logo-image

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning Stockholm?

Vid en överlåtelsebesiktning i Stockholm får man koll på husets skick så att man vet vad det är man köper. Men vad ingår i en besiktning och hur går den till?

En överlåtelsebesiktning är detsamma som en husbesiktning. Det finns ingen lag som säger att man måste göra en överlåtelsebesiktning. Däremot har man som köpare undersökningsplikt av huset, vilken måste ske innan man skriver på köpekontraktet. Men är man ovan är det inte lätt att veta vad man ska titta efter.

Det kan också vara så att man upptäcker fel när man undersöker huset men man förstår inte riktigt innebörden och de kostnader det kan medföra. Därför kan det vara bra att ta hjälp av ett proffs och göra en överlåtelsebesiktning. Men viktigt är att man väljer en oberoende besiktningsman som har alla de certifikat som krävs.

Så mycket kostar en överlåtelsebesiktning

Hur mycket en överlåtelsebesiktning i Stockholm kostar beror till stor del på hur stort huset är och hur lång tid besiktningen tar. Vid en överlåtelsebesiktning tittar besiktningsmannen först på husets ritningar samt går igenom den information om eventuella renoveringar som säljaren har informerat om. Därefter undersöks alla rum noga, särskilt källare, badrum och andra våtutrymmen. På utsidan undersöks även husets fasad.

Alla observationer antecknas noga i ett undersökningsprotokoll. Detta kan även användas för planering av framtida renoveringar. Det som inte ingår i en vanlig husbesiktning är kontroll av värmesystem, rörledningar, avlopp, el, ventilation, skorsten och liknande. Likaså kontroll av vattenkvalitet, radonmätning och fuktmätning. Men detta är tjänster som går att köpa till.

3 May 2023