logo-image

Säker mark med rätt pålning

Om du ska bygga hus på en en mark med lösa jordlager, måste du se till att underlaget blir stabilt. Det gör du genom att anlita ett företag som kan pålning.

Du har fått en tomt i närheten av ett vattendrag. Utsikten och läget är perfekt, men marken är något instabil. Du har låtit en geolog undersöka din tomt och ni har kommit fram till att grunden måste förstärkas. Pålar av järn eller betong skall slås ner i marken. När pålarna slagits ner till fast berggrund kan husbyggandet börja.

Förutom att det går att påla, kan markförstärkning göras genom att borra i marken. Flera hål borras ner till fast berggrund. Därefter sprutas torr kalk eller cementblandning ner i jorden. Kalk och cement härdas med hjälp av grundvattnet. Metoden är kostnadseffektiv och arbetet kan göras utan att området störs av högt buller.

Pålning kräver tuffa maskiner

Pålning måste göras med tunga maskiner, men maskinerna får inte förstöra marken. Den är ju känslig redan från början. Pålningsmaskiner går därför på larvfötter som skonar din mark. Pålning för markförstärkning kan ske med lite olika typer av pålar. Valet av påltyp beror helt och hållet på de givna markförhållandena.

Ett proffs på pålning gör en utredning på vilken typ av pålar som ska användas på din specifika tomt. Olika tekniker och metoder för pålning utvecklas kontinuerligt. Du bör anlita ett företag som erfarenhet från många olika markförhållanden och som kan visa upp referensanläggningar. Inte bara marken skall bli trygg. Du skall också vara trygg med vald entreprenör för pålning.

25 Aug 2022