logo-image

Asbestsanering i Nyköping: Så här går det till för att minimera hälsorisker

Asbest är en farlig substans som kan orsaka allvarliga sjukdomar, särskilt i lungorna. Vid värsta fall kan det till och med leda till cancer. Därför är det av yttersta vikt att genomföra asbestsanering i Nyköping på rätt sätt för att minimera riskerna.

Arbetsmiljöverkets krav på asbestsanering för att skydda arbetstagare och allmänheten

Arbetsmiljöverket har fastställt strikta riktlinjer för hur asbestsanering ska utföras för att minimera risken för att människor andas in asbestfibrer. Inandning av dessa fibrer kan i värsta fall leda till allvarliga sjukdomar, till och med dödliga. Företag som utför asbestsanering i tätbebyggda områden som Stockholm står inför många utmaningar. Det kan krävas att hela områden avspärras och säkerhetsslussar sätts upp för att förhindra att asbest sprider sig till grannar eller utanför arbetsplatsen.

Säkerhetsutrustning och skyddsåtgärder vid asbestsanering

Vid själva asbestsaneringen är det oerhört viktigt att använda rätt skyddsutrustning. Specifikt ställs höga krav på andningsskyddsmasker, som måste uppfylla särskilda säkerhetsstandarder. Dessutom krävs speciella skyddskläder för personer som arbetar med saneringen. Vid avlägsnande av asbestfibrer används också specialdesignade dammsugare som är avsedda för detta ändamål. Det är inte tillåtet att använda vanliga grovdammsugare för hemmabruk. Ibland är det svårt att förutse om det finns asbest i byggnader som ska rivas. Om du äger ett äldre hus som helt eller delvis ska rivas är det rekommenderat att kontakta ett företag som specialiserar sig på asbestsanering för att korrekt provta materialen som ska tas bort.

10 Jul 2023