logo-image

Hur färg gör skillnad i ditt hem

Felet många gör är att man tar för givet att det endast är de stora förändringarna som gör skillnad. Stora förändringar som i sin tur kostar mycket pengar. Detta tänk gör att man fastnar och glömmer bort att även mindre ingrepp kan komma att skapa en stor förändring - utan att budgeten blir alltför stor.

Ett av de tydligaste exemplen på detta handlar om färg och att om att måla om. Det är dels väldigt prisvärt, det går dels att göra själv (något som vi dock ska återkomma till senare) och dels så kan man genom att byta färg i ett rum också komma att förändra hela rummets karaktär.

Välj en färg snarare än den vita lösningen

Vitt då? Glädjande nog så håller den vita trenden på att ebbas ut. Missförstå oss rätt här; vitt är en färg som ger ett rent och fräscht intryck. Men, det är också en färg som är att anse som lite feg och återhållsam. Dessutom så blir en vit färg lättare smutsig. Om du har en lägenhet i Stockholm vars kök du väljer att måla vitt så kommer stekos och annat spill att sätta sig ganska omgående och förvandla den vita färgen till en mer gulaktig sådan; detta inom loppet av något år.

I Stockholm - och andra större städer - finns dessutom ett annat dilemma med vit färg: avgaser. Lämnar du fönstret öppet för att vädra ur så kommer det per automatik in avgaser och smutspartiklar som i sin tur - på samma sätt som mat- och stekos - kommer att sätta sig på väggarna. Vitt är en fräsch färg - men hur länge? Vi välkomnar och rekommenderar dig den nya trenden som kommit i form av mer färgglada lösningar.

Ta professionell hjälp av en målare

Vi sa ovan att det inte är omöjligt att måla på egen hand. En sanning med viss modifikation. Det går att måla om på egen hand - man då måste man vara beredd på att lägga ner lite tid också. Att måla handlar om mer än att bara doppa en roller i en färgpyts och applicera den nya nyansen på väggarna. Det är - tyvärr - något som många gör.

Om man ser ett måleri ur ett mer professionell perspektiv och frågar en målare i Stockholm hur denne arbetar så är det faktiskt så att just den delen utgör det minsta av hela projektet. Störst del lägger en målare på att förbereda väggen och göra den mottaglig för att ta upp färgen. Det handlar om att spackla, slipa, tvätta och gnugga och det handlar om ett ganska hårt jobb.

Allt detta grundarbete är nödvändigt för att det färdiga resultatet ska bli jämnt, utan några vanprydande sprickor och håligheter samt för att flammor ska undvikas. Kort sagt: är du inte beredd att göra ett gediget förarbete så är det bättre att ta professionell hjälp direkt och låta en målare sköta om jobbet. Något som idag inte är så himla kostsamt.

Använd ditt Rot-avdrag för en målare

Det som talar för att du ska anlita en målare är dels att jobbet blir korrekt utfört och snyggare än om du själv skulle genomföra det; dels också att en målare faller in under det generösa Rot-avdraget.

Konkret så innebär det (efter att du först kollat upp hos Skatteverket att du verkligen är berättigad) att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden som målaren lägger ner. Detta med ett tak på 50.000 kronor. Det gör stor skillnad och innebär att ett mer professionellt målerijobb inte alls behöver kosta så mycket pengar.

Även om du väljer att anlita en målare så kommer du att få till stånd en riktig budgetrenovering som verkligen kan skapa en stor förändring i ditt hem.

9 Aug 2018