logo-image

Tips inför din innergårdsrenovering i Stockholm

Har ni en trist och tråkig innergård i Stockholm som knappt någon använder? I så fall kanske det är dags att renovera den och skapa en snygg och trivsam miljö som lockar både boende och besökare.

Att inte ta tillvara på utemiljön runt huset och göra den praktisk och trivsam för de boende är bara dumt. En bra innergård skapar trygghet och trivsel och får dessutom grannar att lära känna varandra. Inte sällan leder detta i sin tur till att de boende tar mer ansvar och värnar om sin boendemiljö. Men för att skapa en bra innergård måste man utgå från dem som bor i huset. Är det exempelvis mest små lägenheter i huset och många studenter och ungdomar? Eller kanske flera barnfamiljer eller många äldre? Behoven ser ofta annorlunda ut för olika åldersgrupper. Därför kan det vara bra att också fråga de boende om de har några specifika önskemål.

Markarbetet är jätteviktigt vid en innergårdsrenovering

En innergårdsrenovering innefattar mer än att exempelvis bygga cykelställ, odlingsplats och rabatter, lekplats och en uteplats i solen. Det är också viktigt hur det ser ut under detta och att tätskikt och dränering fungerar. En innergårdsrenovering kräver ett bra underarbete med hållbara material för att renoveringen ska bli beständig. Tack och lov finns det särskilda företag som är specialiserade på innergårdsrenoveringar. Ta in kostnadsförslag från några olika aktörer men titta även på referensobjekt. Kanske har också grannfastigheten nyligen renoverat sin innergård med lyckat resultat och kan rekommendera ett företag?

14 Oct 2021