logo-image

Bergsprängningens ABC

Här går vi igenom några grundläggande fakta om bergsprängning. Ska du bygga hus och måste få bort ett berg eller större klippor så är bergsprängning den bästa metoden. Det finns visserligen bra alternativ, som att spräcka stenar och berg, men detta fungerar bara på mindre objekt. Är berget som behöver tas bort större än 10 kvadratmeter så är det en stor fördel att spränga berget. Dynamit är fortfarande den bästa och mest populära metoden att spränga berg med.

Många olika användningsområden

När kommer man att behöva använda sig av bergsprängning? Det finns många olika fall där det kan vara till stor nytta:

  • När man ska bygga nytt hus.
  • Tillbyggnader på hus eller andra byggnader.
  • Swimmingpooler på tomten.
  • Garage.
  • Anläggning av vägar.
  • Man behöver ta bort berg i trädgården för att skapa den rätta miljön.

Kostnaden för en standarssprängning är i dag runt 700 kronor per kvadratmeter. Efter detta tillkommer kostnader för etablering, täckning och besiktningar. Det är viktigt att alla dessa steg utförs av kompetenta och certifierade yrkesmän. Okunskap kring dynamit och sprängningar är en risk och medför lätt olyckor och skador om minsta detalj är fel uttänkt.

Breda kunskaper krävs i yrket

I ett normalt sprängningsuppdrag ingår normalt ett antal delar, men det varierar förstås på sprängningens syfte.

Efter att kunden berättar som sina behov så börjar sprängningsentreprenören med att besiktiga platsen. I detta ingår självklart säkerhetsaspekter och olika miljöpåverkansområden. Sedan genomförs grov- och finplanering av sprängningen som ska göras. Bergborrningar och schaktning är andra uppdrag som ingår i bergsprängarens arbete.

En del arbete årerstår efter sprängningen

När själva sprängningen är genomförd så återstår förstås en hel del arbete. Avtäckning av berg, utlastning av berg och borttransportering av sprängt material ingår där.

Sprängningen genomförs i de allra flesta fall med traditionell dynamit. Maskiner som en bergsprängare bör ha till sitt förfogande är  grävare, borrvagnar  och lastbilar. Bergsprängning är en krävande verksamhet, där det behövs tid, kompetens och rätt material. Därför är det rätt att du kollar att du hittar en kompetent bergsprängare innan du inleder ditt projekt.

16 Sep 2017