logo-image

Total- eller delentreprenör – vilket lönar sig att välja?

Har du behov av att renovera ditt hus? Är badrum eller kök slitet? Då kan en renovering göra dem fräscha på nytt. Vad ska man välja; ett företag som gör allt, eller bara en del? Det beror på hur mycket du själv kan göra. Ju mer du själv kan renovera, desto billigare blir det sett till hela kostnaden. Är det så att du inte är så händig, kan det däremot löna sig att låta ett företag ta på sig en totalentreprenad; alltså hela ansvaret för arbetet att få hela badrummet eller köket klart. Det finns några fördelar med det som vi här går igenom.

Fördelar med totalentreprenörskap

Istället för att du ska agera byggherre och hålla kontakt med alla olika hantverkare som ska komma efter varandra för att inte förlora tid som går åt till att arbetet bara blir stående, kan hantverkarna själva se till så att inte arbetet blir stående för att man inte får tag i rätt hantverkare. Ofta brukar arbetet gå mycket snabbare när företagen själva står för ansvaret att arbetet blir gjort. Själva vinner de ju på att få jobbet gjort så snabbt som möjligt. Hinner de bli klara med ditt arbete, kan de ta på sig nästa arbete och kan fakturera så många som möjligt, och är det ett seriöst företag vill de vinna tid, då tid är pengar, eller hur.

Nackdel

Det kan medföra större kostnader att företaget tar ett ansvar för arbetet. Det brukar bli så, att hantverkarna tar betalt för att själva se till att VVS-montörer och elektriker kommer när de ska, så hantverkarna är klara med kakling och golvläggning. Det kan ge dig mindre insyn i arbetet, men det är olika från företaget till företag. Inte alla utestänger kunden under pågående arbete, men de är vana vid att ta ansvar själva och låta dig som kund komma in först när det hela är klart.

Fördel med delentreprenörskap

Det finns vissa fördelar med att enbart anlita vissa hantverkare själv ifall det är så att du är intresserad av renoveringsarbetet. Du får ta ett större ansvar och ringa de olika hantverkarna; först snickarna som kommer och lägger golv, VVS-montörer som lägger rör och fixar med ventiler, sedan elektriker som kommer och drar elen och så vidare. 

Nackdel

Du får själv göra ett arbetsschema och hoppas på att alla dyker upp när de ska. Händer det något så att arbetsschemat måste justeras är det du som måste se till att hantverkarna dyker upp vid en senare eller tidigare tidpunkt. Har de andra uppdrag på gång, kan det bli svårt att få dem att flytta på sitt eget tidsschema. Anlitar du ett företag för totalentreprenad slipper du detta dilemma, och kan få ner arbetskostnaden.

Läs mer här om en byggfirma i Stockholm på: https://www.byggfirmastockholm.biz.

7 May 2018