logo-image

Välj en kompetent kontrollansvarig

Vid de flesta byggnationer, tillbyggnader, renoveringar och markarbeten där man måste ha bygglov så måste man som byggherre också utse en kontrollansvarig för bygget. Detta ska helst ske redan vid ett tidigt stadium och i samband med att man lämnar in bygglovshandlingar till Byggnandsnämnden. Det som man kan säga om en kontrollansvarig är att man som byggherre kommer att regelbunden kontakt med denna och att det av den anledningen är viktigt att man också trivs tillsammans med denne. Ska man genomföra en större byggnation i Stockholm så kommer denna att ta lång tid och därför är det också av värde att man som byggherre verkligen litar på- och trivs tillsammans med den person man utsett till kontrollansvarig. Det finns dock vissa regler i detta.

Dels så måste – naturligtvis – den kontrollansvarige man anlitar vara certifierad och kunnig om både planritningar samt ha erfarenhet av olika typer av byggnationer. Vidare – och detta är viktigt – så bör en kontrollansvarig inte ha några blodsband till byggherren; det vill säga, en bror, en far, en kusin eller en svåger bör inte utses och detta av naturliga skäl. Trots att en kontrollansvarig bistår och hjälper till vid en byggnation så ska han ändå vara självständig då det – trots allt – även ligger på hans bort att rapportera till byggherren och i vissa fall kommunen om hans kontrollplan inte följs. Just denna kontrollplan är det fundamentala i jobbet hos en kontrollansvarig och det är denna som ska löpa som en röd tråd genom hela byggnationen. I denna kontrollplan sätter en kontrollansvarig upp allt som rör säkerhet, lagar, regler och därefter så ser han också till att dessa följs.

Skulle han här ha en personlig relation till byggherren så finns det risk att han ser mellan fingrarna trots att kontrollplanen inte följs och klara regler bryts – därav vikten av en oberoende kontrollansvarig. Det som man som byggherre ska tänka på är alltså att utse en kompetent person som amn trivs med och att man verkligen ser till att använda sig av dennes kunskap.

Felet många gör – i och med att man måste utse en kontrollansvarig – är att man ser denna som en kostnad och som en potentiell sabotör av sin byggnation. Här ska man istället som byggherre se den person man utsett som en hjälpande hand då hans kontrollplan förmodligen gjort arbetet både säkrare och effektivare – något som således sparar pengar som vida täcker den kostnad som man lägger på dennes tjänster.

Här behövs ingen kontrollansvarig

Det finns några projekt där man inte behöver någon kontrollansvarig och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – byggreglerna är likadana över hela Sverige. Om vi radar upp ett axplock över dessa områden så kanske vi kan ge en bättre bild.

  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
  • Åtgärder där inget bygglov krävs
  • Åtgärder på garage eller uthus
  • Flytta en enklare byggnad
  • Byte av färg på en byggnad – förutsatt att denna inte har ett historisk värde
30 Aug 2017