logo-image

Asbestsanering Uppsala - så hanterar du asbest

Bor du i ett äldre hus i Uppsala så finns det också risk i att det finns asbest i detta. De flesta är medvetna om att just asbest är ett farligt ämne, men få vet på vilket sätt - och många blir därför väldigt rädda om man påpekar det vi gjorde i början av texten. Att du har asbest i ditt hus innebär inte per se att du lever i livsfara. Men, det innebär definitivt att du bör agera och åtgärda problemet genom en asbestsanering i Uppsala.

Asbest är farligt - men detta i samband med att exempelvis material innehållande asbest bryts sönder. Ska du exempelvis riva i ditt gamla hem så bör detta ske först efter att du tagit prover och gjort mätningar. Skulle det visa sig att det finns asbest så ska du också boka in ett företag inom asbestsanering i Uppsala för jobbet med att säkerställa en säker rivning och en framtid i ditt hem utan risk för sjukdomar.

För, just asbest leder till detta. Om du har exempelvis gamla eternitplattor och river ut dessa på egen hand så kommer detta att leda till att ett damm bildas. Detta damm är det farliga och andas du in det så hamnar det i dina lungor - något som kan få allvarliga konsekvenser där exempelvis cancer kan nämnas.

Fel hantering av asbest kan leda till sjukdomar

Tyvärr är detta något som drabbat många. Fram till 1982 - då asbest förbjöds i Sverige - så använde man byggmaterial med detta ämne i till nästan allt i samband med byggnationer. Det gjorde att hantverkare drabbades av sjukdomar och det var just detta faktum som föranledde förbudet. Att asbest fortfarande finns i äldre hus är emellertid ett faktum som man bör vara medveten om.

Väljer du en professionell asbestsanering i Uppsala så innebär detta att allt material tas om hand på ett tryggt och säkert sätt - både för de som jobbar, för dig och för exempelvis dina grannar. Innan en asbestsanering i Uppsala så sker en anmälan till Arbetsmiljöverket och där exempelvis alla grannar ska informeras: det ska tydligt framgå vad som sker och vilka faror som finns. Att professionellt sanera asbest i Uppsala bär ingen större kostnad och det är absolut nödvändigt att genomföra om du har detta ämne i ditt hus.

23 Feb 2023