logo-image

Ska du bygga ett Attefallshus?

Det finns väldigt många fördelar med att uppföra ett Attefallshus på sin tomt. Men, det finns några saker som man måste vara medveten om innan man sätter igång. Det har nämligen visat sig att just Attefallshus är en byggnad som kommer med många missförstånd och där det hela blir fel redan från början. Av den anledningen så tänkte vi gå igenom lite kring vad som gäller, vad man bör tänka på samt hur mycket det hela kan komma att kosta.

Det första man ska vara medveten om gäller just den tomt vi nämnde ovan. Du kan nämligen inte slå upp ett Attefallshus på denna om det inte redan finns en befintlig en- eller tvåhusbostad där. många tror att ett Attefallshus är en billig lösning som ersättning till en vanlig villa. Så är inte fallet: ett Attefallshus går att använda som en permanentbostad - men det förutsätter att det redan finns ett hus på tomten i fråga.

Några steg innan bygget av ett Attefallshus tar vid

Det andra steget är att fundera på i vilket syfte man ska använda sitt Attefallshus. Som sagt, det går att bygga ett sådant utformat som en permanent bostad - komplett med indragen el, med vatten och avlopp, med isolering och med alla andra typer av nödvändiga bekvämligheter.

Men, ett Attefallshus kan även byggas som ett rent komplement att använda som exempelvis en bastu, ett garage, ett växthus eller ett vanligt förråd. Fundera igenom detta noggrant innan du sätter igång. Tänk gärna på framtiden också. Även om du kanske inte behöver en extra bostad idag så kanske dina barn skulle uppskatta ett eget krypin i framtiden.

Steg nummer tre är att anmäla din planerade byggnation till Byggnadsnämnden i den kommun du bor i och invänta ett startbesked. Det brukar ta några veckor och avgiften för bygganmälan varierar mellan landets alla kommuner. I vissa fall så kan man säga att kommunerna verkar motverka syftet med Attefallshusen - där man ville få en smidigare väg till byggnationen genom att göra det fritt från bygglov - och där handläggningstiden blir långa och avgifterna höga. I exempelvis Uppsala kan det kosta upp till 18.000 kronor (beroende på storlek) i bygganmälan. I Stockholm så ligger denna för ett Attefallshus på 3135 kronor. Här kan man, med all rätt, se en klar orättvisa som bör rättas till.

Mått och kostnader för ett Attefallshus

Det finns några givna mått att följa gällande ett Attefallshus. Det får vara maximalt 25 meter2 och ha en höjd - upp till nock - på fyra meter. Det får dessutom inte byggas närmare än 4.5 meter från dina grannars tomt - förutsatt att du inte har deras medgivande.Kostnader som kan tillkomma är bland annat arbete för grunden, dragning av el, dragning av vatten och avlopp samt isolering. Därtill ska även inredning, eventuella vitvaror och annat räknas - även om det Attefallshus du ska bygga är ett nyckelfärdigt sådant.

Bygger du utan tillstånd så kan du erläggas att betala en byggsanktionsavgift - en ganska hög sådan - och du kan även tvingas riva byggnaden i fråga. Se till att följa de regler som finns.

Mer läsning: http://www.attefallshusstockholm.nu/.

28 Dec 2017