logo-image

Betonghåltagning på väg i Uppsala

Varje dag är det ett flertal bilar som ger sig iväg till uppdrag inom betonghåltagning i Uppsala. Företagsbilar som inuti har kunnig och van personal.

Det är roligt att se hur företagsbilar ger sig ut på sina uppdrag, varje morgon mellan 6 och 8. På sidorna kan man läsa vilket företag de kommer ifrån och ofta även vad det är som de utför när de kommer fram till sina arbetsplatser i Uppsala. Det finns målare, snickare, rörmokare samt en och annan som jobbar med betonghåltagning.

För håltagning i betong är något som man ger sig ut på varje dag. Ibland kan man bli på en och samma plats under en längre tid. Men oftast är det uppdrag som man är färdig med på en dag, och ibland kortare tid än så. Det beror på vilken typ av hål man ska ta ut ur betongen, eller andra hårda material som sten eller tegel.

Uppdrag inom betonghåltagning i Uppsala

Betonghåltagning är inte ett yrke som man normalt inte ser som ett hantverksyrke, men ändå har det många likheter med den typen av yrken. För man skapar förutsättningar för att byggnationer, installationer och montage ska kunna ske. Som fönster, dörrar, hisshakt, ventilationstrummor och allt möjligt annat.

Men det man däremot inte gör är att man bygger upp något. Man tar bara bort. Och det är där som betonghåltagning skiljer sig från andra hantverksyrken i Uppsala. Däremot händer det att den som arbetar inom yrket tidigare har haft något av alla hantverksyrken som finns. Läs mer kring betonghåltagning här: betonghåltagninguppsala.se

28 Jan 2023