logo-image

Projektledning i Göteborg – inget för den late

Projektledning för byggen i Göteborg kräver sin man eller kvinna. Hen har tusen saker att hålla reda på. Men så är man säker på att det blir bra också.

Projektledning är inget för den som föredrar att göra en sak i taget. Nej, för att framgångsrikt syssla med detta måste man kunna hålla riktigt många bollar i luften samtidigt. Hela tiden får man följa upp och trycka på de som verkar sacka efter. Man behöver alltså ha en tämligen påstridig personlighet.

Ett exempel är firmor och deras anställda som arbetar med byggprojektledning i Göteborg. De samordnar olika entreprenörer och ser till att alla håller tidsplanen och gör det som avtalats. Och detta gäller alla aspekter av ett byggprojekt: ekonomi, miljö, kvalitet, arbetsmiljö och inte minst själva produktionen.

Ett öga för projektledning

Byggprojektledaren blir snabbt byggherrens högra hand. Denne granskar alla typer av dokument och ser till att allt uppfyller kraven. Hen ser till att tidsplaner och betalningsplaner följs, sköter kontakter med myndigheter och andra intressenter och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Hen ser också till att det hålls byggmöten tillräckligt ofta och att det upprättas protokoll under dessa, så att det finns underlag för uppföljning.

Utöver detta finns det tusen och en saker som projektledaren håller under sitt paraply. Så många att det inte går att räkna upp alla här. Just att ha ett öga för och fånga upp sådana saker är något som projektledaren måste vara bra på. Det och allt annat. Om någon förtjänar epitetet tusenkonstnär så är det en byggprojektledare.

24 May 2023