logo-image

Geotekniker gör att du kan bygga säkert

För att ett bygge ska bli stabilt krävs en säker grund. Allt kan se bra ut på ytan men med hjälp av geotekniker får du en analys av hur det ser ut på djupet.

Det går att bygga nästan överallt om du använder rätt metod och skapar bra grundförutsättningar. För att komma underfund med de verkliga markförhållandena krävs då en geoteknisk undersökning. Att projektera en byggnad utan att vara säker på hur marken ser ut på djupet kan både försena byggprocessen och fördyra den.

Företag som arbetar med geoteknik har den kunskap och erfarenhet som behövs. De har också den utrustning som gör att du kan få en precis beskrivning av de geotekniska förhållanden som råder. Utifrån dessa mätresultat kan konstruktörer bedöma vilken grundläggningsmetod som ska användas.

En geotekniker kommer ut på plats när projekteringen börjar

Några av de undersökningar som en geotekniker utför innefattar kontroll av jordens struktur, egenskaper och processer. Man kontrollerar och bedömer också jordlagerföljd, jordart och bergnivå för att konstatera hållfasthet. Detta är avgörande för att kunna bedöma hur grunden ska läggas.

En annan del som gör geoteknik viktig är mätning av grundvattennivån. Genom att arbeta både på plats och i laboratorium kan man också ta fram och analysera miljöprover för att se om marken är förorenad. En geoteknisk undersökning minskar risken för dyra produktionsavbrott eller krav på omprojektering av hela bygget. När du tar kontakt med företag som arbetar med geoteknik får du stöd och hjälp genom hela byggprocessen.

28 Feb 2023