logo-image

Viktigt med märkning

Det är mycket viktigt med märkning av kablar och rör när man bygger nytt eller ska göra arbeten i befintliga byggnader. Både för att veta vad det är för rör eller kablar för hantverkaren som utför arbetet men även för andra hantverkare framöver. Det är inte ovanligt att det sker olyckor eller att arbeten blir fel på grund av dålig märkning vid tidigare arbeten.

elektriker och sladdar

Reglerad märkning

Det är lagstadgat med märkningar av befintligt rör och kabelsystem i alla byggnader. Det är såklart för att förhindra fel och olyckor. I dagens hus och fastigheter är det betydligt mer kablar och rör än det var förr i och med all ny teknik och andra moderna lösningar. Och därför måste allt vara noga markerat för kommande arbeten.

Det finns många rörledningar som kan vara direkt livsfarliga att handskas med när man inte vet vad det är. Det kan vara brandfarliga gaser eller frätande och hälsofarliga kemikalier. I fastigheter och byggnader finns invecklade rörsystem måste man snabbt kunna hitta rätt ledning för till exempel vatten eller ventilation. 

Märkning av rör

När det gäller märkningar av rör finns det noggrant framtagna riktlinjer som man måste följa i form av färger, text och pilar. Det gäller också att märkningen görs på korrekt sätt så att den håller länge och inte lossnar. Det finns också bestämmelser för hur stor märkningen ska vara och krav på hållbart material. 

Man brukar använda är laminerad polypropylen (PP). Det tål temperaturer upp till 120 grader och är dessutom UV-resistent. Den fästs runt röret med speciell tejp. Märkningen ska tydligt informera om rörets innehåll.

Färgen talar om innehållet

Märkningen ska olika färger beroende på vad röret innehåller. Här är färgerna som ska användas:

Grön - vatten, Blå - färskvatten, orange - brandfarliga gaser, violett - frätande och giftiga gaser/vätskor, ljusbrun - övriga gaser, svart - övriga vätskor, grå - vattenånga, brun - brandfarliga vätskor, ljusröd - massor och suspensioner, ljusblå - luft/vakuum, gul - oxiderade gaser/vätskor, röd - brandskydd och vit färg får använas för valfri text.

Rätt fästning

Det är ett måste att man fäster tejpen på ett korrekt sätt. Detta såklart för att den inte ska lossna, men texten måste vara helt synlig. Viktigt också att rengöra röret innan för maximal fästning.

Man fäster sedan tejpen runt själva röret och gärna överlappa sig själv med några centimeter. När röret är utomhus bör man använda UV-skyddat material med skyddstejp över. 

22 Jun 2019