logo-image

Miljövänlig och bra isolering i Örebro

Ingen tycker om när det drar kallt eller att elda för kråkorna. Det bästa sättet att slippa det är att anlita en firma för isolering i Örebro och få ett effektivt naturmaterial av hög kvalitet.

Om man bor i ett gammalt trähus vill man inte förstöra det genom att lägga till material som inte är förnyelsebara. Men det är ofta nödvändigt att tilläggsisolera. Man tänker annorlunda på uppvärmning nu än när huset byggdes. Behovet av ett dragfritt, energisnålt hem har ökat. Då finns träfiber.

Man kan få isolering i Örebro där man använder träfiber för att den är helt återvinningsbar och miljövänlig, tillverkad av naturens eget material, tall och gran. Träden är dessutom odlade i det som kallas hållbart skogsbruk. Allt blir rätt från början till slut.

Man kan undra om det är lika bra, då är svaret att det är bättre än annan isolering

Man behöver inte göra saker svårare än de är. Trä mals ner till ett material som man antingen kan göra isoleringsskivor av eller lägga in som lösull i väggar med hålrum. Man behöver inte riva ner eller förstöra det som är när man isolerar.

Träfiberisoleringen har förmågan att transportera fukt och det skyddar husets stomme. Värmen läcker inte ut på vintern och på sommaren stannar svalkan kvar inne. Dessutom fungerar isoleringen ljuddämpande och gör det tystare inomhus.

Men det krävs skicklighet för att isolera en byggnad. Görs det inte på rätt sätt så kan man istället låsa in fukt i huset. Därför behöver man en fackman som gör arbetet.

13 Nov 2021