logo-image

Vad tillverkas dräneringsrör av?

Vad tillverkas dräneringsrör av, hur ska de läggas och varför behöver man ens ha sådana runt huset? Vi ska gå igenom lite kring dränering och vikten av rätt sådan. Idag verkar många ta för givet att vatten och fukt trängs undan per automatik. Så är definitivt inte fallet. En väl utförd och genomtänkt dränering är nyckeln till ett friskt hus.

Dräneringsrör tillverkas idag nästan uteslutande av plast. Detta då plast är hållbart, smidigt att arbeta med och är enkla att exempelvis få rätt dimensionering på. Det senare gör att även vatten som kommer mot huset leds undan. Viktigt vid plaströr är att de är dubbelväggiga om de läggs lite djupare. Storleken – oavsett material – ska vara minst 75 millimeter och ha rensbrunnar anslutna.

Det spelar ingen roll vilket material som dina dräneringsrör är tillverkade av; förr eller senare så kommer de att sättas igen och där är rensbrunnar bra sett till att du enklare kan bli av med det som fastnat. Dräneringsrör kan även tillverkas av betong eller tegel, men, som sagt: plast är den smidigaste lösningen.

Varför är rätt dränering viktig?

När du behöver dränering i Stockholm

Rörens material är egentligen en mindre relevant fråga än vad frågan hur dräneringen läggs är. Det är nämligen helt avgörande för hur ditt hus mår – och kommer att må i framtiden. Vilket material som använts och hur dräneringen är utförd fyller lika stora funktioner i husets välmående. Om du misslyckats med din dränering – eller köpt ett äldre hus med sämre sådan –så kommer detta att synas.

Syftet med att dränera är att leda bort fukt och vatten från huskroppen. Om detta inte sker så kan fukten tränga in genom väggar och grund; något som dels leder till skador på huset och som dels också kan skada de som bor i huset i fråga. Att fukt kan ge olika allergier och astma är allmänt känt; likaså att fuktskador snabbt kan förvandlas till omfattande mögelangrepp. Kort sagt: ju bättre dränering - desto friskare inomhusklimat och desto bättre levnadsstandard får ni.

Hur vet jag att en dränering måste ske?

Genom att hålla koll i källaren kan man upptäcka tydliga signaler på att någonting måste göras. Om det exempelvis luktar konstigt, om färg eller fog börjar släppa från väggar och tak eller om det syns stora fläckar på golv och väggar så är detta samtliga symtom på att något är fel. Man ska dock inte dra förhastade slutsatser heller.

I många fall så kan det handla om naturliga orsaker som att en källare ofta har sämre luftkonditionering och att fukten kommer som en följd av detta snarare än av att dräneringen är felaktig. Här kan man prova med en luftavfuktare eller genom att värma upp källaren. Fungerar inte detta så kan man gå vidare – då är det nämligen mycket som tyder på att en dränering kommer att krävas.

Ta professionell hjälp med din dränering

Att dränera om ett hus är ett komplext jobb där många mindre detaljer måste skötas och bilda en fulländad helhet. Troligt är att du som lekman saknar de grundläggande egenskaperna och de verktyg och maskiner som krävs. Gällande det senare så handlar en omdränering om grävarbete och här kan vi visa på skräckexempel på när privatpersoner utfört detta arbete på egen hand. Huset är beroende av marken som ligger runtomkring.

Gräver man för mycket, för snabbt och på samma ställe så kan det innebära att huskroppen mister den stadga som håller den på plats. Det kan innebära att huset börjar luta, att det sätter sig annorlunda eller att det till och med kollapsar. Och: grävarbetet är bara en del av dräneringen. Till detta ska man lägga nya rör, man ska använda fuktspärrar, man ska leda bort vatten och fukt på ett korrekt sätt och man ska fylla på med exempelvis dräneringsgrus.

Det bästa man kan göra är att ta hjälp från start till mål och anlita en professionell firma. Det är långt ifrån gratis, men tjänsten går att använda rot-avdraget för. Det gör att du kan – med ett tak på 50.000 kronor – kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Sett till vad du får för pengarna – ett friskt hus, bättre inomhusmiljö, minimerad risk för sjukdomar – så är det definitivt en kostnad som är värd att ta.

24 Sep 2019