logo-image

Knyta ihop säcken - Byggprojekt och vikten av oberoende besiktning

Byggprojekt är utan tvekan komplexa uppdrag, vilket inte kommer som en överraskning för någon. Både de som arbetar inom branschen och utomstående är medvetna om detta faktum. Entreprenad är en standard och besiktning fungerar som en garanti.

I nutidens byggprojekt är det mycket ovanligt att samma företag utför alla delar av arbetet. Husbyggen är så specialiserade att få företag tar på sig en totalentreprenad. Istället anlitar man flera samarbetspartners, medan man själv ansvarar för hela projektet. Ett kontrakt upprättas där det klargörs vilka uppgifter entreprenören ska utföra, hur de ska utföras och inom vilket tidsram. I bästa fall.

För att säkerställa att alla delar av arbetet godkänns som korrekt utförda krävs besiktning. Normalt sett genomförs flera besiktningar vid olika tillfällen. Vissa delar måste besiktas innan hela bygget är klart, av praktiska skäl. När bygget är färdigt genomförs en slutbesiktning. Eventuella fel som upptäcks då måste åtgärdas, och därefter genomförs en efterbesiktning.

En komplex uppgift

Som det framgår tydligt kräver genomförandet av en entreprenadbesiktning en hel del. Den som tar på sig uppgiften behöver ha tillgång till expertis inom både teknik och juridik. Ju tydligare och mer välformulerat avtalet är, desto enklare blir den juridiska aspekten.

Vi behöver knappast påpeka vikten av att använda en oberoende firma vid besiktningar. Alla inblandade parter gynnas av att inga tvivel uppstår kring besiktningspersonens lämplighet och objektivitet. Naturligtvis handlar det i slutändan även om säkerheten. Den nybyggda fastigheten måste bekräftas som säker och korrekt konstruerad på alla sätt och vis, för allas skull. Kvalitet är avgörande på lång sikt.

Läs mer här: entreprenadbesiktninggöteborg.se.

1 Jul 2023