logo-image

Städa själv eller anlita byggstädningsbolag?

Det finns många byggarbetare som är lättade över att det finns byggstädare som kommer och hjälper dem att ta vara på allt skräp som det uppstår under byggets gång. Det är mågna kemikalier som bör tas till vara och som iste ska spridas i naturen eller fästa sig i marken när det är färdigbyggt. Då är det mycket praktiskt att det tas om hand av kompetenta personer, som könner till vart allt avfall och skräp ska kastas på rätt sätt och på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt. Arbetar man som byggare, är det ofta så att man mentalt är inne på nästa bygge. Ändå återstår det mycket arbete innan man är riktigt färdig med det bygge som man håller på med. Att då kunna anlita byggstädare underlättar en hel del.

Finns i Stockholm

Framför allt finns dessa att tillgå i Stockholm och i landets större städer. Det är där som behovet av byggstädning är som störst och som har den största marknaden för byggstädning. Det är bra för dessa företag att ha en stabil marknad som gör att de kan arbeta med dessa områden, då det verkligen behövs den kompetensen för att även byggsektorn ska kunna arbeta på miljövänliga sätt. 

Välkommet med mera miljötänk

Det är välkommet att se att det faktiskt går att vända en trend och att det blir allt mer fokus på det miljövänliga området. Inom byggsektorn har man haft en ganska naiv inställning till byggmaterial, vi tänker här på alla de radonämnen, asbest, PVC, för att inte nämna alla de kemikalier man tidigare har haft i vanlig målarfärg.

Mycket återstår ännu, och vi ser gärna att man kommer till att använda allt mer av de material som vi, lekmän, skulle kalla för "naturliga" material. När det kommer just till så kallade "naturmaterial", som att isolera med ull, i ställer för silikon, isolera med träflis i stället för plaster, ser vi att det är allt fler som anammar den byggsättet och att människor mår bättre i sådan hus.De korrekta kemisten eller geologen, skulle antagligen motsäga detta och komma med några tillrättalägganden men vi låter det stå osagt för närvarande.

Bra om även slutfasen av bygget är miljövänlig

Klart är att det i hela byggprocessen, från start till bygbstädning behövs mer av miljötänkandet och klimatsmarta processer som bygger hus, som både är bra för människor och som inte gör dem sjuka, utan som är hälsosamma för människor och natur. Att anlita byggstädare som tar rätt hand om allt överblivet material, är i alla fall ett steg på vägen.

31 Jan 2019