logo-image

Golvslipning – göra det själv eller anlita en firma?

En golvslipning är något som kan behöva göras förr eller senare om man har ett parkettgolv. Huruvida man bör göra det själv eller inte beror bland annat på hur ekonomisk man är, hur mycket tid man har och hur händig man är. Det säger sig självt att det kanske är bättre att låta någon annan göra jobbet om man har tummen mitt i handen. Ett misstag som ger stora skador på golvet kan göra det hela till en mycket dyr historia – dyrare än om en firma bara hade anlitats från första början.

Fördelar och nackdelar med att anlita en firma

Det finns flera fördelar med att anlita en firma. Det blir sannolikt bättre gjort samt att du slipper lägga ner både tid och energi på det. Du kan helt enkelt vänta och på att jobbet utförs och sedan betala firman. Just betalningen är givetvis den stora nackdelen med detta.

Samtidigt kanske du kan lägga ner den tiden golvslipningen skulle ha tagit på att jobba över istället? I sådana fall blir det inte alls lika ”dyrt” att anlita en firma. Givetvis kan det finnas nackdelar med detta också. Kanske blir det helt enkelt för mycket att spendera de där extra timmarna på kontoret? Här får var och en göra en avvägning.

Givetvis finns det också potentiella nackdelar med att hyra in en firma för jobbet. Ekonomin, som nämnt ovan, är kanske den största. Det blir helt enkelt dyrare att anlita en firma än att göra det själv. En annan nackdel är att det kan kännas otryggt om du råkar anlita en firma som inte känns seriös. Kanske tar de överpris? Kanske jobbar de mer än vad som behövs bara för att kunna ta extra betalt? Anlitar man en seriös firma uppstår såklart inte det här problemet.

Fördelar och nackdelar med att göra det själv

Den största fördelen med att göra sin golvslipning själv är det ekonomiska. Dock gäller det att man är någorlunda händig och tålmodig så att jobbet verkligen görs rätt. Det är även viktigt att man lägger ner den tid som krävs på förberedelserna och att utbilda sig själv inför golvslipningen.

Den stora nackdelen med att göra det själv är just tiden och energin som det tar. Du måste hyra in en golvslipningsmaskin, köpa in material och en del andra redskap för att golvslipningen ska bli bra. I slutändan, om det görs rätt, är dessa kostnader dock små jämfört med vad det skulle kosta att anlita en firma för jobbet. När du anlitar en firma betalar du ju även för arbetskostnaden – inte bara material. Tänk dock på att det går att dra av delar av arbetskostnaden med hjälp av rot-avdraget. 

Ska du göra din golvslipning själv, eller lämna över det till ett proffs?

Du kan läsa mer om golvslipning hos Nya Golvjouren.

12 May 2017