logo-image

Svar på vanliga frågor om tillbyggnader

Är det dags att bygga ut? Främst ska det vara ett roligt och spännande projekt som ger goda resultat. För att nå detta krävs dock att man har koll på det regelverk som gäller för tillbyggnader. Till exempel kanske du undrar hur mycket det kostar eller om du behöver bygglov – i den här texten ska vi försöka reda ut lite gällande just det och andra funderingar som kan komma upp.

Vad kostar det egentligen?

Den här frågan är givetvis svår att ge ett rakt svar på. Många som funderar på det letar dock efter någon slags tumregel som man kan förhålla sig till. Vidare kan man ta reda på de faktorer som i hög grad avgör kostnaderna för en tillbyggnad, så att man kan applicera dessa på sitt egna projekt.

Den enskilt största faktorn är givetvis storleken på tillbyggnaden. Man brukar normalt säga att det ungefär kostar 15 000 kronor per kvadratmeter, men givetvis kan det bli både lite mer och lite mindre. Om du ska göra en större (på höjden) och mer avancerad tillbyggnad kommer det med stor sannolikhet att bli dyrare än så. Gör du en mindre och lägre tillbyggnad kan du komma undan lite billigare. En summa som är bra att förhålla sig till är att en tillbyggnad på 25 kvadratmeter totalt kan kosta mellan en kvarts och en halv miljon.

Hur är det med rotavdraget?

För de allra flesta tillbyggnader gäller rotavdraget. För det första gäller de ”vanliga” förutsättningarna – att du är över 18 år, är ägare av huset och har betalat mer i skatt än det avdrag du ska få. 2017 ligger rotavdraget på 30 procent av arbetskostnaden och maximalt 50 000 kronor per person och år. Tänk dock på att regeländringar kan ske och att just dessa summor inte behöver gälla när du ska göra just din tillbyggnad. Se till att inte blanda ihop rotavdraget med rutavdraget, när det sistnämnda ger avdrag för hushållsnära tjänster (till exempel städning).

Behövs bygglov?

Även den här frågan är givetvis svår att ge ett rakt svar på. Främst beror det på hur stor utbyggnaden är. För en tillbyggnad som är över 15 kvadratmeter krävs normalt bygglov. Så är dock inte alltid fallet, och ibland kan bygglov krävas även för tillbyggnader som är mindre än så. Se till att alltid prata med byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga något. Reglerna kan skilja sig åt en del från kommun till kommun, så för att få den information som just du behöver är det också ens egen kommun som skall kontaktas gällande dessa frågor.

25 Oct 2017