering. En bra isolering sparar energikostnader och ger skydd mot fuktskador i framtiden. Välj ett bra material på huset från början annars tenderar det bli dyrt framöver.

Innan man svävar iväg är det såklart avgörande hur familjens budget ser ut. Man måste sätta ett maxtak tidigt så man har råd. 

Bygg ett eget hus

22 feb 2019

Många följer sin dröm och bygger sitt eget boende från grunden. Men jag är ju ingen hantverkare tänker du.. Var lugn, det enda man behöver göra är att välja hur huset ska se ut så sköter hustillverkaren resten. Självklart behöver man ha en tomt att bygga huset på, men det finns gott om tomter att köpa eller så river man det gamla huset och ställer det på samma ställe.

Hur går det till?

Det är en del att ta ställning till och ordna inför husbygget. Det är troligen den största investeringen man gör i livet så var noggrann och stressa inte fram besluten och vara noga med alla förberedelser. 

Här följer några punkter att ta ställning till.

 • Projektets budget och lånelöfte.
 • Tomtval - var ska huset stå?
 • Vilket sorts hus möter familjens behov bäst?
 • Husval - hur många plan, hustyp, material med mera.
 • Produktionskostnadskalkyl.
 • Planlösning.
 • Entreprenadform - behöver man hjälp med allt eller kan man sköta något själv?
 • Förberedelserna; undersök köpeavtal, bygglov, nybyggnadskarta, byggstart, bygganmälan och försäkringar med mera.

Stort antal husformer

Många husbyggare är stor kunskap och lång erfarenhet av produktion av prefabricerade trähus. I dessa fall byggs och levereras kvalitativa lösvirkeshus helt enligt kundens önskemål och krav. Valmöjligheterna är oändliga när det handlar om olika varianter av nybyggda hus.

Finns behovet av en smidig och mindre enplansvilla med stor tillgänglighet och med en tomt som inte skuggas av huset på grunda sin storlek. I dessa kan man välja till en enkel carport ller garage för hushållets bilar och trädgårdens alla verktyg och maskiner.

Varierande storlekar att välja på

Kanske faller valet på ett flerplanshus på grunda av familjens storlek. I dessa fall finns så kallade 1 ½ plan, där man smart och yteffektivt får ett halvt plan extra på en övervåning med sluttande tak. Man får helt enkelt en mysig och trevlig vindsvåning.  

Det finns en variant till på samma tema, nämligen 1 ¾ planshuset. I dessa hus höjs väggarna på övervåningen, vilket gör att samma golvyta som på nedervåningen. 

Självfallet är ett tvåplanshus fortfarande vanligt. Här får man ett stort och vackert hus med mycket yta för den stora familjen med full takhöjd på båda planen. I dessa hus är det möjligt att ha fönster i alla väderstreck med härligt ljusinsläpp. Kanske vill man ha en trevlig balkong på övervåningen?

Dags att ta steget

När alla förberedelser är klara är det dags att ta nästa steg innan drömmen blir verklighet. Ta kontakt med en erfaren och kunnig firma som bygger kvalitetshus från grunden för att bygga ditt unika och personliga hus. 

Välj rätt material till taket

9 feb 2019

Ska du bygga nytt tak? Du kanske står inför valet av byggmaterial till taket? Det kan vara svårt att välja mellan ganska likartade material som passar till tak. Tegel är bland det mest traditionella när det kommer till tak på svenska hus. Av tradition bygger vi tak med tegelpannor, men för enkelhetens skull kan man även välja andra material som är minst lika hållbara som tegelpannorna. Det finns numera betong som ser ut som tegelpannor och som är minst lika hållbara. Vi är helt enkelt bara inte vana vid att bygga tak med betong. Betong är precis som tegel ett material som inte slits ut, om det inte utsätts för yttre våld. Betongen, liksom teglet kan du enkelt måla om, och förlänger på så sätt hållbarheten.

Många funkishus har papptak

De hus som ahr papptak idag, kan gott och väl byta ut taket mot plåt och ändå behålla det stiliga taket. Byter du ut ditt papptak mot ett i plåt, ser du till att bygga ett tak som håller i minst 50-60 år. Ser du även till att måla om det regelbundet, förlänger du takets hållbarhet avsevärt. Plåten håller så mycekt bättre, även om papptaken. Du kan i stort få samma utseende på plåttaket som du har på papptaket. Att inte bygga tak med plåt är till och med dumt om man jämför hållbarheten och priset som du får ge för plåttaket och hur länge ett sådant plåttak håller. Väljer du att måla om det, i stället för att byta ut hela papptaket efter 20 år, gör dig också till en mer miljövänlig villaägare. Att ständigt riva ut, bygga nytt är inte miljövänligt i längden.

Anlita plåtslagare i Stockholm

För att få en riktigt erfaren plåtslagare till ditt husbygge är det bäst att jämföra de olika plåtslagarna med varandra innan du bestämmer dig. Genom att ringa och be om offert och referenser kan du jämföra dem med varandra. Är det en seriös plåtslagare ser de till att komma ut till dig innan de ger dig en offert, detta för att de ska kunna ge dig en så realistisk offert som möjligt. Det är inte bara priset som avför vem som är bäst, det är minst, om inte viktigare med referenser. Som bekant finns det olika hantverkare, bdåe sådana som tycker att arbetet är viktigt och att kundkontakten är viktig, och så finns det de som inte anser att varken eller är särskilt viktig. Fortsätt läsa mer här om plåtslagare i Stockholm.

Bygg utegym när du bygger nytt

4 feb 2019

När du ska bygga dig ett eget hus, är det en bra idé att se till att det som finns i huset och utanför huset, är till allra största nytta för dig och alla dem som ska bo i huset. Här kan man vara kreativ och se till så att även uteplatsen, och trädgården, inte bara är fin på sommaren utan även kan göra så att du mår bra även under vinterhalvåret. Vad kan man göra för att kunna utnyttja trädgården på bättre sätt än bara lägga en ljusslingor utomhus? Här listar vi några av de olika skaer som du kan hitta på för att vistas utomhus fler gånger och på ett mer effektivt sätt än annars.

Bygga en uteplats med matbord

Vi siter ju inomhus alldeles för mycket i vårt moderna samhälle, Det blir alltmer sällan som vi faktiskt kommer oss ut och vistas ute längre stunder. Ibland kan vi nästan behöva tvinga oss själva att komma ut, och vistas längre tider uomhus än bara på till eller från jobbet. Så vad kan man göra för att tvingas till att vistas ute mer? Har man ett kontorsjobb, blir det lite svårt att tvinga sig själv att sitta utomhus mer än under 15-minuterspauser, eller under lunchrasterna. Däremot om du "tvingar" dig själv att sitta utomhus när du äter, kan du se till att vistas mer utomhus. Varför inte byga en mathörna i trädgården? Om du bygger en riktig mathörna med matbord och rymliga stolar i din trädgård, kan du ta med maten och sitta utomhus även under vintern. Klä på dig, ta med fårskinn och filtar och plädar så att kan du äta utomhus vid varje måltid. På så sätt kommer du ut och får mer frisk luft. Du blir inte bara rosig om kinderna när du sitter alltmer utomhus, du kommer också att bli mer hälsosam, då du får mer motståndskraft av att sitta utomhus när du äter.

Bygga lekpark för barnen 

Se till att barnen kommer mer utomhus genom att bygga en fin lekpark åt dem i trädgården. Får de vanan av att vistas utomhus när de leker, är det en bra början och ger dem bra vanor att vistas utomhus så snart det är dags för dem att leka. varför itne bygga fina gungor ute, sandlåda till de minsta och enkla klätterställningar för de större barnen. När de vistas utomhus blir det starka barn som får bra motståndskraft och de smittar heller inte varandra på samma sätt som när barnen är inomhus och leker med varandra.

Bygga ett utegym

Se till att själv var utomhus mycket mer. Varför inte bygga ett utegym åt dig? Om du ser till att du har gymredskapen när a till hadns är det lättare att koma igång med goda vanor. Det är bara att sätta igång med att cykla, lyfta hantlar, och träna magmusklerna om du har ett gym precis utanför dörren. Bor du i en BRF, är ett utegym bland det allra mest attraktiva som man kan bygga för att få fler spekulanter när det kommer till att sälka någon bostadsrätt.

utegym

← Äldre inlägg