logo-image

Att bygga drömhuset

När det är dags att bygga sitt drömhus så är det en hel del planering som behövs inför bygget. Man måste ha ett bygglov och en duktig hantverkare som kan göra drömmen till verklighet.

Är du en av alla de som har en dröm om ett alldeles nytt hus som du byggt själv? Då är det bra om du först och främst hittar din hantverkare som ska genomföra hela projektet. Ett byggprojekt kräver erfarenhet och en god planering för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Det finns flera saker du måste ha i åtanke när det kommer till ett nybygge och det som är viktigt att ta tag i först är att se till att få sitt bygglov. För utan bygglov kommer det inte bli något hus. Så hur får du ett bygglov? Jo du måste lämna in en bygglovsansökan som innehåller en bygglovsritning till din kommun. För att bli godkänd så bör du ta hjälp av en erfaren firma som kan hjälpa dig genom denna process.

Vad innehåller en bygglovsritning?

Bygglovsritningar ska finnas med i bygglovsansökan och det är den som visar på hur huset ska se ut och hur det kommer att passa in på den tilltänkta tomten. När en bygglovsritning ritas upp så tar man hänsyn till planbestämmelser och den detaljplan som finns för den plats som huset ska byggas på. På detta sätt utformar man bygglovsritningen. Om du vill ha en smidig process med bygglovsansökan bör du anlita professionell hjälp med din bygglovsritning

30 Jan 2021