logo-image

Att laga asfalt på egen hand

Många som behöver få asfalt lagd väljer att anlita en entreprenör för det. En del väljer dock att göra det själv, om det är mindre åtgärder som krävs. Kanske vill man ha en snygg parkeringsplats eller uppfart som i nuläget har gropar och hål i sig.

Oavsett vad syftet är, är riktig asfaltläggning ett projekt som tar både tid och energi och något som bör lejas ut på en firma med erfarenhet och kompetens. När det dock gäller mindre lagningar finns alternativ som man kan sköta på egen hand.

asfaltering

Kall reparationsasfalt

Något som har blivit väldigt populärt på senare år är att använda sig av reparationsasfalt, som finns i flera varianter och fabrikat. Kallasfalt kan enkelt användas för att laga potthål och andra gropar eller skador i asfalten – och det med goda resultat. Själva asfalten ska hålla samma kvalitet som ”riktig” asfalt.

Den stora skillnaden är att den här reparationsasfalten inte behöver värmas för att användas. Istället kan den helt enkelt appliceras – direkt från burken – i temperaturer som inte understiger -25 och som inte överstiger + 50 grader. Det är när massan komprimeras, packas och stampas som själva härdningen sätter igång.

Kan fästas på olika material

Vanligtvis använder man den här typen av asfalt just för att reparera skador i asfalt som redan är lagd, men det finns fler användningsområden än så. Till exempel fäster materialet på trä, betong och järn. Syftet är just att den ska användas för reparationer och ev. underhåll, men det är fullt möjligt att ha den som en tät beläggning runt exempelvis ett brunnslock. Det kan också appliceras i slutet av gångar och terrasser för att stenplattor inte ska glida ur sina platser.

Lej ut stora asfaltsarbeten

Om du behöver belägga en stor yta med asfalt är det bäst att leja ut det. Att lägga asfalt på egen hand är svårt och ställer mycket stora krav på att förarbetet sköts rätt. Att hitta firmor som gör detta brukar inte vara särskilt svårt, speciellt inte om du bor i en större stad som Stockholm eller Göteborg. I Stockholm och Göteborg är utbudet av dessa typer av firmor stort.

Så hur hittar man dem? Enklast är kanske att helt enkelt skriva in t.ex. ”Asfalt Stockholm” (Där ”Stockholm” ersätts med din stad) och se vilka träffar du får fram. Välj inte bara första bästa utan se till att anlita någon som är seriös och välrenommerad.

Läs mer på http://www.asfaltstockholm.se/.

29 Oct 2017