logo-image

Få hjälp med fuktskador

Fuktskador i våra boenden är vanligt och är mycket tråkigt och medför stora konstnader. Antingen handlar det om trasiga vattenrör av något slag eller för dålig ventilation i våtutrymmen som till exempel badrum eller källare. 

Dagens moderna hus är helt enkelt för bra isolerade och uppvärmda vilket gör att fukten blir kvar inomhus. Det ställer höga krav på ventilationen. Ett tips är att se över husets ventilation för att slippa problem med fukt. Det är en investering för framtiden.

Förebygg vattenskador

Där det finns vatten som till exempel kök, badrum och tvättugor är det stor risk för läckage eller andra problem med fukt. Vattenledningar som har några år på nacken utsätts för mycket slitage och det ökar risken för läkage. Håll utskick för missfärgningar på vägar och tak. Det kan tyda på fuktskador. En annan indikation är nya lukter som man inte känner igen.

Svamsporerna börjar gro så fort fuktigheten ökar, om än bara några procent. Stora växter kan också öka fuktigheten och orsaka problem.

Hur hittar man farlig fukt?

I badrum, duschrum och tvättstugor ska man kontrollera mattornas tätningar runt golvrören. I skarvarna mellan våttapeter och mellan golv och vägg är det även vanligt att fukten fått fäste. 

Undersök kring fönsterkarmarna och andra snickerier. Bubblor i plastmattan är ett annat tecken man bör ta på allvar. Man känner också igen fukt på lukten och såklart fläckar på golv, väggar och tak. Är det imma på fönster under vintertid behöver man vädra mer.

Om man märker minskat vattentryck i kranarna är det stor risk för läckage på något vattenrör. 

fuktskada

Hur åtgärdar man fukt- och vattenskador?

Om man befarar vatten- och fuktskador ska man omgående kontakta en fackman för utredning. Beroende på skadornas omfattning planeras åtgärder noggrant. Det kan vara nödvändigt att riva väggar, golv och tak samt göra en ordentlig avfuktning för att få bukt med problemen. 

Det är viktigt att behandla fuktskadade områden genom torkning och avfuktning omgående. En effektiv och ekonomisk metod är att använda någon form avfuktare för att få bukt med problemen. En modern avfuktare klarar av att torka både små och stora områden.

Ett smart sätt är att hyra en avfuktare hos en firma. Då sparar man mycket kostnader jämfört med att köpa en ny dyr utrustning för en kort tid. Det finns en mängd produkter med olika kapaciteter för olika användningsområden. Vanligtvis räcker det med avfuktare som täcker mellan 200 m3 och 1000 m3. De vanligaste produkterna är sorptions- och kondensavfuktare.

11 Apr 2019